Uplata oklade putem tipke "Uplati okladu"

Okladu je moguće uplatiti klikom na tipku “Uplati okladu”. Ta aktivnost pokrenut će postupak uplate oklade samo ako su svi unosi i kombinacije oklada točni. Nakon uspješne obrade (tj. prihvaćanja oklade), bit ćete preusmjereni na stranicu s potvrdom. Ako postoje problemi, bit ćete o tome obaviješteni putem optimizirane funkcije za obavijest o greškama.