Świat rozrywki

Oprócz poniższych zasad specjalnych obowiązujących przy wnoszeniu zakładów, zastosowanie znajdują ogólne zasady typowania. Pomimo tego zastosowanie zasad specjalnych ma pierwszeństwo przed zasadami ogólnymi.

1.) Poszczególne zasady mogą zostać w tym miejscu dodane. O ile nie stanowi się inaczej, obowiązują ogólne zasady dotyczące zakładów sportowych.

2.) Konkurs Piosenki Eurowizji: Zasada B1.4 (zasada 24 godzin) nie znajduje zastosowania w półfinałach Konkursu Piosenki Eurowizji. Wszystkie zakłady wniesione na półfinały zostaną ocenione niezwłocznie po opublikowaniu wyników na oficjalnej stronie konkursu.