Zasady rozgrywania turniejów

Następujące reguły będą miały zastosowanie do wszystkich turniejów, o ile nie zostanie podane inaczej.

Rejestracja

 1. Turniej Sit & Go rozpoczyna się, gdy tylko wymagana liczba graczy zajmie miejsca przy stole. Uczestnicy wybierają miejsca w kolejności dołączenia do gry.
 2. Wielostolikowe turnieje Sit & Go rozpoczynają się po rejestracji wymaganej liczby graczy. Gracze zostają losowo rozmieszczeni przy stolikach.
 3. Turnieje wielostolikowe rozpoczynają się o wcześniej określonych porach. Gracze zostają losowo rozmieszczeni przy stolikach.
 4. Późne zapisy są dostępne w wybranych turniejach wielostolikowych. Zapisy są uważane za zakończone, gdy nastąpi jedno z poniższych zdarzeń:
  1. Zakończy się pierwszy poziom turnieju.
  2. Jeden gracz zostanie wyeliminowany z turnieju.
  3. Wszystkie dostępne miejsca będą zajęte.
  4. Zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników turnieju.
 5. Przedłużony okres późnej rejestracji: oferujemy również opcję przedłużonej późnej rejestracji w przypadku wybranych turniejów wielostolikowych. Zapisy będą trwać powyżej poziomu 1., co oznacza, że rejestracja będzie możliwa do końca trwania poziomu 2., 3., a nawet później.

  Okres przedłużonej późnej rejestracji jest uważany za zakończony w przypadku następujących sytuacji:
  1. Osiągnięto poziom wyświetlony w oknie "Informacji o turnieju" w Holu.
  2. Wszystkie dostępne miejsca będą zajęte.
  3. Osiągnięto maksymalną liczbę uczestników w turnieju.
  4. Gdy turniej znajduje się w fazie, w której do premiowanego miejsca zostało N uczestników (N>1).
 6. Gracze będą mogli wyrejestrować się z turnieju Sit & Go, dopóki nie zostaną zajęte wszystkie miejsca przy stoliku.
 7. Uczestnicy mogą wycofać się z turnieju wielostolikowego do 5 minut przed jego rozpoczęciem. Gracze, którzy zarejestrują się na mniej, niż 5 minut przed rozpoczęciem gry, nie będą się mogli wypisać z turnieju.
 8. Gracze mogą zrezygnować z udziału w turnieju, w którym istnieje możliwość późnych zapisów, do 5 minut przed rozpoczęciem gry.

Zasady

 1. Każdy uczestnik turnieju musi wnosić wszystkie stawki ciemne i ante (wejściowe). W przypadku graczy nieobecnych lub nieaktywnych stawki będą wnoszone automatycznie.
 2. O ile nie uzgodniono inaczej, w każdym z turniejów co godzinę odbywać się będzie pięciominutowa przerwa.
 3. Jeśli w turniejach wielostolikowych dojdzie do zachwiania równowagi przy stolikach (przy niektórych stolikach będzie zdecydowanie mniej graczy), to zostanie to zrównoważone w następujący sposób:
  1. Trzej gracze jeśli liczba stolików wynosi ponad 100
  2. Dwóch graczy, jeśli liczba wynosi od 11 do 100.
  3. Jeden gracz, jeśli liczba stolików wynosi 10 lub mniej.
 4. Gracze przeniesieni do nowego stolika zostaną jak najszybciej włączeni do gry.
 5. Ogólnie mówiąc, we wszystkich rundach każdy z graczy będzie wnosił stawkę małą ciemną i dużą ciemną. Łączenie stołów i przenoszenie graczy oznacza możliwość wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń w dowolnej chwili:
  1. Gracz może zostać zmuszony do wniesienia dużej ciemnej więcej, niż raz w jednej rundzie.
  2. Gracz może zostać umieszczony przy przycisku dealera w więcej, niż w jednym rozdaniu.
  3. Gracz może opuścić jedną lub obie ciemne w danej rundzie.
 6. Ponieważ są to głównie zdarzenia losowe, żaden gracz nie uzyska długoterminowej przewagi i reguła jest wystarczająco uczciwa dla wszystkich graczy.
 7. W grach z kartą wspólną (Texas Hold’em i Omaha) najwyższa karta gracza służy do określenia początkowego położenia przycisku dealera. Jeśli dwóch graczy dostanie taką samą najwyższą kartę, gracza rozpoczynającego od przycisku określi starszeństwo kolorów (pik, kier, karo i trefl).
 8. Wszystkie turnieje (z wyjątkiem tych z ograniczeniem czasu) będą toczyć się do momentu wygrania wszystkich żetonów przez jednego gracza. W niektórych przypadkach (np. w turniejach kwalifikacyjnych), turniej może zostać zatrzymany, gdy w grze pozostanie jeszcze kilku graczy.
 9. Turnieje z ograniczeniem czasu (HellKat) zostaną zakończone o określonej godzinie. Wysokość wygranych uzależniona jest od liczby posiadanych żetonów. Turnieje z określonym czasem trwania zostaną zakończone po jego upływie. Turnieje z losowo ustalanym czasem trwania mają ograniczenie maksymalnego czasu, ale mogą zostać zakończone także wcześniej. Turnieje z losowo ustalanym czasem trwania nie zostaną zakończone, jeśli czasu pozostało ponad 10%. Wszystkie turnieje z ograniczeniem czasu zostaną zakończone po zakończeniu rozdania. Poszczególne rozdania nie zostaną przerwane.
 10. W turniejach z ograniczeniem czasu, trzech najlepszych graczy (pod względem liczby żetonów) podzieli się pulą nagród, zgodnie z podaną strukturą wygranych. Jeśli wystąpi remis, gracze podzielą się nagrodą. Przykład: W grze pozostało trzech graczy, z których dwóch ma największą liczbę żetonów. Podzielą się oni nagrodami za pierwsze i drugie miejsce. Gracz, który zajął trzecie miejsce, otrzyma nagrodę za trzecie miejsce.
 11. Analogicznie, jeśli po zakończeniu turnieju pozostanie w grze jeszcze dwóch graczy (bez remisu), to podzielą się oni nagrodami za pierwsze i drugie miejsce, a gracz, wyeliminowany na trzecim miejscu, otrzyma nagrodę za trzecie miejsce.
 12. W trakcie ostatnich 10% trwania turnieju, gracze będą mieli mniej czasu na reakcję (w turniejach z ograniczeniem czasu). Ma to na celu przeciwdziałanie grze na czas.
 13. Z wyjątkiem turniejów z dokupowaniem żetonów gracz zostanie wyeliminowany, gdy straci wszystkie żetony.
 14. W turniejach z limitem (stałe stawki) w każdej rundzie licytacji wniesiona będzie jedna stawka i możliwe są trzy podbicia. Gdy zostanie tylko dwóch graczy, nie ma ograniczenia liczby podbić. W turniejach z limitem puli i bez limitu nie ma ograniczenia liczby podbić.
 15. Gdy zostanie dwóch graczy, gracz z dużą ciemną wniesie stawkę, a gracz z małą ciemną przejmie przycisk dealera. Mała stawka w ciemno lub przycisk będzie mieć głos przed flopem i po flopie.
 16. Jeśli dwóch (lub więcej) graczy przy tym samym stole zostanie wyeliminowanych w tym samym rozdaniu, gracz, który rozpoczął rozdanie z największą liczbą żetonów, uzyska wyższą pozycję końcową.
 17. Jeśli dwóch (lub więcej) graczy przy innych stołach zostanie wyeliminowanych w tym samym rozdaniu, nagroda pieniężna zostanie podzielona po równo między wszystkich graczy, którzy zakończyli grę na tym samym miejscu. Każdy z nich zajmie najniższe miejsce.
 18. W przypadku, gdy turniej rozgrywany jest w trybie "hand-for-hand" i dwóch (lub więcej) graczy (przy tym samym stole lub przy innych stołach) zostanie wyeliminowanych w tym samym rozdaniu, gracz, który rozpoczął rozdanie z największą liczbą żetonów, uzyska wyższą pozycję końcową.
 19. Gracze powinni przestrzegać ustalonej etykiety pokerowej. Wszyscy gracze naruszający odpowiednią etykietę mogą zostać wykluczeni z turnieju..
 20. Miękka gra jest niedozwolona w turniejach. Miękka gra występuje wtedy, gdy gracz nie licytuje odpowiednio do pełnego potencjału karty z celowym zamiarem okazania pomocy innemu graczowi w dalszym awansie w turnieju.
 21. Gracze, którzy nie zareagują na czas podczas rozdania (przekroczą limit czasu), zostaną automatycznie pominięci (spasują).
 22. Turnieje, o godzinach określonych wcześniej, będą przechodziły w tryb „hand-for-hand” (rozdanie za rozdanie). Umożliwia to rozgrywanie na stołach dokładnie takiej samej liczby rozdań w kluczowym czasie.

Zasady anulowania

 1. Jednostolikowe turnieje Sit & Go, wielostolikowe turnieje Sit & Go i turnieje wielostolikowe: jeśli turniej został anulowany z powodów technicznych, obowiązywać będą następujące zasady zwrotów:

  (a) Jeśli turniej jeszcze się nie rozpoczął:

  1. Wszyscy zarejestrowani gracze otrzymają zwrot wpisowego i opłaty za wejście

  (b) Jeśli turniej się rozpoczął, lecz zapisy do turnieju wciąż trwają (tzn. wciąż trwa okres późnych zapisów do turnieju):

  1. Gracze wyeliminowani w chwili anulowania nie odzyskają wpisowego, ani opłaty za wejście
  2. Gracze, którzy wciąż grają w turnieju otrzymają zwrot wpisowego i opłaty za wejście.
  3. Wszystkie kwoty wpisowego (oprócz opłat za wejście) zebrane od graczy, którzy zostali weliminowani z turnieju zostaną podzielone pomiędzy pozostałych graczy. Uczestnicy otrzymają odpowiedni procent tej kwoty w zależności od zdobytej liczby żetonów.
  4. W turnieju wypłacone zostaną wyłącznie fundusze, które zostały zebrane w postaci wpisowych. Gwarantowana pula oferowana w turnieju nie będzie brana pod uwagę w przypadku obliczania wypłat.

  (c) Jeśli turniej się rozpoczął, a okres rejestracji jest zakończony:

  1. Gracze wyeliminowani w chwili anulowania nie odzyskają wpisowego, ani opłaty za wejście
  2. Gracze nadal uczestniczący w turnieju w chwili anulowania otrzymają kwotę, którą wygrałby następny gracz wyeliminowany z turnieju. 50% zostanie podzielone równo między wszystkich graczy nadal uczestniczących w turnieju w momencie anulowania gry, a 50% zostanie podzielone procentowo według posiadanych żetonów w momencie anulowania gry. Pozostałym graczom zostanie również zwrócona opłata za wejście do turnieju.

  (d) W wyjątkowych okolicznościach, gdy jakość naszych usług jest poważnie obniżona, np. w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego, pożaru lub złośliwego ataku DDoS, zastrzegamy sobie prawo do anulowania turniejów i wypłacenie graczom zwrotu wpisowego i opłaty za wejście tylko w turniejach, gdzie faktyczne pule nagród są niższe niż gwarantowane pule nagród. W takiej sytuacji, wypłacimy wszystkim graczom zwrot wpisowego i opłaty za wejście, włącznie z graczami, którzy zostali wyeliminowani w momencie anulowania turnieju.

 2. Turnieje Sit & Go: Jeśli turniej zostanie odwołany z przyczyn technicznych, zastosowana zostanie następująca zasada zwrotów wpisowego.
  1. Jeśli turniej jeszcze się nie rozpoczął:
   1. Wszyscy gracze otrzymają zwrot wpisowego i opłaty za wejście.
  2. Jeśli turniej się rozpoczął:
   1. Gracze wyeliminowani w chwili anulowania nie odzyskają wpisowego, ani opłaty za wejście.
   2. Gracze nadal uczestniczący w turnieju w chwili anulowania otrzymają kwotę, którą wygrałby następny gracz wyeliminowany z turnieju. 50% zostanie podzielone równo między wszystkich graczy nadal uczestniczących w turnieju w momencie anulowania gry, a 50% zostanie podzielone procentowo według posiadanych żetonów w momencie anulowania gry. Określona z góry kwota premii za eliminację utworzy część całkowitej puli nagród, jeśli nie zostanie wcześniej przyznana. Pozostali gracze NIE otrzymają zwrotu opłaty za wejście.
 3. Turniej Sit & Go Hero zostanie uznany za rozpoczęty tylko po rozdaniu pierwszej karty.

 4. Freerolle oraz turnieje na pieniądze wirtualne: anulowane turnieje bez wpisowego w formie prawdziwych pieniędzy uznawane są za nierozegrane. Dotyczy to turniejów na pieniądze wirtualne, Freeroll na pieniądze wirtualne oraz Freerolli na prawdziwe pieniądze. Pule nagród w tych turniejach nie zostaną rozdane, a gracze, pozostający w turnieju w momencie jego odwołania, nie otrzymają rekompensaty.
 5. Turniejowe zasady ochrony przed rozłączaniem i zasady dotyczące anulowania obowiązują we wszystkich turniejach.
 6. Turniej Sit & Go zostanie odwołany jeśli wszyscy gracze zostaną rozłączeni i przed ich ponownym połączeniem rozegranych zostanie 50 rozdań.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub przełożenia turnieju w dowolnej chwili, z jakiegokolwiek powodu, z powiadomieniem lub bez. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych reguł i zasad turniejów pokerowych w dowolnej chwili bez powiadomienia. Takie zmiany zaczną obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu w sekcji "Zasady rozgrywania turniejów" witryny internetowej. Gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie reguł i zasad turnieju przed wzięciem w nim udziału.
 8. Przedstawione tutaj reguły i zasady turnieju pokerowego stanowią pełne warunki współpracy gracza i witryny odnoszące się do działań gracza w ramach dowolnego turnieju, z wyjątkiem przypadków określonych inaczej w dowolnych regułach turnieju pokerowego, dotyczących konkretnego turnieju, opublikowanych w witrynie internetowej.
 9. O ile nie zostało podane inaczej, korzystanie graczy ze strony regulują Warunki użytkowania. W przypadku jakichkolwiek sporów, zastosowanie będą miały te warunki.

Ostatnia aktualizacja: 29.03.2018