Navigacija s putanjom

Navigacija s putanjom je nova funkcija integrirana na bwin mobilnoj stranici koja Vam omogućava pratiti svoju lokaciju unutar stranice. Navigacija s putanjom prikazuje se horizontalno u prostoru sportske navigacijske trake i pruža linkove nazad na svaku prethodnu stranicu kojom ste navigirali kako biste došli do trenutne stranice.

Na primjer, kako biste došli na stranicu Nogomet, Italija, Serie A morate:

  1. Pristupiti u Sport, npr. Nogomet
  2. Kliknuti na filter “Zemlje A-Z
  3. Odabrati “Italija” sa popisa zemalja koji se pojavi
  4. Odabrati “Serie A

Staza navigacije s putanjom je: Nogomet > Zemlje A-Z > Italija > Serie A

Dodaj na traku

Svaka tipka koja se pojavi na navigacijskoj traci je aktivna i možete kliknuti na istu kako biste se vratili na bilo koju prethodnu stranicu.

Napomena: tipka Naslovnica je fiksna i vodi Vas natrag na stranicu predvorja. Ako je staza navigacije preduga, traku možete pomicati lijevo ili desno (horizontalnim pokretima) kako biste vidjeli cijelu stazu.