Polityka przeciwdziałania nieuczciwym praktykom

Staramy się podejmować wszelkie kroki, aby przeciwdziałać wszystkim działaniom, mogących negatywnie wpłynąć na zachwianie szans oraz na zmniejszenie przyjemności z gry dla naszych użytkowników. Dotyczy to zwłaszcza praktyk, mających zapewnić nieuczciwą przewagę gracza nad jego przeciwnikami.

Wszystkie nieuczciwe praktyki na naszej stronie są zabroniony (dotyczy to także korzystania z niektórych rodzajów oprogramowania pokerowego). Naszym celem jest ochrona naszych użytkowników oraz zapewnienie uczciwego traktowania wszystkich w naszym systemie.

Na czym polegają nieuczciwe praktyki?

Nieuczciwe praktyki to (między innymi, lecz nie tylko) korzystanie z BOTów, sztucznej inteligencji, kilku kont lub współpracy z innymi graczami w niedozwolonym zakresie, która przy wykorzystaniu jednego lub kilku kont tych graczy mogłaby oznaczać nieuczciwą przewagę w stosunku do innych graczy. Nieuczciwość tych praktyk opiera się na niejawnych informacjach lub wprowadzaniu innych graczy w błąd. Mowa tu o praktykach, które zostałyby uznane za nieuczciwe przez większość użytkowników, gdyby posiadali oni wiedzę na temat sposobu ich działania.

Przykłady praktyk, uznanych przez nas za nieuczciwe (prosimy pamiętać, że nie jest to wyczerpująca lista, a jedynie kilka przykładów zachowań jednoznacznie nieuczciwych):

1. Korzystanie z kilku kont:

Posiadanie przez jedną osobę we własnym lub cudzym imieniu w celu korzystania z obu kont jednocześnie przy jednym lub kilku stolikach. Posiadanie więcej jednego konta jest zakazane niezależnie od okoliczności. Zapis ten znajduje się w naszych Ogólnych warunkach handlowych.

2. Współpraca:

Współpraca między dwoma (lub więcej) graczami, którzy wykorzystują swoją wiedzę, by zyskać przewagę nad innymi graczami przy stoliku.

3. Manipulacja oceny gracza:

Celowe przegrywanie w grach na niskie stawki, aby zaniżyć ocenę gracza i zmylić przeciwników odnośnie poziomu umiejętności.

4. Pobieranie profilów graczy:

Niektóre firmy sprzedają programy, które tworzą profile graczy i umożliwiają sprzedaż olbrzymich baz danych pokerzystów, które rzekomo pozwolą wykorzystać te dane w grze przeciwko innym graczom. Oprogramowanie to w niewidoczny sposób zbiera dane i pozwala na wykorzystanie ich przeciwko uczciwym graczom.

Programy te opierają swoje działanie na zbieraniu historii rozdań przy pomocy sczytywania danych z ekranu, rejestracji opisu przebiegu gry oraz przez dostęp do historii rozdań gracza, korzystającego z tego oprogramowania.

5. Używanie "BOTów":

Niektóre firmy sprzedają programy ("BOTy"), stworzone w celu rozgrywania rozdań zamiast prawdziwego gracza i ukrywanie tego przed innymi graczami oraz operatorem strony. Programy te sprzedawane są z obietnicą zyskania nieuczciwej przewagi nad innymi graczami, którzy nie korzystają z tego rodzaju pomocy.

Czy zabraniamy/odradzamy korzystania z każdego rodzaju oprogramowania?

Zdecydowanie nie. Na naszej stronie również oferujemy oprogramowanie do gry online. Naszym najważniejszym celem jest zapewnienie wszystkim użytkownikom równych szans oraz jak najlepszej zabawy.

Jak odróżniacie dozwolone oprogramowanie od niedozwolonego? Przecież wiele z tych programów ma na celu trening i zwiększanie umiejętności.

Nie zamierzamy zabraniać programów, które pozwolą uzyskać przewagę nad innymi graczami. Przewaga wynikająca z lepszego przygotowania jest czymś zupełnie naturalnym. Staramy się wyeliminować praktyki prowadzące do uzyskania nieuczciwej przewagi oraz naruszające prywatność przez kradzież danych.

Prosimy pamiętać, że naszym głównym kryterium w ocenie dopuszczalności oprogramowania nie jest uzyskiwanie przewagi nad innymi graczami ani ich treść.

Najważniejszymi kryteriami oprogramowania, które staramy się wyeliminować są wprowadzanie innych użytkowników w błąd oraz naruszanie ich prywatności.

Niezależnie od naszych przekonań, najważniejszym kryterium jest to, czego życzą sobie nasi użytkownicy. Wszystkie środki pomocnicze, które zakłócają uczciwy przebieg gry i prowadzą do zwątpienia użytkownikó w czystość oraz uczciwość przebiegu rozgrywek na naszej stronie, są bezdyskusyjnie zakazane i będziemy dążyć do ich eliminacji. Ostatnie słowo w niektórych kwestiach należy jednak do naszych graczy i jeśli będą chcieli grać przeciwko BOTom, rozważymy możliwość dopuszczenia tych programów. Zawsze jednak będziemy eliminować wszystkie zagrożenia dla użytkowników, zwłaszcza programy wprowadzające innych graczy w błąd oraz naruszające ich prywatność.

Naszym celem jest eliminacja oprogramowania, które: (i) sprzedawane jest z obietnicą uzyskania nieuczciwej przewagi nad innymi graczami (a często bezpośrednio określane jako programy "oszukujące"), czyli programy, których celem jest oszukanie innych graczy; lub (ii) których użycie ma pozostać niewykryte przez innych gaczy oraz operatora (np. oprogramowanie do gry online); lub (iii) które wykradają materiał chroniony prawem (np. tożsamość gracza) i które działają niezgodnie z międzynarodowym prawem autorskim oraz prawem o ochronie danych osobowych.

Wiemy, że niektórzy producenci oprogramowania, które przez nas zostało uznane za niedopuszczalne (i spełnia podane powyżej kryteria) twierdzą, że jedynym celem ich produktu jest pomoc w zdobywaniu umiejętności i trening, a nie oszukiwanie innych graczy (mimo iż przyznają, że pozbawieniu skrupułów użytkownicy mogą nadużywać tych programów do nieuczciwych celów). Warto zastanowić się nad takim stwierdzeniem. Czy istnieje inny powód, by stworzyć i sprzedawać oprogramowanie, które pozwala na uzyskanie nieuczciwej przewagi, jednocześnie ukrywając swoje działanie przed innymi użytkownikami oraz operatorem serwisu? Oprogramowanie, które jest w stanie zastąpić gracza przy stole, ukrywając to przed resztą graczy. Uważamy, że podkreślanie jednej cechy (oszukiwania) w opisie programu i pomijanie tego aspektu w opisie oprogramowania oraz jego wykorzystania jest w najlepszym przypadku nieuczciwe i szkodzi wizerunkowi całej branży.

Uczciwy producent takiego oprogramowania nie oferowałby funkcji ukrywania użycia programu przed innymi użytkownikami oraz operatorem strony, jednocześnie zwiększając swoją wiarygodność i nie podważając wartości produktu.

Jak przeciwdziałamy korzystaniu z BOT-ów?

Nasze działania można podzielić na trzy kategorie: (i) wykrycie oraz identyfikacja; (ii) ostrzeżenie/zawieszenie graczy; (iii) dodatkowe środki dotyczące zwiększenia wyboru graczy.

Metody identyfikowania oraz wykrywania botów są znane od dłuższego czasu. Metody te są stale ulepszane i pozwalają na bardziej precyzyjne wykrywanie istniejących, oraz co ważniejsze, nowych botów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość oraz bezpieczeństwo rozgrywki na naszej stronie.

Korzystanie z niektórych programów oraz stron jest zablokowane w naszym systemie. Należą do nich: WinHoldem, Holdem Memory, PokerBot plus, PokerEdge, Poker Prophecy, Poker Sherlock, PokerBot Pro, Snowie Backgammon, JellyFish Backgammon, BGBlitz, 3DFibs i GNU Backgammon.

Po stwierdzeniu korzystania z niedozwolonego oprogramowania, użytkownik zostanie powiadomiony o obwiązującym zakazie. Otrzyma on informację o podejrzeniu korzystania z zakazanego oprogramowania oraz o krokach, które podejmiemy, jeśli nadal będzie z niego korzystał. W najbardziej ekstremalnych przypadkach możemy zawiesić konto gracza oraz skonfiskować środki na jego koncie bez uprzedzenia.

Czy wśród metod kontrolnych jest również "eksploracja danych" oraz inne metody, umożliwiające dostęp do plików na moim komputerze?

Tak. Nie ukrywamy, że stosujemy te metody i chcemy wyjaśnić, jakich danych szukamy oraz w jakim celu są one nam niezbędne. Najłatwiejszym sposobem wyjaśnienia tych metod jest analogia z najpopularniejszą formą eksploracji danych, stosowaną przez firmy jak Google, Yahoo, AOL i inne w celu zbierania danych o użytkownikach w celach (między innymi) komercyjnych, czyli sprzedaży profili użytkowników reklamodawcom. Nasze oprogramowanie automatycznie wykrywa i zgłasza wszystkie uruchomione na komputerze gracza procesy, które powiązane są z niedozwolonym oprogramowaniem. Nie skanujemy dysków twardych naszych użytkowników i nie zapisujemy zawartości ich ekranów. Eksploracja danych jest w naszym przypadku ograniczona do nadzorowania uruchomionego oprogramowania w czasie gry przy naszych stolikach i do wykrycia niedozwolonego oprogramowania, opisanego powyżej. Ta metoda jest naszą główną bronią przeciwko korzystaniu z botów, co jawnie narusza interesy naszych pozostałych graczy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych zasad dotyczących traktowania danych, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Konsekwencje nieuczciwego postępowania:

Jeśli uznamy, że doszło do przypadku nieuczciwego postępowania i nadużycia (czy dany użytkownik uzyskał nieuczciwą przewagę nad innymi), osoba lub osoby odpowiedzialne za takie postępowanie muszą liczyć się z podjęciem następujących kroków:

  • Wyślemy wiadomość e-mail z wezwaniem do zaprzestania nieuczciwego postępowania;
  • Możemy zawiesić konto lub konta w celu przeprowadzenia dokładnej analizy nieuczciwego postępowania
  • Zastrzegamy sobie również prawo do podjęcia jednostronnej decyzji o ostatecznym usunięciu konta związanego z nieuczciwym postępowaniem oraz o konfiskacie środków znajdujących się na tym koncie (punkty 6, 17, i 18 naszych Warunków korzystania ze strony)

Ostatnia zmiana/Data utworzenia: 18.12.2012.