Nie mogę wydać polecenia wypłaty online.

Sprawdź, czy aktualny stan konta odpowiada minimalnemu limitowi wypłaty, który znajdziesz na swoim koncie w opcji Wypłata. Jeśli tak jest, sprawdź czy nie stosowałeś w oknie wypłaty znaków specjalnych (kropek, przecinków, dwukropków, itp). Nierozpoznawane są także znaki diakrytyczne. Ponadto należy pamiętać, że dostępność metod wypłaty zależy od wybranej metody wpłaty. Jeśli dokonanie wypłaty w dalszym ciągu nie jest możliwe, zwróć się do działu obsługi klienta, podając treść komunikatu wyświetlanego przy poleceniu wypłaty.