Редактирай залог

Редактирай залог

Общи условия

 1. Услугата "Редактирай залог" е достъпна за различни видове спорт, за избрани събития, мачове и пазари (както преди мача, така и на живо).
 2. При заявка за редактиране на залога актуалният залог подлежи на изплащане с опцията Cash Out, преди новият залог с нанесените редакции да бъде поставен.
 3. При валидиране на заявката за редактиране на залог може да има забавяне на залога. Ако цената се промени или пазарът за залагания по това време бъде преустановен, заявката за редактиране на залога няма да бъде успешна.
 4. Всички активирани настройки, свързани с промени в стойностите на функцията Cash Out и/или изменения в коефициентите на талона за залагания, ще са в сила по време на редактирането на залога. Тези настройки могат да бъдат променени в раздел "Настройки на залозите" в сметката на играча.
 5. Ако дадена селекция е преустановена или закрита след подаване на заявка от страна на клиента и преди приключване на процеса по редактиране на залога, редактирането на залога ще бъде неуспешно.
 6. В случай че заявка за редактиране на залога не е изпълнена успешно, след като е била потвърдена, е възможно първоначалният залог вече да е бил изплатен с опцията Cash Out. Това означава, че стойността на изплатения първоначален залог е върната в сметката на играча по погрешка. Ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че такива залози ще бъдат върнати във вида, в който са били преди неуспешния опит за редактиране. Това може да стане само, в случай че залогът все още не е оценен. Ние си запазваме правото да изтеглим от баланса на играча всички средства, които са били неправилно преведени.  
 7. Ако заявката за редактиране на залога е била успешна, избраният нов залог ще бъде поставен с помощта на (i) сумата, равна на стойността на Cash Out за първоначалния залог и, където е приложимо, (ii) с увеличения/намаления залог, избран в хода на редактирането. Детайлите за залога ще се покажат в сметката на играча, в раздел "Моите залози".
 8. Докато процесът по обработване на залога е в ход, стойността на изплащанията с Cash Out подлежи на промяна в съответствие с общия пазар.  
 9. Когато даден залог е бил променен с помощта на функцията "Редактирай залог", финалната заложена сума за последния уреден залог ще бъде отчетена за изискванията във връзка с оборота (само в случай че прогнозите отговарят на условията за квалифициране). Това означава, че първоначално заложената сума на първоначално поставения залог няма да бъде отчетена за целите на оборота.
 10. Използването на функцията "Редактирай залог" може да окаже влияние върху критериите за допустимост на Вашия залог за предлаганите промоции. Отговорност на играча е да се запознае с условията на всяка промоция, преди да използва функцията "Редактирай залог". 
 11. Достъпът до функцията за редактиране на залога не може да бъде гарантиран и не се предлага за всички видове залози.
 12. Ако функцията "Редактирай залога" е достъпна за залагания преди мача и ние не предлагаме залагания на живо, то редактирането на залога ще бъде достъпно само преди събитието.
 13. Функцията за редактиране на залога ще отчете всички лимити за залагания, които ще бъдат изчислени по същия начин, както при стандартните залози. В случаите, в които функцията "Редактирай залог" изисква спазване на лимит за залагания, заявката за редактиране на залога може да бъде отхвърлена.
 14. Ние не носим отговорност, в случай че функцията "Редактирай залог" не е достъпна поради технически причини. В този период залозите ще бъдат разглеждани във вида, в който са били поставени първоначално.
 15. Ние си запазваме правото да приемем или да откажем всеки залог/сума, заявени за всеки вид спорт, състезание, пазар или вид залог при опит за използване на функцията "Редактирай залог".
 16. Ние си запазваме правото да променим, преустановим или премахнем функцията "Редактирай залога" по всяко време, за всяко събитие, мач или пазар. Всички залози, поставени на такива събития, мачове или пазари преди подобна промяна, преустановяване или премахване на функцията "Редактирай залог", ще останат във вида, в който са били поставени първоначално.
 17. Ние си запазваме правото да отменим оценяването на залог, който е бил променен с помощта на функцията "Редактирай залог", в случай че залогът или пазарът са оценени по погрешка.