Standardowe Warunki Udziału w Promocjach 24.05.2016

1. Wstęp

1.1 Warunki i postanowienia zawarte w tym dokumencie (Standardowe Warunki Wdziału w Promocjach) dotyczą wszystkich ofert promocyjnych, dostępnych na naszych platformach (zwanych Promocjami) i wraz z dodatkowymi warunkami dotyczącymi wybranych aspektów konkretnej promocji ("Warunki kluczowe") tworzą indywidualny zestaw zasad i reguł dla wybranej promocji (Konkretne warunki promocyjne - Specific Promotional Terms). Nasze Ogólne warunki handlowe oraz Polityka prywatności (zwane dalej Zasadami) tworzą umowę między nami, a graczem i mogą zostać zmienione jedynie za naszą zgodą. Biorąc udział w promocji, gracze potwierdzają, że akceptują powyższe zasady i deklarują postępowanie zgodnie z nimi.

1.2 Przed udziałem w promocji, gracz powinien zapoznać się z Ogólnymi warunkami udziału w promocjach oraz z konkretnymi warunkami udziału w danej promocji.

1.3 W przypadku konfliktu lub niespójności między standardowymi warunkami udziału w promocjach, a warunkami udziału w konkretnej promocji oraz Ogólnymi warunkami udziału, obowiązują postanowienia warunków udziału w konkretnej promocji, a następnie standardowe warunki udziału w promocjach, lecz jedynie w zakresie koniecznym do zażegnania konfliktu lub niespójności.

1.4 Funkcja "Drukuj" w przeglądarce internetowej pozwala na wydrukowanie egzemplarza niniejszych standardowych warunków udziału w promocjach.

1.5 Korzystanie z platformy oraz dostępnych w jej ramach usług podlega zasadom.

2. Promocje oraz czas trwania promocji

2.1 Spółka organizuje od czasu do czasu promocje, które mogą przybierać formę ofert bonusowych (zarówno w formie bonusów gotówkowych lub innych bonusów), losowań nagród, rywalizacji, konkursów, rankingów, turniejów lub innych form lub kombinacji tych możliwości. Dokładny kształt i przebieg promocji zostanie dokładnie określony, a gracze poinformowani o nim przy pomocy e-maili, powiadomień na stronie oraz listów (komunikacja promocji) lub/oraz na konkretnej stronie danej promocji.

2.2 W przypadku wszystkich promocji, umowa zawierana jest między graczem, a organizatorem promocji, zgodnie z Ogólnymi warunkami handlowymi ("My", "Nas" i "Nasz").

2.3 Okres obowiązywania promocji (tzw. czas trwania promocji) będzie podany w warunkach udziału w konkretnej promocji. Każda promocja zostanie automatycznie zakończona po jego upływie. W momencie tym nie będzie możliwy dalszy udział w tej promocji. W przypadku braku określonego czasu trwania promocji, dana oferta obowiązuje do odwołania.

3. Informacje o promocjach

3.1 O ile w materiałach komunikacyjnych nie podano inaczej, udział w promocjach jest możliwy dla wszystkich użytkowników wszystkich naszych platform, lecz jest jednocześnie ograniczony do jednej osoby w rodzinie/gospodarstwie domowym, która otrzymała informację o promocji. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia udziału i uzależnienia go od spełnienia określonych kryteriów. Jeżeli warunki udziału dopuszczają udział wielu graczy, zastrzegamy sobie prawo do jednostronnego ograniczenia ich liczby.

3.2 O ile nie postanowiono inaczej, każda promocja jest dostępna jedynie dla określonych graczy lub określonych grup graczy, a oferta nie może zostać przekazana innym graczom. Jeżeli gracz nie znajduje się w grupie docelowej, oferta ta jest nieaktualna.

4. Warunki udziału w promocjach

4.1 Aby móc wziąć udział w promocji, gracze muszą:
(a) mieć ukończone przynajmniej osiemnaście (18) lat lub osiągnąć pełnoletniość w kraju/stanie/kraju związkowym zamieszkania;
(b) móc zgodnie z prawem korzystać z naszej oferty zgodnie z naszymi Ogólnymi warunkami handlowymi;
(c) jeżeli warunki udziału w konkretnej promocji przewidują udział rezydentów konkretnego kraju (lub osób znajdujących się w tym kraju), uczestnicy muszą być jego rezydentami lub znajdować się w tym kraju;
(d) o ile warunki udziału w konkretnej promocji przewidują udział w promocji bez dokonywania zakupu/wpłaty, gracze muszą zgodnie z punktem 5.2 niniejszych warunków zarejestrować się na platformie oraz otworzyć konto do gry na prawdziwe pieniądze (Konto), zgodnie z naszymi Ogólnymi warunkami handlowymi;
(e) spełnić wszystkie pozostałe kryteria udziału w promocji, zawarte w odpowiednich punktach niniejszych warunków udziału w promocjach, dotyczących ogólnych postanowień promocyjnych oraz warunków udziału w konkretnej promocji.
(f) nie może być osobą nieuprawnioną do gry (zgodnie z definicją podaną w punkcie 6.)

(Zakwalifikowany gracz).

4.2 Aby móc wziąć udział w promocji przewidzianej dla nowych graczy lub w promocji opisanej jako "dla nowych graczy", "rejestracja" lub w podobny sposób, gracze nie mogą uprzednio posiadać konta, ani dokonać wpłat na jedną z oferowanych usług. Promocje te nie mogą zostać wykorzystane w połączeniu z innymi promocjami.

4.3 Tożsamość graczy biorących udział w promocjach zostanie ustalona na podstawie następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer karty płatniczej/debetowej/kredytowej, adres IP oraz inne dane, które mogą okazać się konieczne. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji od uczestników promocji.

5. Udział w promocjach

5.1 Udział w promocjach jest dobrowolny. Gracz może skorzystać z oferty promocyjnej, lecz może ją także zignorować lub odrzucić (tam, gdzie to możliwe) udział po otrzymaniu oferty udziału.

5.2 Aby wziąć udział w promocji, gracz powinien postąpić zgodnie z otrzymaną mailem lub na stronie instrukcją. Znajdzie tam także warunki udziału w danej promocji. Jeżeli otrzymana wiadomość lub strona promocji przewiduje udział bez dokonywania zakupu/wpłaty, aby wziąć udział wystarczy wysłać maila na podany adres.

5.3 O ile warunki udziału w konkretnej promocji nie stanowią inaczej, gracze mogą skorzystać z każdej promocji jedynie raz.

6. Wykluczenie oraz dyskwalifikacja graczy

6.1 Pracownicy, dyrektorzy oraz osoby pełniące ważne funkcje w bwin.party digital entertainment pls oraz pracownicy spółek z nią powiązanych, członkowie zarządu tych spółek oraz osoby zaangażowane w proces tworzenia, rozwoju, wdrażania oraz realizacji tej promocji, pracownicy agencji reklamowych, pracownicy operatorów, usługodawców, firm trzecich oraz przedstawiciele władz, związanych bezpośrednio z tą promocją oraz najbliżsi członkowie ich rodzin (w tym, lecz nie wyłącznie małżonkowie, partnerzy życiowi, dzieci, rodzeństwo oraz osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym) wykluczeni są z uczestnictwa w promocji.

6.2 Mieszkańcy Nevady, District of Columbia, Florydy, Illinois i Rhode Island oraz wszystkich jednostek administracyjnych, na których terenie udział w promocjach lub grach z wygranymi rzeczowymi jest zakazany (zwani dalej Nieuprawnionymi graczami).

Nieuprawnieni gracze nie mogą brać udziału w promocjach.

6.3 Jeżeli gracz nieuprawniony do udziału weźmie udział w promocji, zastrzegamy sobie prawo do zażądania zwrotu bonusów, płatności, nagród lub wygranych z konta tego gracza.

6.4 Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji graczy, którzy oszukują lub podejmą próbę oszustwa w trakcie procesu rejestracji w promocji, w trakcie trwania promocji oraz wszystkich graczy, którzy postępują niezgodnie z zasadami, postępują niezgodnie z ich duchem lub intencją przeprowadzenia tej promocji oraz mogą w naszej opinii zaszkodzić dobremu imieniu spółki lub spółek oraz marek z nią powiązanych.

7. Wpłaty bonusowe

7.1 O ile warunki udziału w konkretnej promocji nie przewidują udziału "bez dokonywania zakupu/wpłaty" (lub innej opcji darmowego udziału), udział w promocji zależny jest od dokonania przez gracza minimalnej wymaganej wpłaty na swoje konto (Uwzględniona w promocji wpłata). W warunkach udziału w konkretnej promocji mogą być również określone inne wymagania dotyczące wpłaty na konto.

7.2 Transakcje między kontami graczy (gracz "A" przelewa środki na konto gracza "B") oraz anulowane wypłaty nie mogą zostać uznane jako minimalna wpłata wymagana w ramach promocji.

8. Ograniczenia dotyczące wypłat

8.1 W niektórych promocjach muszą zostać spełnione określone wymagania, aby otrzymać bonus. Możliwe są także ograniczenia dotyczące wypłat. Zanim bonus będzie mógł zostać wykorzystany lub użyty w grze, wypłacony lub przed otrzymaniem wygranej lub przed udziałem w turnieju, rywalizacji lub lidze, muszą zostać także spełnione ogólne kryteria, zawarte w niniejszych standardowych warunkach udziału w promocjach. Wszystkie dodatkowe ograniczenia zostaną zawarte lub wspomniane w warunkach udziału w konkretnej promocji. Wypłata środków uzyskanych w ramach lub przy wykorzystaniu bonusu możliwa jest jedynie w przypadku spełnienia wymagań powiązanych z tą promocją. Wszystkie bonusy muszą zostać postawione po kursie wynoszącym przynajmniej 1,7.

Wszystkie kursy wniesione na zakład Starting Price (SP) w wyścigach konnych nie zostaną uwzględnione podczas spełniania warunków wypłaty.

W przypadku wypłaty środków, których wpłata była wymagana do otrzymania bonusu lub uprawnia użytkownika do otrzymania bonusu, bez spełnienia warunków uwolnienia bonusu, ograniczeń wypłaty lub ogólnych warunków otrzymania bonusu, bonus ten przepadnie wraz z wygranymi uzyskanymi przy jego wykorzystaniu.

8.2 W przypadku wymagania w ramach promocji rozegrania określonej liczby gier, rozdań lub wniesienia stawek, to o ile warunki udziału w konkretnej promocji nie stanowią inaczej, nie zostaną uwzględnione stawki wniesione na turniejach (o ile nie jest to promocja turniejowa) oraz z użyciem pieniędzy wirtualnych.

8.3 W przypadku wymagania w ramach promocji zebrania określonej liczby punktów, to o ile warunki udziału w konkretnej promocji nie stanowią inaczej, punkty oznaczają standardowe punkty zebrane jedynie w czasie trwania promocji. O ile warunki udziału w konkretnej promocji nie stanowią inaczej, punkty zebrane przez "topping" lub punkty, które zostały wykorzystane w sposób inny niż w danej promocji, nie zostaną w niej uwzględnione. Po wykorzystaniu punktów w ramach promocji, nie mogą one zostać wycofane lub odzyskane.

8.4 Jeżeli warunki promocji wymagają wniesienia określonych stawek, to o ile warunki udziału w konkretnej promocji nie stanowią inaczej, stawki wniesione w (i) ruletce na pola czarne/czerwone, parzyste/nieparzyste oraz 1-18/19-36, (ii) single deck blackjack (iii) Bonus Pairs Blackjack; (iv) Triple Card Poker; (v) Texas Hold'em Bonus Poker; (vi) Final Score World Cup; a także w (vii) Texas Hold'em Bonus Poker oraz (viii) Tens or Better nie zostaną zakwalifikowane jako stawki wniesione w ramach wymagań promocyjnych.

9. Wypłata bonusów

9.1 Pod warunkiem spełnienia wymagań w punkcie 8.1 i o ile warunki udziału w konkretnej promocji nie stanowią inaczej, wszystkie bonusy pieniężne zostaną przekazane na konta uprawnionych graczy w przeciągu siedmiu (7) dni od udziału w promocji.

9.2 Wykorzystanie bonusów podlega również kontroli nietypowych zachowań gracza ze strony spółki. Aby zagwarantować grę fair play oraz uczciwe wykorzystanie bonusów, uznajemy zakłady z minimalnym ryzykiem, zakłady przeciwstawne, zakłady z zerowym ryzykiem i zakłady obustronnie zabezpieczone jako nietypowe zachowania gracza, jeżeli służą one wykorzystaniu bonusów. Dalsze przykłady takiego zachowania między innymi :(i) wnoszenie stawki w wysokości połowy lub ponad połowy bonusu na zakład pojedynczy lub zakład multi na jeden mecz/spotkanie, układ/rozdanie lub rundę, zbieranie środków i nagła zmiana schematów gry (stawki zakładów, rodzaje gier, struktura zakładów), aby spełnić wymagania bonusowe; (ii) wnoszenie zakładów z wysoką stawką i wygraną, a następnie zmniejszenie stawki o 75% lub więcej do momentu spełnienia wymagań bonusowych; (iii) jeżeli odkryjemy, że gracz miał zamiar wykorzystać i wypłacić bonus zaoferowany mu przez nas w celach zwiększenia rozrywki (akceptacja bonusu, spełnienie wymagań oraz jego konsekwentna wypłata). Jeżeli uznamy, że wystąpiły nietypowe zachowania ze strony gracza, spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania wypłaty środków zgromadzonych na koncie oraz do zatrzymania wygranych wynikających z wykorzystania bonusu.

9.3 In W przypadku wypłacenia uprawnionemu graczowi więcej niż jednego bonusu oraz innych nieprzysługujących kwot, spółka zastrzega sobie prawo do zażądania zwrotu stawki z konta gracza niezależnie od obowiązujących zasad oraz warunków.

9.4 Zgodnie z obowiązującą u nas polityką zerowej tolerancji wobec niewłaściwego korzystania z bonusów, jakie opisano powyżej, przy środkach bonusowych oraz wpłatach prowadzących do nich zastosowanie znajdą maksymalna stawka w wys. 5 £ na rundę rozegraną na automatach wrzutowych oraz 50 £ na rundę w każdej innej możliwej grze. W przypadku nieprzestrzegania określonych maksymalnych limitów stawek gracz w całości utraci bonus łącznie z ewentualnymi pozostałymi środkami bonusowymi oraz wygranymi uzyskanymi w wyniku jego wykorzystania.

10. Nagrody i wygrane

10.1 Uprawnieni gracze, którzy w ramach promocji polegającej na losowaniu, konkursie, rywalizacji, lidze lub turnieju (zwani dalej zwycięzcami) otrzymają nagrodę lub wygraną muszą ją przyjąć w kształcie i formie, w której została zaoferowana. Gracz nie ma prawa do domagania się ekwiwalentu pieniężnego, o ile spółka nie zaoferuje takiej możliwości (ekwiwalent pieniężny jest porównywalny do pełnej wartości nagrody). Zastrzegamy sobie również prawo do zastąpienia wygranej inną lub innymi wygranymi, niebędącymi alternatywą pieniężną o porównywalnej wartości. Jest to prawdopodobne w przypadku, gdy dostarczenie wygranej do miejsca zamieszkania gracza jest problematyczne lub nadmiernie kosztowne.

10.2 Nagrody są losowane i pod warunkiem, że wszyscy gracze są uprawnieni do udziału, żaden z nich nie będzie faworyzowany ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, staż jako uprawniony gracz, platform oraz gier z których gracze korzystają lub korzystali oraz ze względu na żadne inne kryteria.

10.3 Wszystkie nagrody/wygrane zostaną rozlosowane w momencie lub w okresie podanym w warunkach udziału w konkretnej promocji. Jeżeli warunki te nie stanowią inaczej, wygrane pieniężne zostaną przekazane na konto gracza. Spółka zorganizuje także transport nagród rzeczowych do zwycięzców. Przy ich odbiorze może być wymagane pokwitowanie. Spółka zastrzega sobie także prawo do zaoferowania jedynie opcji odbioru osobistego, zwłaszcza w przypadku nagród rzeczowych, których transport jest problematyczny lub nadmiernie kosztowny. Spółka zobowiązuje się do podjęcia próby kontaktu z graczem przy wykorzystaniu rozsądnych kanałów komunikacji. Jeżeli jednak nie uda nam się skontaktować ze zwycięzcą w przypadku 30 dni od wygrania nagrody/wygranej, zastrzegamy sobie prawo do wylosowania nowego zwycięzcy. Oznacza to utratę wygranej/nagrody przez pierwszego zwycięzcę bez możliwości żądania zwrotu od nowego zwycięzcy.

10.4 Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania przyznania nagród/wygranych lub żądania zwrotu, jeżeli zwycięzca nie jest uprawniony do jej otrzymania zgodnie z prawem (uwzględniając przy tym, iż to zwycięzca jest odpowiedzialny za upewnienie się, czy może odebrać nagrodę/wygraną zgodnie z obowiązującym prawem) lub jeżeli istnieją pobudki, by wykluczyć zwycięzcę na podstawie punktu 6.4.

10.5 Gracze, którzy biorąc udział w rywalizacji, rankingu lub turnieju awansują do następnej fazy i niezależnie od powodów nie mogą wziąć w niej udziału, tracą to miejsce i nie mogą otrzymać nagród/wygranych za zajęcie kolejnego miejsca w następnej rundzie lub w finale.

10.6 Nagrody/wygrane nie mogą zostać przekazane na rzecz osób trzecich.

10.7 Zwycięzca odpowiada za uregulowanie wszelakich zobowiązań wynikających z prawa podatkowego obowiązującego w kraju zamieszkania oraz wszelakich kosztów związanych z otrzymaniem lub korzystaniem z nagrody/wygranej, w tym także koszt dostosowania jej do wymagań obowiązującego prawa. Koszt taki może wynikać między innymi z obowiązku rejestracji pojazdów mechanicznych, kosztów ubezpieczenia lub zdobycia uprawnień w przypadku pojazdów mechanicznych, koszt wyrobienia paszportu, otrzymania wizy oraz wykupienia ubezpieczenia w przypadku podróży oraz kosztów dojazdu w przypadku wygranych związanych z konkretnym miejscem (wydarzenie lub wyjazd turystyczny), o ile koszt dojazdu nie jest zawarty w nagrodzie/wygranej lub jeśli nie składa się ona z podróży pociągiem, samolotem lub statkiem, w którym przypadku zwycięzca musi pokryć koszt dojazdu na miejsce rozpoczęcia podróży oraz z miejsca jej zakończenia.

10.8 W przypadku nagród/wygranych w skład których wchodzą wydarzenia, aktywności lub określone usługi, zwycięzca odpowiedzialny jest za dopełnienie wszystkich formalności oraz za przestrzeganie wymagań określonych przez organizatora. Zwycięzca jest również zobowiązany do przestrzegania dat oraz terminów powiązanych z wygraną/nagrodą, które nie mogą zostać zmienione oraz wszelakich wymagań narzuconych przez operatora lub organizatora. Umowa dotycząca wydarzenia, aktywności, wyjazdu lub usługi zostanie zawarta bezpośrednio między uczestnikiem oraz operatorem lub organizatorem. Spółka nie jest stroną tej umowy i nie odpowiada i nie jest powiązana z jej wypełnieniem. Odpowiedzialność za wywiązanie lub niewywiązanie się z umowy spoczywa na operatorze lub organizatorze. Nie oferujemy w związku tym także ubezpieczenia od żadnej formy odpowiedzialności cywilnej ani odwołania nagród/wygranych w formie wydarzenia, aktywności, wyjazdu lub usługi.

10.9 Jeżeli w powiązaniu z nagrodami/wygranymi zostaną użyte nazwy lub znaki towarowe firm i organizacji trzecich, nie oznacza to i nie implikuje stosunku sponsorskiego, powiązania, partnerstwa lub stosunku licencyjnego między spółką, a właścicielami tych marek oraz znaków. Dotyczy to również wykorzystanych fotografii nagród/wygranych. Fotografie te są jedynie fotografiami poglądowymi, co oznacza, że właściwa nagroda/wygrana może różnić się od tej na fotografii modelem, marką, specyfikacją techniczną, kolorem, wykończeniem, zapakowaniem lub innymi cechami.

10.10 Oferowanie nagród/wygranych nie oznacza partnerstwa, umowy sponsorskiej ani współpracy między spółką a producentem, operatorem, organizatorem lud dostawcą.

10.11 Korzystanie z nagród/wygranych jest odpowiedzialnością zwycięzcy. Z wyjątkiem przypadków zawartych w niniejszych standardowych warunkach udziału w promocjach, spółka nie przejmuje odpowiedzialności, nie podejmuje się przedstawicielstwa, nie uznaje gwarancji i nie akceptuje żadnych dodatkowych warunków dotyczących nagród/wygranych, ich jakości, przydatności, adekwatności oraz jakości, a także wszystkich cech, których wykluczenie jest dopuszczalne przez obowiązujące prawo.

11. Losowania

11.1 W losowaniach zwycięzcy zostaną wylosowani spośród wszystkich, którzy zgłosili swój udział w losowaniu w przewidziany sposób. Szczegóły tego procesu opisane są w punkcie 11.2 poniżej (Przebieg losowania). Pod warunkiem, że wszyscy uczestnicy są uprawnieni do udziału w losowaniu, żaden z nich nie będzie faworyzowany ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, staż jako uprawniony gracz, platform oraz gier z których gracze korzystają lub korzystali oraz ze względu na żadne inne kryteria.

11.2 Przebieg losowania:
(a) Każdy udział w losowaniu, który został wniesiony przez uprawnionego gracza zostanie wpisany w arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel i otrzyma w nim losowy i niepowtarzalny numer. Numery te zaczynają się od 1, a kończą na numerze równym liczbie uczestników w losowaniu (tzw. "unikatowy identyfikator");
(b) Funkcja generatora liczb losowych programu Microsoft Excel zostanie wykorzystana do ustalenia identyfikatorów, którym przypisane zostaną wygrane w liczbie odpowiadającej liczbie nagród, które zostaną rozlosowane.
(c) Termin "Sędzia losowania" oznacza dyrektora działu promocji lub inną osobę, odpowiedzialną za przeprowadzenie losowania;
(d) Losowanie odbędzie się w siedzibie spółki na Gibraltarze i zostanie przeprowadzone przez Sędziego losowania w obecności przedstawiciela działu prawnego spółki.

12. Darmowe obroty w kasynie

12.1 Darmowe obroty w kasynie mogą być od czasu do czasu oferowane uwzględnionym graczom w formie bonusu lub nagrody. Pod pojęciem "darmowe obroty w kasynie" kryją się darmowe obroty, przyznane na jednym z naszych automatów. Liczba przyznanych obrotów jest decyzją kasyna i podlega zasadom, podanym w punktach 12.2. i 12.3.

12.2 Darmowe obroty w kasynie mogą zostać przyznane w następujących przypadkach:

(a) Gdy uwzględniony gracz zarejestruje się, korzystając z oferty, która zawiera przyznanie darmowych obrotów w kasynie.

(b) Gdy uwzględniony gracz weźmie udział w promocji, w której otrzyma darmowe obroty w kasynie po dokonaniu wpłaty

(c) W ramach kampanii promocyjnej.

(d) Decyzją kasyna.

12.3 Warunki przyznania darmowych obrotów zawarte są w Warunkach udziału w danej promocji. Jeśli nie zostaną podane warunki udziału w danej promocji, to w przypadku darmowych obrotów obowiązują następujące warunki:

(a) Darmowe obroty przyznane Uwzględnionym graczom w formie kodu bonusowego, który może zostać podany podczas wpłaty (jeśli jest wymagana).

(b) Darmowe obroty mogą zostać także przyznane tylko na określony czas - jeśli uwzględniony gracz nie odbierze ich w podanym czasie, przepadną.

(c) Przyznane darmowe obroty mają datę ważności - jeśli nie zostaną wykorzystane przed jej upłynięciem, przepadną.

(d) Wygrane, pochodzące z darmowych obrotów, nie mogą zostać wykorzystane od razu w innych grach. Po ukończeniu wszystkich przyznanych obrotów, gracz otrzyma bonus, wobec którego obowiązują wymagania bonusowe i ograniczenia wypłaty.

(e) Po upływie ważności darmowych obrotów - jeśli gracz będzie miał na koncie darmowe obroty, zastrzegamy sobie prawo do wycofania z jego konta pozostałych darmowych obrotów oraz wygranych.

(f) Darmowe obroty mogą zostać wykorzystane jedynie na określonych automatach, od czasu do czasu.

13. Reklama oraz własność intelektualna

13.1 Biorąc udział w promocji, udział w której zakończony został wygraną w rywalizacji, lidze lub turnieju, w których można awansować do następnej rundy/etapu, gracz wyraża zgodę na współpracę przy tworzeniu materiałów oraz działań reklamowych, marketingowych oraz dostępnych publicznie, które zostaną stworzone lub zlecone przez spółkę. Gracz wyraża również zgodę, tam gdzie to konieczne, na (a) założenie stroju firmowego lub akcesoriów firmowych, dostarczonych przez nas oraz (b) podpisanie nieodwracalnej zgody na wykorzystanie imienia, nazwiska, zdjęcia, podobizny, kraju lub miasta zamieszkania, komentarzy autorstwa gracza lub przypisanych graczowi oraz do rozpowszechniania materiałów audio/video w celach promocyjnych w mediach na całym świecie bez prawa do rekompensaty.

13.2 Podczas udziału w imprezie zorganizowanej przez spółkę lub w przypadku sfinansowania przez spółkę wyjazdu na imprezę w ramach promocji, gracze zobowiązują się do unikania reklam oraz logotypów firm i organizacji, które mogą zostać uznane przez spółkę za bezpośrednią konkurencję. Dotyczy to w szczególności, lecz nie wyłącznie, firm działających w branży gamingu. Gracz ponadto zobowiązuje się do zachowania w sposób nieszkodzący reputacji spółki, naszych partnerów oraz powiązanych marek. W przypadku zachowania niezgodnego z tym wymaganiem zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia przyznanej nagrody lub żądania zwrotu przyznanej wygranej/nagrody.

13.3 W przypadku przesłanych materiałów w ramach udziału w promocji, gracz deklaruje, że przesłane lub opublikowane przez niego materiały są jego autorstwa i nie naruszają praw własności intelektualnej osób lub organizacji postronnych. Gracze ponadto wyrażają zgodę na przeniesienie wszystkich praw (w tym praw do własności intelektualnej) oraz zrzeczenie się ewentualnych praw autorskich na rzecz spółki oraz do wszystkich czynności, które mogą być konieczne do pełnego wykorzystania i użycia tych materiałów.

14. Wymiana walut

14.1 Jeżeli w komunikacji promocyjnej lub w innych materiałach promocyjnych wspomniane są są kwoty pieniężne (Kwota promocyjna) i jeżeli wymagana jest wymiana waluty na walutę, w której prowadzone jest konto gracza, zostanie ona wykonana po zaoferowanym nam w momencie wymiany kursie. Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami w dziale FAQ lub o kontakt z naszym działem obsługi klienta w celu otrzymania dokładniejszych informacji. Akceptując warunki, gracz potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż rynek wymiany walut podlega dynamicznym zmianom i że spółka nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za różnice kursów między momentem udziału w promocji, a momentem wymiany waluty.

15. Odpowiedzialność

15.1 Z wyjątkiem przypadków wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności w za obrażenia lub śmierć w wyniku zaniedbania lub świadomego wprowadzenia w błąd ze strony spółki oraz w przypadku odpowiedzialności, która w świetle obowiązującego prawa nie może zostać wykluczona lub ograniczona, spółka nie przejmuje żadnej odpowiedzialności w zakresie dozwolonym przez prawo związanej z udziałem (lub brakiem możliwości udziału) w promocjach, w szczególności w stosunku do wykorzystania (lub niemożliwości wykorzystania) przez graczy wygranych/nagród.

15.2 Jeżeli promocja nie może zostać przeprowadzona zgodnie z jej założeniami, w tym także z powodów technicznych lub z powodów niezależnych od organizatora, spółka nie przejmuje odpowiedzialności za jej odwołanie i nie zapewnia bonusów, wygranych lub nagród żadnego rodzaju.

15.3 Możemy nałożyć ograniczenia na Twoje konto, w tym ograniczenia dotyczące wpłat, w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli te ograniczenia wpłyną na możliwość spełnienia wymagań jakiejkolwiek promocji i/lub wydania jakichkolwiek bonusów, nagród lub przyznania jakichkolwiek korzyści.

16. Zasady dotyczące zmian oraz odwołania promocji oraz zmian warunków udziału

16.1 Zastrzegamy sobie prawo do zmian warunków udziału lub odwołania bądź przerwania promocji lub jej części bez uprzedzenia i z dowolnych przyczyn. Przyczyny te mogą zawierać, lecz nie ograniczają się do błędów w druku, produkcji, dystrybucji lub komunikacji na platformie, błędów w przygotowaniu lub przeprowadzeniu promocji, mający wpływ na wynik promocji, liczbę uczestników lub wysokość roszczeń.

16.2 Warunki udziału mogą zostać zmienione jednostronnie przez spółkę przez publikację zmienionych warunków na odpowiedniej stronie lub stronach platformy. Zaleca się regularne odwiedzanie strony zawierającej niniejsze standardowe warunki udziału w promocjach. Biorąc udział w promocjach gracze akceptują wszystkie zmiany i modyfikacje warunków.

17. Imprezy pokerowe live

17.1 Gracz bierze udział w turnieju na żywo jako członek naszego zespołu.

17.2 Gracz nie może zamienić pakietu biletowej nagrody turniejowej na nagrodę pieniężną.

17.3 Niniejsze warunki imprezy Live Team mogą zostać zastąpione szczegółowymi zasadami turnieju live przestawionymi przez organizatora turnieju.Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków tej imprezy Live Team zostanie zastąpione przez zasady turnieju live, pozostałe postanowienia warunków imprezy Live Team pozostają w pełni skuteczne.

17.4 Jeżeli gracz nie jest w stanie wziąć udziału w danym turnieju, możemy zapewnić graczowi możliwość udziału w turnieju live alternatywnym takiej samej wartości lub mniejszej. Jeśli uznamy, że alternatywny turniej live jest mniejszej wartości, gracz może otrzymać różnicę w wartości wpisowego w gotówce. Gdyby nie było takiego turnieju, pakiet nagrody może podlegać utracie.

17.5 Jeśli nie będziemy w stanie wysłać gracza na turniej live z przyczyn zależnych od nas lub z przyczyn związanych z zamiarem wysłania gracza na turniej live, użytkownik może otrzymać możliwość uczestniczenia w alternatywnym turnieju live.

17.6 Kwestia udziału w turnieju zastępczym jest rozstrzygana według naszego uznania.

17.7 Jeśli zdecydujemy, aby nie wysłać zespołu na turniej live, powiadomimy graczy co najmniej dwa (2) tygodnie przed rozpoczęciem turnieju podając powód(y) nieuczestniczenia. Zapewnimy im także możliwość wzięcia udziału w alternatywnym turnieju live.

17.8 Jeśli gracz zostanie wysłany na alternatywny turniej live, nie odpowiadamy za ewentualne koszty, straty lub szkody związane z takim zdarzeniem..

17.9 Za gracza będącego członkiem naszego zespołu live, następujące koszty związane z turniejem live zostaną pokryte. Pokryte koszta zależne są także od rodzaju oraz wartości wygranego pakietu.

a) Wpisowe: bwin pokrywa koszty wpisowego do turnieju.

b) Koszty podróży i bieżące wydatki: pokryjemy koszty podróży i bieżące wydatki . Wysokość kwoty zostanie podana przez naszego przedstawiciela, a kwota ta zostanie wypłacona graczowi przed wyjazdem na turniej live. Kwota ta obejmuje wszelkie koszty i wydatki, jakie gracz poniesie w podróży lub podczas pobytu w miejscu turnieju live. Kwota zostanie przelana na konto użytkownika w naszym serwisie.

c) Zakwaterowanie w hotelu: pokrywamy koszta zakwaterowania w hotelu. Wszelkie dodatkowe wydatki, np. posiłki, obsługa hotelowa, rozmowy telefoniczne, itp., ponosi gracz na swoją wyłączną odpowiedzialność.

17.10 W czasie trwania turnieju live, lub przy okazji imprez związanych z turniejem, gracz ma obowiązek stale nosić nasz strój, chyba że organizatorzy wyraźnie tego zabronią.

17.11 W związku z udziałem w turnieju live gracz wyraża zgodę ma udzielanie wywiadów i/lub branie udziału w kampaniach PR w naszym imieniu. Może to obejmować, ale nie tylko, odpowiadanie na pytania naszych współpracowników i udzielanie dodatkowych informacji mogących się znaleźć na naszej stronie internetowej. Posiadamy wyłączne prawo do kopiowania, reprodukowania i wykorzystywania całości lub części wywiadów lub rozmów, w tym zdjęć i filmów wideo gracza. Gracz zrzeka się prawa kontrolowania i autoryzowania takiego wykorzystania..

17.12 W przypadku udzielania wywiadu stronie trzeciej w związku z turniejem live, gracz przekazuje, że jego udział w turnieju live jest skutkiem gry na naszej stronie, chyba że organizatorzy turnieju wyraźnie zakazują takich komunikatów.

17.13 Gracz jest świadomy i wyraża zgodę na wykorzystanie przez bwin jego fotografii i wideo, jak i jego prawdziwego imienia i nazwiska oraz przydomka używanego na naszej stronie w związku ze sprawozdaniami z turnieju live.

17.14 Możemy według własnego uznania opłacić graczowi dodatkowe zajęcia i działania mające miejsce po zakończeniu turnieju, o udział w których gracz zostanie poproszony. Wszelkie dodatkowe działania gracza po zakończeniu trwania turnieju live wymagają jego wcześniejszej aprobaty.

17.15 Jeśli gracz nie wywiązuje się z obowiązków określonych w Warunkach udziału w turnieju live, zostanie wykluczony w przyszłych imprez zespołowych, w tym imprez kwalifikacyjnych i na żywo. Powiadomimy gracza o takim wykluczeniu i jego konsekwencjach..

17.16 Gdyby wykluczony Użytkownik wziął udział w imprezie kwalifikującej i wygrał pakiet, nagroda przepada..

17.17 W trakcie trwania turnieju live możemy organizować dodatkowe zajęcia. Nie odpowiadamy w żaden sposób za cokolwiek, co może się wydarzyć graczowi w trakcie takich zajęć. Gracz sam odpowiada za swoje bezpieczeństwo i powinien o nie zadbać. Dotyczy to całego okresu w czasie którego gracz jest czynny jako członek naszego Live Team.

17.18 Szacunkowa łączna wartość nagrody, podana na naszej stronie, zostanie osiągnięta i wykorzystana tylko w przypadku udziału we wszystkich zajęciach dodatkowych. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli gracz zdecyduje się nie uczestniczyć w tych zajęciach, albo wycofa się z nich z powodów osobistych albo z powodu gry w turnieju. .

17.19 W przypadku sporów związanych z zasadami i warunkami udziału, a także dotyczącymi pakietu nagrody, nasza decyzja jest ostateczna i wiążąca dla obu stron..

17.20 Aby uczestniczyć na żywo w turnieju live, gracz musi być pełnoletni i to obowiązkiem gracza jest dostarczenie dowodów swojej pełnoletniości na żądanie. Weryfikacja dokumentów może odbyć się w każdej chwili.

17.21 Gracz w pełni odpowiada za to, czy posiada potrzebne dokumenty jak wizy wjazdowe, i inne, jak świadectwa szczepień, itd., jeżeli takie są wymagane w kraju/regionie, w którym odbywa się turniej. p>

17.22 Gracz powinien okazać kartę kredytową/debetową przed zakwaterowaniem w hotelu. Niespełnienie tego wymogu może wiązać się z innym gorszym zakwaterowaniem, od takiego, jakie zwykle zapewniamy. Wszystkie dodatkowe koszty mogące wyniknąć z ulokowania w innym hotelu, ponosi gracz.

17.23 W przypadku zdobycia nagrody, gracz indywidualnie rozlicza się z należnych podatków.

18. Postanowienia ogólne

18.1 Gracz nie może przypisać lub przekazać części zobowiązań lub praw wynikających z zasad.

18.2 Osoby oraz organizacje trzecie nie mają możliwości egzekucji praw względem spółki.

18.3 Brak egzekucji praw przez spółkę nie oznacza zrzeczenia się tych praw.

18.4 Jeżeli egzekucja części zasad okaże się niemożliwa ze względu na obowiązujące prawo, wszystkie pozostałe zasady pozostają w mocy.

18.5 Decyzje spółki we wszystkich sprawach są ostateczne i nie przewidują możliwości prowadzenia dyskusji lub korespondencji na ten temat. Sytuacje niejasne i nieokreślone w zasadach zostaną rozwiązane przez zarząd w sposób najbardziej korzystny dla wszystkich zainteresowanych. Zgodnie z postanowieniem niniejszych warunków, decyzja ta jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich graczy.

18.6 Spółka oraz gracze przyjmują, że obowiązującym prawem jest prawo Gibraltaru i że wszystkie spory między spółką oraz graczami powiązane z zasadami lub udziałem w promocjach zostaną rozwiązane przed sądem na Gibraltarze.

18.7 Jeżeli niniejsze standardowe warunki udziału w promocjach w oraz warunki udziału w konkretnej promocji zostaną przetłumaczone na język inny niż angielski, to w przypadku niejasności obowiązującą wersją jest wersja angielska.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.