Siatkówka

(Ostatnia aktualizacja: 27.11.2013)

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Jeśli rozpoczęte spotkanie nie zostanie zakończone z jakiegokolwiek powodu, wszystkie zakłady, które zostały wniesione na wynik końcowy, zostaną unieważnione.

2.) Zakład na sety (prawidłowy wynik): Zakład dotyczy prawidłowego końcowego wyniku w setach.

3.) Zwycięzca seta: Zakład ten dotyczy zwycięzcy danego seta. Aby zakład był ważny, dany set musi zostać zakończony zgodnie z zasadami danych rozgrywek.

4.) Zespoły w finale: Finalistami są te zespoły, które dostały się do finału niezależnie, w jaki sposób, także zespoły, które dostały się do finału na podstawie decyzji organów zarządzających.

5.) Zespoły w strefie spadkowej: Zakład ten dotyczy zespołów, które na zakończenie sezonu zajmują miejsca w strefie spadkowej. Wszelkie późniejsze zmiany, które z jakiegokolwiek powodu mogą mieć miejsce, uważa się za nieważne dla danego zakładu.