Strona potwierdzenia

Strona potwierdzenia zostanie wyświetlona po wybraniu opcji "Wnieś zakład". Jeśli zakład zostanie przyjęty, zostaniesz przeniesiony do strony potwierdzenia wniesienia zakładu.  Każdy rodzaj zakładu (pojedynczy, kombi i systemowy) zostanie potwierdzony na osobnej stronie.

Znajdziesz tam podsumowanie wniesionych zakładów - stawkę, możliwą wygraną itd. Po dotknięciu ikony będziesz mógł zobaczyć pełny kupon. Po wniesieniu zakładu na ekranie wyświetlone zostaną linki do nowych zakładów, które mogą Cię zaciekawić.

Wniesione zakłady mogą zostać usunięte z kupony po zaznaczeniu pola, obok opcji "Usuń zakłady z kuponu".

Jeśli zakład zostanie odrzucony, wyświetlona zostanie stosowna informacja oraz przyczyna odrzucenia. Dotykając pola "Powrót do kuponu" na dole strony potwierdzenia możesz powrócić do kuponu zakładów i wprowadzić niezbędne poprawki.