e-handel

Zgodnie z Dyrektywą o handlu elektronicznym z dnia 8 czerwca 2000, która weszła w życie we wszystkich krajach UE, spółka udostępnia poniższe informacje odnośnie zawierania umów przez Internet (rejestracja, wpłaty i wypłaty, przyjęcie zakładu i stawki).

  • Rejestrując się w spółce potwierdza się, że osiągnęło się minimalny wiek (z reguły 18 lat) wymagany do zawierania zakładów lub wnoszenia stawek na zakłady oraz że akceptuje się ogólne warunki handlowe, w których znajdują się informacje na temat rejestracji, wpłat i wypłat oraz zawierania zakładów lub wnoszenia stawek na zakłady.

  • Teksty umów (rejestracji, wpłaty i wypłaty oraz wszystkich zawartych zakładów lub wniesionych stawek na zakłady) zostają zapisane i na żądanie klienta są do jego wglądu. Ze względów bezpieczeństwa w koncie można zobaczyć i zmienić tylko fragmenty umowy.

  • Zmian danych podanych przy rejestracji można dokonać na swoim koncie w zakładce Dane osobowe. Natomiast w celu dokonania zmiany hasła dostępu do konta, należy wybrać opcję „Zmiana hasła”.

  • Oferta na bwin.com dostępna jest w następujących językach: polskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, katalońskim, włoskim, szwedzkim, francuskim, greckim, duńskim, norweskim, czeskim, węgierskim, chorwackim, słoweńskim, rosyjskim, tureckim, słowackim, rumuńskim i bułgarski.