Wnoszenie zakładu

Aby wnieść zakład, dotknij przycisku "Wnieś zakład". Zakład zostanie wniesiony tylko pod warunkiem, że wszystkie wybrane zakłady oraz ich kombinacje są poprawne. Po zaakceptowaniu zakładu zostaniesz przeniesiony na stronę potwierdzenia. Jeśli w trakcie wnoszenia zakładu/ów wystąpi problem, zostaniesz o tym poinformowany dzięki ulepszonej funkcji powiadamiania o błędach.