Editează pariul meu

Editează pariul meu

Termeni şi Condiţii Generale

 1. "Editează pariul meu" este disponibil la evenimentele selectate, meciuri și pariuri, atât înainte de meci, cât și live, la o varietate de pariuri sportive.
 2. Odată cu înaintarea solicitării "Editează pariul meu", pariul curent e supus unui Cash Out înainte ca noul pariu cu modificările editate să fie plasat.
 3. O întârziere la pariere poate surveni în momentul validării solicitării "Editează pariul meu". Dacă prețul se modifică sau un pariu e suspendat în acest interval de timp, atunci e posibil ca solicitarea "Editează pariul meu" să nu fie efectuată cu succes.
 4. Orice setări deja active în ceea ce privește modificările valorii Cash Out și/sau modificările cotelor de pe talonul de pariuri se vor aplica în continuare în timpul procesului "Editează pariul meu". Aceste setări pot fi modificate în cadrul secțiunii ‘Setări pariuri’ din contul de jucător.
 5. Dacă orice selecție e suspendată sau încheiată după solicitarea clientului și înainte de încheierea procesului "Editează pariul meu", atunci opțiunea "Editează pariul meu" nu va fi efectuată cu succes.
 6. Dacă solicitarea "Editează pariul meu" nu va fi efectuată cu succes după confirmarea cererii, e posibil ca pariul inițial să fi fost încasat, ceea ce înseamnă că valoarea Cash Out a pariului inițial este rambursată eronat în contul jucătorului. Dorim să ne asigurăm că orice astfel de pariuri vor fi rambursate sub forma în care au fost înainte de solicitarea eșuată "Editează pariul meu", cu condiția ca pariul să nu fie încă evaluat. Ne rezervăm dreptul să recuperăm orice fonduri, care sunt rambursate incorect în soldurile jucătorilor. 
 7. Dacă solicitarea "Editează pariul meu" este efectuată cu succes, noul pariu selectat va fi plasat, utilizând (i) suma egală cu Cash Out-ul pariului inițial și dacă e cazul, (ii) miza mărită/micșorată selectată în timpul procesului "Editează pariul meu" . Detaliile pariului vor fi afișate la secțiunea “Pariurile mele” din contul jucătorului.
 8. Valoarea Cash Out e supusă unei modificări în conformitate cu pariul general, în timp ce procesul "Editează pariul meu" este în derulare.  
 9. În cazul în care un pariu a fost editat, utilizând funcția "Editează pariul meu", miza finală de la ultimul pariu evaluat ar putea fi eligibilă și ar contribui la cerința de venit, cu condiția ca selecțiile să întrunească criteriile de calificare. Asta înseamnă că miza inițială plasată la pariul inițial nu ar fi luată în considerare la cerința de venit.
 10. Utilizarea funcției "Editează pariul meu" poate avea un impact asupra eligibilității pariului dvs. pentru promoțiile disponibile. Dvs. răspundeți de verificarea termenilor fiecărei promoții înainte de utilizarea funcției "Editează pariul meu". 
 11. Disponibilitatea funcției "Editează pariul meu" nu poate fi garantată și nu e oferită la toate tipurile de pariuri.
 12. În cazul în care opțiunea "Editează pariul meu" este disponibilă înaintea evenimentului, iar noi nu oferim evenimentul live, funcția "Editează pariul meu" va fi disponibilă doar înaintea evenimentului.
 13. Funcția "Editează pariul meu" va lua în considerare toate limitele de pariere, care vor fi calculate în același mod ca și orice pariu standard. În cazul în care funcția "Editează pariul meu" implică îndeplinirea unei limite de pariere, atunci e posibil ca solicitarea "Editează pariul meu" să fie respinsă.
 14. Nu ne asumăm răspunderea, în cazul în care funcția "Editează pariul meu" nu e disponibilă din motive tehnice, iar pariurile vor rămâne valabile în forma în care au fost plasate inițial în timpul unei astfel de perioade.
 15. În momentul încercării de utilizare a opțiunii "Editează pariul meu", ne rezervăm dreptul să acceptăm sau să respingem orice pariu/miză solicitată pentru orice sport, competiție, pariu, sau tip de pariu.
 16. Ne rezervăm dreptul să modificăm, să suspendăm sau să eliminăm oricând funcția "Editează pariul meu" la orice eveniment, meci sau pariu. Orice pariuri plasate pe astfel de evenimente, meciuri sau pariuri anterioare unei astfel de modificări, suspendări sau eliminări a funcției "Editează pariul meu", vor rămâne valide, după cum au fost plasate inițial.
 17. Ne rezervăm dreptul să anulăm evaluarea unui pariu, care a fost editat, utilizând opțiunea "Editează pariul meu", dacă pariul sau un tip de pariu este evaluat eronat.