Защо не мога да изискам тегленето на всичките си кредити?

Моля, проверете съответства ли актуалният Ви кредит на минималния лимит за теглене. Това можете да проверите в раздела на Вашата сметка Теглене. Само в този случай можете да заявите онлайн теглене. Освен това в бланката за теглене могат да се въвеждат само цели суми (без десетични знаци).
Ако сте участвали в бонусна промоция с Вашата bwin сметка, Вие можете да заявите теглене на всички кредити, веднага щом са изпълнени условията на промоцията.