Страници за потвърждение

Страниците за потвърждение се появяват, след като чукнете върху бутон “Заложете”. Ако залогът Ви е бил приет, ще бъдете пренасочени към страницата за успешно потвърждение.  Всеки вид залог (единичен, комбиниран или системен) има специална страница за потвърждение със същата стуктура.

Чрез тези страници можете да видите резюме на подадения залог (сумата на залога, възможната печалба и т.н.), както и цялостния талон, като чукнете върху икона  . Освен това предлагаме набор бързи връзки за директен достъп до други залози, след като сте сключили залога.

Поставените в талона залози можете да изтриете, като поставите отметка в квадратчето , до “Изтрий поставените залози от талона за залагания”.

Ако даден залог е бил отхвърлен, ще получите съобщение с подробно обяснение относно причината за отхвърлянето му. Чрез докосване на бутон “Назад към талона за залагания” в долната част на страницата за потвърждение ще имате възможност да извършите съответните корекции, преди да подадете залога отново.