Dlaczego nie mogę wypłacić całego wkładu?

Sprawdź, czy aktualny stan konta odpowiada minimalnemu limitowi wypłaty. Limit ten znajdziesz na swoim koncie w opcji Wypłata. Tylko wtedy możesz wydać polecenie wypłaty online. Ponadto w oknie wypłat można wprowadzać wyłącznie całe kwoty (bez miejsc po przecinku).

Jeśli Twoje konto bwin brało udział w akcji bonusowej, możesz wydać polecenie wypłaty całego wkładu dopiero wtedy, gdy spełnione zostały warunki uczestnictwa.