Dlaczego dochodzi do podwójnych opłat?

Jest to wynikiem niezdolności systemu 1% banków wydających karty kredytowe w Hiszpanii.

Transakcja zostaje najpierw zautoryzowana, a dopiero potem przechodzi do drugiej fazy. Jest to powszechnie stosowany proces we wszystkich sieciach finansowych. Pomimo iż ten “proces przedautoryzacji” jest oficjalnie dopuszczalnym procesem w Hiszpanii, jego przebieg w niektórych wydających bankach nie jest w pełni zadowalający.