Oklada uplaćena nakon početka događaja ili ako je rezultat već određen

Ako je oklada uplaćena nakon što je trebala biti zatvorena za tu vrstu oklade, na primjer nakon početka događaja, ona može biti otkazana. U slučaju otkazane oklade ulog se vraća korisniku.

Ako su oklade prihvaćene nakon što je ishod za tu vrstu oklade već utvrđen, sve oklade uplaćene nakon utvrđivanja ishoda bit će otkazane. U slučaju otkazane oklade ulog se vraća korisniku.

Pogledajte naša pravila za klađenje za više informacija.