Koje se oklade mogu kombinirati?

Prevladavajuća većina ponuđenih oklada se može slobodno kombinirati. Samo neke oklade (npr. određene oklade za formulu 1) se mogu zaključiti isključivo kao pojedinačne oklade. Odluku o tome da li se neki tip može kombinirati s nekim drugim tipom, donosi kladioničar i ravna se, između ostalog, prema dotičnoj igri ili događaju. O tome ćete najkasnije biti izvješteni u trenutku zaključivanja oklade. Pozor: klađenja na jedan te isti događaj se uglavnom ne mogu igrati niti kao zbirno, niti kao sistemsko klađenje.