Залогът е поставен след началото на събитието или когато резултатът е вече определен.

Залогът може да бъде отменен, ако е поставен, след като залаганията за дадено събитие е трябвало да бъдат затворени, например след началото на събитието. В случай на отмяна на залог сумата на залога се връща на клиента.

Всички залози, които са приети, след като резултатът от събитието е вече определен, ще бъдат отменени. В случай на отмяна на залог сумата на залога се връща на клиента.

За допълнителна информация вижте нашите правила за залагания.