Po włączeniu funkcji wyświetlania obok siebie i kaskadowo porządek stolików ulega zmianie. Jak temu zapobiec?

Użyj opcji „Zapamiętaj bieżący porządek stolików” w menu zarządzania danego stolika. W ten sposób zostanie zachowany bieżący porządek stolików wyświetlanych obok siebie lub kaskadowo.