Какво означава d/h в моето залагане?

Ако при някои от обработените залагания в "Моята сметка" / "Моите залагания" се появи означение d/h  в поле "Резултат", това означава, че за съответното залагане има няколко печеливши варианта .