Versenyszabályok

Az alábbi szabályok vonatkoznak az összes versenyre, ha nincs más feltüntetve.

Regisztráció:

 1. Az egyasztalos Sit & Go versenyek azonnal megkezdődnek, amint a megfelelő számú játékos elfoglalta helyét. A játékosok érkezési sorrendben választják ki helyüket.
 2. A többasztalos Sit & Go versenyek akkor kezdődnek, ha a megfelelő számú játékos regisztrált. A játékosok ülésrendje teljesen véletlenszerű.
 3. A többasztalos versenyek előre meghatározott időpontban kezdődnek. A játékosok ülésrendje teljesen véletlenszerű.
 4. A késői nevezés bizonyos többasztalos versenyeken érhető el. A nevezés az alábbi esetekben tekintendő lezártnak:
  1. A verseny 1. szintje befejeződött.
  2. Egy játékos kiesett a versenyből.
  3. Minden hely foglalt.
  4. A verseny elérte a maximális befogadóképességet.
 5. Meghosszabbított késői nevezés: egyes többasztalos versenyekre felkínáljuk a meghosszabbított késői nevezés lehetőségét. Ebben az esetben a nevezés az 1. szint után is megengedett, akár a 2., 3. vagy későbbi szintek végéig is lehet nevezni.

  A meghosszabbított nevezés az alábbi esetekben tekintendő lezártnak:
  1. A lobby Versenyinfó ablakában meghatározott szint elérésre került.
  2. Minden hely foglalt.
  3. A verseny elérte a maximális befogadóképességet.
  4. Amikor a versenyt kevesebb, mint N helyezés választja el a legutóbbi helyezéstől (N>1).
 6. A játékosok mindaddig törölhetik nevezésüket egy Sit & Go versenyről, amíg a verseny helyei be nem teltek.
 7. A játékosok legfeljebb 5 perccel a verseny kezdete előtt törölhetik regisztrációjukat egy többasztalos versenyről. Azon játékosok, akik kevesebb, mint 5 perccel a verseny kezdőideje előtt neveznek, már nem törölhetik nevezésüket.
 8. Legkésőbb 5 perccel a verseny kezdési ideje előtt lehet törölni a nevezést az olyan versenyekről, melyek engedélyezik a késői nevezést.

Szabályok

 1. A versenyek során minden játékosnak kötelezően be kell tennie a vakot, illetve a kezdőtétet (ante). Azon játékosok vak, illetve ante tétjei elvesznek, akik nincsenek jelen vagy nem állnak készen a játékra.
 2. Minden menetrendszerinti versenyen ötperces szünet van érvényben óránként, ha nincs más feltüntetve.
 3. Amennyiben az asztalok kiegyensúlyozatlanná válnak a többasztalos versenyeken (az egyik asztalnál több játékos vagy, mint a másiknál), a játékosok száma az alábbiak szerint kiegyensúlyozásra kerül:
  1. Három játékos, amennyiben az asztalok száma nagyobb, mint 100.
  2. Két játékos, amennyiben az asztalok száma nagyobb, mint 10, de kisebb, mint 100.
  3. Egy játékos, amennyiben az asztalok száma nem nagyobb, mint 10.
 4. Az új asztalhoz átültetett játékosok a lehető leghamarabb lapot kapnak.
 5. Általában minden körben minden játékos sorra kerül a kis- és a nagyvak betételében. Az asztalok összevonása és a játékosok áthelyezése miatt bármikor előfordulhatnak azonban az alábbi esetek:
  1. Egy játékosnak egy körben többször is be kell raknia a nagyvakot.
  2. Ugyanazon játékos egymás után több körben is lehet osztó.
  3. Egy játékos egy körben akár az egyik, akár mindkét vak berakásából kimaradhat.
 6. Mivel ezek alapvetően véletlenszerűen fordulnak elő, egyik játékos sem jut hosszú távú előnyhöz, így a szabály minden játékos számára kellőképpen és egyenlően fair.
 7. Közös lapos játékokban (Texas Hold’em és Omaha) az a játékos kapja az osztás jogát, akinek laphúzáskor a legmagasabb értékű lapot kapja. Ha két játékos azonos értékű lapot kap, akkor a pikk, kőr, káró, treff rangsor dönti el, hogy ki lesz az osztó.
 8. A nem időalapú versenyek addig folytatódnak, amíg egy játékos el nem nyeri az összes zsetont. Ritka kivételek esetében (egyes selejtező versenyek) a verseny úgy is véget érhet, hogy egynél több játékos van versenyben.
 9. Az időalapú versenyek (HellKat) meghatározott időpontban érnek véget. A nyereményeket a játékos zsetonjainak értéke határozza meg. A fix hosszúságú időalapú versenyek egy maghatározott idő után érnek véget. A véletlen hosszúságú versenyeknek maximális időtartamuk van, de ennél hamarabb is véget érhetnek. A véletlen hosszúságú versenyek legfeljebb a maximum idő lejárta előtt 10%-kal érhetnek véget. Minden időalapú verseny csak egy hand befejezésekor érhet véget. Egy játék sem érhet véget hand közben.
 10. Időalapú versenyek esetében az első három helyezett között (a zsetonmennyiség alapján) a nyilvános nyereménystruktúra alapján kerül elosztásra a nyereményalap. Holtverseny esetén a játékosok közt egyenlő arányban osztjuk el a nyereményeket. Ha például három játékos marad játékban, és köztük kettőnek azonos értékű zsetonja van, köztük egyenlő arányban osztjuk el az első és a második helyért járó nyereményt. A harmadik helyezett megkapja a harmadik helyért járó nyereményt.
 11. Hasonlóképpen, ha már csak két játékos van játékban, és köztük nincs holtverseny, az első és második helyért járó nyeremény zsetonjaik mennyisége alapján kerül elosztásra, az utoljára kiesett játékos pedig megkapja a harmadik helyért járó nyereményt.
 12. A játékosok rendelkezésére álló idő az időalapú versenyeken az idő utolsó 10%-ában csökken. Így előzzük meg az időhúzást.
 13. Egy játékos összes zsetonja elvesztésével kiesik. Ez a re-buy versenyek kivételével az összes versenyre igaz.
 14. Limit versenyeken (fix tét) minden licitkörben egy hívás és három emelés lehetséges. Ha csak két játékos maradt versenyben, akkor nincs korlátozva az emelések száma. Pot-limit és No-limit versenyeken nincs korlátozva az emelések száma.
 15. Ha két játékos marad, akkor a nagyvak berakása után a kisvakot berakó játékos lesz az osztó. A kisvakot berakó játékos, vagyis az osztó következik elsőként a flop előtt, a flop után pedig ő cselekedhet másodikként.
 16. Ha ugyanannál az asztalnál egy leosztásban két (vagy több) játékos esik ki, akkor az osztás előtt több zsetonnal rendelkező játékos fejezi be jobb helyezéssel a versenyt.
 17. Ha különböző asztaloknál egy leosztásban két (vagy több) játékos esik ki, akkor a pénznyereményt egyenlően osztják el az azonos helyezést elérő játékosok között. Ebben az esetben mindannyian a legalacsonyabb helyezést kapják.
 18. Amikor egy verseny leosztásról leosztásra zajlik (egyidejű osztás történik az asztalokon) és két vagy több játékos egy leosztásban esik ki (ugyanannál az asztalnál vagy különböző asztaloknál), akkor az osztás előtt több zsetonnal rendelkező játékos fejezi be jobb helyezéssel a versenyt.
 19. A játékosoknak követniük kell a póker hagyományos illemszabályait. Az illemszabályokat megszegő játékosok kizárásra kerülhetnek a versenyből.
 20. A versenyek során nem megengedett a passzív játék. Az minősül passzív játéknak, amikor egy játékos nem a lapjaihoz mért legnagyobb tétet rakja meg azzal a nyilvánvaló céllal, hogy egy másik játékost segítsen továbbjutni a versenyben.
 21. Ha egy sorra kerülő játékos nem cselekszik időben (túllépi az időkorlátot), lapjai automatikusan dobásra kerülnek.
 22. A versenyek előre meghatározott időpontokban átváltanak egyidejű osztásra (hand-for-hand). Ezzel lehetővé válik, hogy szükséges helyzetekben minden asztalon pontosan azonos számú osztás történjen.

Játékmegszakadási szabályzat

 1. Egyasztalos Sit & Go versenyek, többasztalos Sit & Go versenyek, többasztalos versenyek. Ha egy verseny technikai okok miatt megszakad, akkor az alábbi visszafizetési szabályzat lép érvénybe:

  (a.) Amennyiben a verseny még nem kezdődött el:

  1. minden regisztrált játékos visszakapja a buy-in összeget és a nevezési díjat.

  (b.) Ha a verseny elkezdődött, de a nevezés még folyamatban van (a verseny késői nevezés időszakban van):

  1. A leállást megelőzően kiesett játékosok elveszítik buy-in összegüket és nevezési díjukat
  2. A játékban maradt játékosok visszakapják buy-in összegüket és nevezési díjukat.
  3. A versenyből kiesett játékosoktól begyűjtött buy-in összegek (a nevezési díjakat kivéve) a zsetonmennyiségek szerinti százalékos értékek szerint kerülnek szétosztásra a még versenyben lévő játékosok között.
  4. A versenyen kizárólag a buy-inekből begyűjtött pénzösszegek kerülnek kifizetésre. A verseny garantált nyereményalapjába tartozó összegek nem kerülnek beszámításra a kifizetésekbe.

  (c.) Ha a verseny elkezdődött és a nevezési időszak lezárult:

  1. A leállást megelőzően kiesett játékosok elveszítik buy-in összegüket és nevezési díjukat
  2. A játékban maradt játékosok azt az összeget kapják, amelyet a következőre kieső játékos kapott volna. 50% a fennmaradt nyereményalapból egyenlő arányban kerül szétosztásra a játékban maradt játékosok között, a másik 50% pedig a zsetonmennyiségek szerinti százalékos értékek szerint kerül szétosztásra. A játékban maradt játékosok visszakapják nevezési díjukat is.

  (d.) Rendkívüli körülmények esetén, amikor a szolgáltatás minősége súlyosan degradálódott, például vis major, terroristatámadás, tűzeset vagy rosszindulatú DDoS támadás miatt, fenntartjuk a jogot arra, hogy megszakítsunk versenyeket és a visszatérítsük a játékosok buy-in összegét és nevezési díját olyan versenyek esetén, ahol a tényleges összdíjazás kisebb lehet, mint a garantált nyereményalap. Ilyen esetekben minden játékos visszakapja a vonatkozó buy-in összeget és a nevezési díjat, beleértve a leállást megelőzően kiesett játékosokat is.

 2. Sit & Go Hero versenyek: ha egy verseny technikai okokból kerül törlésre, az alábbi visszafizetési irányelvek lépnek érvénybe:
  1. Amennyiben a verseny még nem kezdődött el:
   1. Minden játékos visszakapja a buy-in összeget és a nevezési díjat.
  2. Amennyiben a verseny elkezdődött.
   1. A leállást megelőzően kiesett játékosok elveszítik buy-in összegüket és nevezési díjukat
   2. A játékban maradt játékosok azt az összeget kapják, amelyet a következőre kieső játékos kapott volna. 50% a fennmaradt nyereményalapból egyenlő arányban kerül szétosztásra a játékban maradt játékosok között, a másik 50% pedig a zsetonmennyiségek szerinti százalékos értékek szerint kerül szétosztásra. Az előre meghatározott fejpénz összege bekerül a teljes nyereményalapba, amennyiben még nem került kiosztásra. A játékban maradt játékosok NEM kapják vissza nevezési díjukat
 3. Egy Sit & Go Hero verseny csak az első kap kiosztását követően kezdődött el.

 4. Játékpénzes és Freeroll versenyek: a valódi pénzes buy-in nélküli törölt versenyeket le nem játszott versenyeknek tekintjük. Ebbe beletartoznak a játékpénzes versenyek, a játékpénzes és a valódi pénzes Freeroll versenyek. Ezen versenyek nyereményalapjai nem kerülnek újra elosztásra, és kárpótlás sem jár azoknak a játékosoknak, akik a törlés időpontjában még játékban vannak.
 5. A verseny kapcsolat megszakadásával és törlésével kapcsolatos irányelvek vonatkoznak valamennyi versenyre.
 6. Egy Sit & Go verseny akkor kerül törlésre, ha minden játékossal megszakad a kapcsolat, és legalább 50 játék lejátszásra kerül az újbóli kapcsolódás előtt
 7. Fenntartjuk a jogot a versenyek előzetes bejelentés nélküli, tetszés szerinti időpontban történő törlésére, valamint kezdési időpontjaik módosítására. Fenntartjuk továbbá a jogot arra is, hogy pókerversenyeink szabályait és szabályzatait bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassuk. Az ilyen módosítások weboldalunk Versenyszabályok oldalán való megjelenést követően azonnal hatályba lépnek. Kizárólag a játékos felelőssége, hogy egy versenyre való nevezés előtt elolvassa az adott verseny szabályait és szabályzatait.
 8. Az itt felsorolt versenyszabályok és irányelvek a játékos és a webhely közötti teljes egyetértést képviselik a játékos versenyeken történő részvételével kapcsolatban, kivéve az egyes versenyekre vonatkozóan a webhelyen külön közzétett pókerszabályokat.
 9. Ellenkező intézkedés hiányában, a játékosok weboldal-használatát a Használati feltételekszabályozzák. Vita esetén a fent említett Használati feltételek a mérvadók.

Utolsó módosítás dátuma: 2023. 12. 06.