Je načítanie (upload) mojich osobných dokladov bezpečné?

Ubezpečujeme Vás, že celá Vaša dokumentácia bude zašifrovaná vo chvíli, keď opustí Váš počítač. Za týmto účelom používame technológiu 'SSL'. Táto zaručuje, že Vaše doklady nie je možné na ceste internetom odchytiť.