Подаване на залога чрез бутон “Заложете”

Залогът може да бъде подаден чрез докосване на бутон “Заложете”. Това действие ще стартира процеса на поставяне на залога само ако всички въведени данни и комбинации от прогнози са правилни. След успешна обработка (т.е. приет залог) ще бъдете пренасочени към страницата за потвърждение. Ако има някакви проблеми, ще бъдете информирани за това чрез оптимизираната функция за съобщение за грешка.