Što znači d/h u mojoj okladi?

Ako se u nekom od Vaših vrednovanih oklada u prozoru „Moj račun“/“Moje oklade“ u polju „Rezultat“ pojavi napomena d/h, to znači da za odgovarajuću okladu ne postoji samo jedna dobitna opcija.