Jak zmienić szerokość kolumny?

Wystarczy przeciągnąć jej granicę, aż osiągnie wymagany rozmiar. Możesz w tej sposób dopasować wszystkie kolumny z wyjątkiem kolumny opcji.