Vytvorte si stávku

1. Všeobecné obchodné podmienky

1.1 Vytvorte si stávku je k dispozícii iba na vybrané športy,a zákazníci môžu podávať stávky na toto predtým ako začne podujatie.Funkcia Vytvorte si stávku nie je dostupná pri stávkach live.

1.2 Funkcia Vytvorte si stávku nie je k dispozícii pre Cash Out alebo Upraviť moju stávku.

1.3 Stávky s funkciou Vytvorte si stávku nie je možné kombinovať s inými stávkami s funkciou Vytvorte si stávku alebo s ďalšími kombinovanými alebo systémovými stávkami a uzatvárať ich je možné len jednotlivo.

1.4 Stávka typu Vytvorte si stávku smie obsahovať minimálne 2 a maximálne 10 tipov na jeden zápas.

1.5 Ak bude zrušený jeden tip stávky Vytvorte si stávku, bude zrušená celá stávka Vytvorte si stávku. Ak sa napríklad hráč, na ktorého ste tipovali, že strelí prvý gól, zápasu nezúčastní, bude celá stávka zrušená, a to bez ohľadu na výsledok ostatných tipov.

1.6 bwin.com nenesie žiadnu zodpovednosť v prípadoch, kedy bude funkcia Vytvorte si stávku z technických dôvodov nedostupná.

1.7 bwin.com si vyhradzuje právo zmeniť vyhodnotenie stávky Vytvorte si stávku v prípade, že došlo k nesprávnemu vyhodnotení tipov.

1.8 bwin.com si vyhradzuje právo zmeniť vyhodnotenie akejkoľvek otvorenej stávky Vytvorte si stávku alebo ju zrušiť.

1.9 bwin.com si vyhradzuje právo odstrániť funkciu Vytvorte si stávku pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, ak má opodstatnený dôvod domnievať sa, že príslušný zákazník alebo skupina zákazníkov túto funkciu zneužíva.

1.10 Maximálny vklad, ktorý možno staviť pomocou funkcie Vytvorte si stávku je 750 € alebo zodpovedajúca suma v inej peňažnej mene.

1.11 Maximálna výplata v rámci funkcie Vytvorte si stávku je 2.500 € (čistá výhra).

1.12 Akákoľvek zmienka o "stávke" sa týka celého obsahu na tikete Vytvorte si stávku. Akákoľvek zmienka o "tipe" je ohľadne jedného tipu v príslušnej stávke. Vytvorte si stávkuje naakumulovaná stávka pozostávajúca z všetkých pozostávajúcich tipov.

1.13 V prípade evidentných chýb pri vypísaní kurzov si vyhradzujeme právo zrušiť/za neplatné vyhlásiť akékoľvek stávky, uzavreté s nesprávnym kurzom. Vyhradzujeme si právo zrušiť/za neplatné prehlásiť stávky na podujatia, kde je miesto konania zmenené po zverejnení kurzov.

2. Pravidlá stávok na futbal

2.1 Všetky stávky sa vyhodnocujú podľa oficiálnych výsledkov, poskytnutých spoločnosťou OPTA

2.2 Vytvorte si stávku - futbalové stávky sa vzťahujú na 90 minútový hrací čas plus nastavený čas, ak nie je doslovne uvedené, že stávka sa vzťahuje na predĺženie a penaltový rozstrel.Pre všetky stávky obsahujúce takéto slová sú zostávajúce tipy v stávke vyhodnotené na výsledok zápasu (90 minút plus nadstavený čas), ak nie je uvedené inak.Delegáti zápasu určujú, či bude alebo bolo odohratých úplných 90 minút s nadstaveným časom. Všetky stávky sú aktívne, ak nebol zápas pvažovaný za predčasne ukončený.

2.3 Ak sa hráč v stávke nezapojí do zápasu, potom bude celá stávka prehlásená za neplatnú, nezávisle od zvyšku tipov v stávke. Toto pravidlo sa týka akýchkoľvek kategórií stávok na hráča, týkajúc sa gólov a kariet. Prosím, pozrite si pravidlá vyhodnotenia typov futbalových stávok pre tipy na hracie doby, týkajúce sa hráčov.

2.4 V prípade evidentných chýb pri vypísaní kurzov si vyhradzujeme právo zrušiť akékoľvek stávky, uzavreté s nesprávnym kurzom.

2.5 Ak je zápas predčasne ukončený, akékoľvek tipy, kde bolo o výsledku už rozhodnuté, napr. výsledok polčasu, alebo tím, ktorý bude skórovať ako prvý, zostávajú v platnosti. Všetky ostatné tipybudú prehlásené na neplatné bez ohľadu na aktuálny výsledok v čase zrušenia zápasu. Predčasne ukončený zápasy bude považovaný za zápasy, ktoré nedospejú do svojho vyvrcholenia do polnoci lokálneho času.Zápasy, kde rozhodca odstráni hráčov z ihriska dočasne, ale vráti sa do hry do polnoci miestneho času, sa nebudú považovať za predčasne ukončené.

2.6 Všetky typy stávok bude vyhodnotené na výsledok v deň, keď sú odohrané a dokončené. Akékoľvek výsledky, ktoré sú patrične zmenené, napríklad: revízia pochybných gólov, výsledky zvrátené pre nekvalifikovaných hráčov, nezmenia vyhodnotenie stávok.

2.7 Ak je podujatie odložené pred úvodným výkopom a následne znova preložené, aby sa odohralo do menej ako 48 hodín od úvoedného výkopu, všetky stávky zostanú aktívne a budú vyhodnotené na základe výsledku preloženého podujatia. Ak je podujatia odložené pred úvodným výkopom a následne preložené, aby sa odohralo do menej ako 48 hodín od pôvodného výkopu, potom budú všetky stávky neplatné.

2.8 Akékoľvek podujatie, kde dátum/čas úvodného výkopu bol zmenený vopred (napr. aby bol zosúladený s TV prenosom, alebo uvolnil rozpis zápasov) nebude klasifikované ako odložené.

2.9 Pre zápasy, ktoré sú odohrané na neutrálnej pôde sa budú stávky počítať nezávisle od poradia uvedených tímov a či sme uviedli, že boli odohrané na neutrálnej pôde (okrem situácie očividnej chyby uvedenia kurzu, prosím, pozrite si sekciu 1.13).

3. Pravidlá vyhodnocovania typov futbalových stávok

3.1 Kto vyhrá? - Stávkujete na: výsledok zápasu, napr. Tím A, remíza, alebo Tím B.

3.2 Kto strelí gól? - Tipujete na: to, či menovaný hráč strelí gól kedykoľvek v priebehu zápasu (minút plus nastavený čas).

 • Pri zrušených zápasoch bude ako víťazný tip vyhodnotený hráč, ktorý do doby zrušenia strelil gól.
 • Ak sa menovaný hráč zápasu nezúčastní, budú stávky na príslušného hráča neplatné. Ak sa hráč zápasu zúčastní akejkoľvek časti zápasu, stávky platia.
 • Vlastné góly neplatia

3.3 Kto dostane kartu? - Stávkujete na: či dostane menovaný hráč žltú alebo červenú kartu.

 • Ak hráč nehrá, budú stávky na tohto hráča neplatné.
 • Platia len karty, ktoré boli hráčom udelené na ihrisku (tj. neplatia karty, udelené trénerom, hráčom na lavičke alebo po zápase).

3.4 Koľko rohových kopov? - Tipujete na: či počet rohových kopov v priebehu minút plus nastaveného času bude vyšší alebo nižší ako uvedené číslo.

 • Platia len rohové kopy, ktoré sa naozaj uskutočnili. Ak sa rohový kop opakuje, bude platiť ako jeden rohový kop.
 • Rohy kroté sú uvedené ako udelené, ale následne nebudú zahraté, sa nebudú počítať.
 • Nadstavený čas sa nebude počítať do celkového výsledku.

3.5 Koľko bodov? - Tipujete na: či bude celkový počet bodov za minút plus nastaveného času vyšší alebo nižší ako celkové uvedené číslo.

 • Žltá karta = 10 bodov a červená karta = 25 bodov. Keď dostane hráč 2 žlté karty a následne červenú kartu, dostane celkovo 35 bodov.
 • Do celkového počtu sa nezapočítavajú predĺženia ani karty, udelené po záverečnom hvizde.
 • Platia len karty, ktoré boli hráčom udelené na ihrisku. Karty udelené trénerom alebo náhradníkom sa do celkového počtu nezapočítavajú.

3.6 Strelia gól obidva tímy? - Stávkujete na: či oba tímy strelia aspoň po jednom góle.

3.7 Aký bude výsledok? - Stávkujete na: aké bude skóre zápasu

3.8 Koľko gólov? - Stávkujete na: koľko gólov padne

 • Či bude celkový počet gólov v zápase vyšší alebo nižší ako uvedené číslo.
 • Presne koľko gólov bude strelených v danom zápase, napr. ani jeden gól, presne 1 gól atď.

3.9 Čo iného sa stane? - Stávkujete na: či menovaná udalosť v zápas sa uskutoční počas zápasu (v rámci 90 minút a nadstaveného času, predĺženie a/alebo penalty sa nepočítajú),vrátane:

 • Udelené penalty - či penalta bude zahratá (a následne netrafená/trafená). Penalty udelené, ale zrušené z akéhokoľvek dôvodu a následne nie sú kopnuté nebudú považované za výherný tip.
 • Netrafená penalta - či bude penalta netrafená. V tomto prípade pôjde o penaltu, z ktorej nebude priamo strelený gól. Ak je penalta nariadená opakovane, potom sa pôvodná penalta nepočíta do žiadneho oficiálneho vyhodnotenia. Iba úplne zahratá penalta sa počíta. Ak sa penalta odrazí od žrde alebo brankára a je dotknutá znova predtým, ako je udelený gól, potom sa tento považuje za netrafenú.
 • Trafená penalta - či bude penalta trafená. Toto je akákoľvek penalta, ktorá má za výsledok gól z tohoto kopu. Ak sa penalta odrazí od žrde alebo brankára a je dotknutá znova predtým, ako je udelený gól, potom sa tento považuje za netrafenú. Penalty udelené, ale zrušené z akéhokoľvek dôvodu a následne nie sú kopnuté nebudú považované za výherný tip.
 • 2+ udelené penalty - či už dve, alebo viac penált je zahratých (a následne netrafených/trafených). Penalty udelené, ale zrušené z akéhokoľvek dôvodu a následne nie sú kopnuté nebudú považované za udelené penalty.
 • 2+ trafených penált - či de, alebo viac penált bude trafených. Trafené penalty, ale nariadené na opätovné zahratie. Pôvodá penalta sa nepočíta.
 • Voľný kop - či je padne gól z voľného kopu. Pri všetkých stávkach na gól z voľného kopu musí byť gól strelený priamo z voľného kopu. Penalty neplatia. Hráč zahrávajúci voľný kop musí byť strelec gólu.
 • Gól z hlavičky - či padne gól z hlavičky počas zápasu. Gól z hlavičky je gól, ktorý je považovaný za strelený z hlavy alebo ramena, či je to úmyselne alebo nie. Vlastné góly neplatia.
 • Gól mimo pokutového územia - či bude gól strelený z plochy mimo penaltového územia). Vlastné góly neplatia. Akýkoľvek iný spôsob strelených gólov z plochy mimo pokutového územia sa počítajú, vrátane voľných kopov.
 • Vlastný gól - či bude strelený vlastný gól.
 • Vylúčenie - či bude hráč vylúčený. Platia len karty, ktoré budú hráčovi udelené počas jeho nasadenia v zápase. Neplatia karty, udelené po záverečnom hvizde. Stávka na vylúčeného hráča je vyhodnotená na ktoréhokoľvek aktívneho hráča, ktorý dostane červenú kartu, či už je to priama červená karta, alebo kvôli dvom žltým kartám. Ak je červená karta zrušená systémom VAR alebo iným spôsobom, potom sa toto nebude počítať za výherný tip.
 • Žrde - či je počas aktívnej hry trafená žrď. Situácia, kedy zásah lopty do žrde vedie priamo ku gólu, neplatí ako zásah do žrde.
 • Bude sa hrať predĺženie – či sa bude hrať zápas po 90 minútach v predĺžení v zápasoch, v ktorých sa predĺženie hrať môže.
 • Budú sa kopať penalty – či sa v zápase budú kopať penalty v zápasoch, v ktorých sa toto môže stať. Vo všetkých ostatných scenároch iných, ako keď sa toto stane, tipy budú prehrávajúce.

3.10 Koľko gólov strelí tím? - Stávkujete na: koľko gólov strelí menovaný tím, vrátane:

 • Či bude celkový počet gólov príslušného tímu v zápase vyšší alebo nižší ako celkové uvedené číslo.
 • Koľko gólov menovaný tím skóruje, napr. bez gólov, tím A presne 1 gól, tím B presne 3 góly, atď. (vlastné góly sú zahrnuté).

3.11 O koľko gólov vyhrá tím? - Stávkujete na: o aký náskok vyhrá menovaný tím

3.12 Koľko bodov získa tím? - Tipujete na: či bude celkový počet bodov menovaného tímu/tímov bude vyšší alebo nižší ako uvedené číslo.

 • Žltá karta = 10 bodov a červená karta = 25 bodov. Keď hráč dostane 2 žlté karty a následne červenú kartu, dostane celkovo 35 bodov.
 • Žiadna z kariet udelených po záverečnom hvizde alebo karty udleneé v predĺžení sa počítajú do celkového výsledku.
 • Platia len karty, ktoré boli hráčom udelené na ihrisku. Karty udelené trénerom alebo náhradníkom sa do celkového počtu nezapočítavajú.

3.13 Koľko rohových kopov bude mať tím? - Tipujete na: či bude celkový počet rohových kopov menovaného tímu/tímov bude vyšší alebo nižší ako uvedené číslo.

 • Platia len uskutočnené rohové kopy.Rohy kroté sú uvedené ako udelené, ale následne nebudú zahraté, sa nebudú počítať. Ak sa rohový kop opakuje, bude platiť ako jeden rohový kop.Nadstavený čas sa nebude počítať do celkového výsledku.

3.14 Čoďalšieho sa stane s tímami? - Stávkujete na: či sa udalosť menovaného tímu menovanému tímu stane, vrátane:

 • Zahrávanie penalty tímu - či Vami menovaný tím bude penaltu zahrávať. Penalty udelené, ale zrušené z akéhokoľvek dôvodu a následne nie sú kopnuté nebudú považované za výherný tip. Iba úplne zahratá penalta sa počíta.
 • Netrafenie penalty tímom - či Vami menovaný tím penaltu netrafí. V tomto prípade pôjde o penaltu, z ktorej nebude strelený gól menovaným tímom. Netrafené penalty, ktoré sú znova zahrávané sa nepočítajú. Iba úplne zahratá penalta sa počíta. Ak sa penalta odrazí od žrde alebo brankára a je dotknutá znova predtým, ako je udelený gól, potom sa tento považuje za netrafenú.
 • Trafená penalta tímom - či bude Vami menovaným tímom penalta trafená. Ak sa penalta odrazí od žrde alebo brankára a je dotknutá znova predtým, ako je udelený gól, potom sa tento považuje za netrafenú. Trafené penalty, ale nariadené na opätovné zahratie. Pôvodá penalta sa nepočíta.
 • Udelené 2+ penalty tímu - či dve, alebo viac penált bude zahrávaných Vami menovaným tímom. Penalty udelené, ale zrušené z akéhokoľvek dôvodu a následne nie sú kopnuté nebudú považované za udelené penalty.
 • Trafených 2+ penált tímom - či dve, alebo viac penált bude skórovaných Vami menovaným tímom. Trafené penalty, ale nariadené na opätovné zahratie. Pôvodá penalta sa nepočíta.
 • Gól tímu z voľného kopu - či padne gól z voľného kopu Vami menovaným tímom. Pri všetkých stávkach na gól z voľného kopu musí byť gól strelený priamo z voľného kopu. Penalty neplatia.
 • Gól tímu hlavičkou - či bude Vami menovaným tímom strelený gól hlavičkou. Gól z hlavičky je gól, ktorý je považovaný za strelený z hlavy alebo ramena, či je to úmyselne alebo nie. Vlastné góly neplatia.
 • Gól mimo pokutového územia - či bude gól strelený z plochy mimo penaltového územia Vami menoveným tímom. Vlastné góly neplatia. Akýkoľvek gól strelený mimo pokutového územia bude ohodnotený ako víťazný, či už umýselný alebo nie. Voľné kopy sú zahrnuté.
 • Vylúčenie v tíme - či bude hráč Vami menovaného tímu vylúčený. Platia len karty, ktoré budú hráčovi udelené počas jeho nasadenia v zápase. Neplatia karty udelené po záverečnom hvizde. Stávka na vylúčeného hráča je vyhodnotená na ktoréhokoľvek aktívneho hráča, ktorý dostane červenú kartu, či už je to priama červená karta, alebo kvôli dvom žltým kartám.
 • Tím neinkasuje gól - čo si Vami menovaný tím udrží čisté konto. Napríklad, 0-0, 1-0 pre Váš tím, 2-0 pre Váš tím, atď. by boli výherné tipy.
 • Prvý tím strelí gól - ktorý tím strelí prvý gól. Odopreté a/alebo zrušené góly sa nepočítajú. Počítajú sa iba oficiálne góly. Ak v zápase nepadne gól, potom sa táto kategória stávok považuje za prehrávajúcu.
 • Posledný tím, ktorý strelí gól - ktorý tím strelí posledný gól. Odopreté a/alebo zrušené góly sa nepočítajú. Počítajú sa iba oficiálne góly. Ak v zápase nepadne gól, potom sa táto kategória považuje za prehrávajúcu.
 • Prvý rok - ktorý tím dostane udelený a následne zahrá prvý roh. Ak nie sú v určenej lehote udelené žiadne rohy, potom sa toto bude považovať za prehrávajúci tip.
 • Posledný roh - ktorý tím dostane udelený a následne zahrá posledný roh zápasu. Ak nie sú v určenej lehote udelené žiadne rohy, potom sa toto bude považovať za prehrávajúci tip.
 • Najviac rohov - ktorý tím bude mať najviac rohov v zápase. Ak bude počet rohových kopov vyrovnaný v regulárnej hracej dobe, potom bude tip prehrávajúci. Vami menovaný tím ich potrebuje zaznamenať viac, aby toto bol výherný típ.
 • Prvá karta - ktorý tím dostane udelenú prvú kartu, či už žltú alebo červenú v zápase. Ak nie sú v určenej lehote udelené žiadne karty, potom sa toto bude považovať za prehrávajúci tip.
 • Posledná karta - ktorý tím dostane udelenú poslednú kartu, či už žltú alebo červenú v zápase. Ak nie sú v určenej lehote udelené žiadne karty, potom sa toto bude považovať za prehrávajúci tip.
 • Najviac bodovaných trestov - ktorý tím dostane najviac bodovaných trestov v zápase. Ak nie sú udelené žiadne bodované tresty (nie sú udelené žiadne karty) v zápase, toto bude považované za prehrávajúcu stávku. Vami menovaný tím musí dostať viac bodovaných trestov ako súper, aby táto stávka bola víťazná.
  • Žltá karta = 10 bodov a červená karta = 25 bodov. Keď hráč dostane 2 žlté karty a následne červenú kartu, dostane celkovo 35 bodov.
  • Najviac kariet - ktorý tíom dostane najviac kariert v zápase. Ak v zápase nebudú udelené karty, potom sa táto kategória považuje za prehrávajúcu. Vami menovaný tím musí dostať viac kariet ako súper, aby toto bol víťazný tip.
  • Žltá karta = 1 karta a Červená karta = 2 karty. Keď hráč dostane 2 žlté karty a následne červenú kartu, celkovo dostane 3 karty. Maximum kariet, ktoré hráč môže v zápase dostať je 3. Priama červená karta sa rovná 2 kartám.

3.15 Ktorý hráč strelí prvý/posledný gól? - Stávkujete na: ktorý hráč strelí prvý/posledný gól.

 • Stávky budú vyhodnotené podľa toho, ktorý hráč strelí počas zápasu prvý/posledný gól za svoj tím.
 • Vlastné góly neplatia. Ak ste napríklad tipovali, že istý hráč strelí v zápase prvý gól a prvý gól bude vlastný gól, tak bude stávka vyhodnotená podľa ďalšieho streleného gólu. Ak váš hráč strelí 2. gól, tak stávku vyhráte. Ak strelí ďalší gól niekto iný, stávku prehráte.
 • Ohľadne ‘Ktorý hráč skóruje ako prvý’, ak sa Váš hráč nezapojil do zápasu v dobe, keď bol strelený prvý gól, potom tipy budú neplatné.
 • Ohľadne ‘Ktorý hráč skóruje ako posledný’, ak sa Váš hráč zapojil do zápasu pred alebo počas doby, keď bol strelený posledný gól, príslušné tipy zostávajú v platnosti.
 • Ak nie je v zápase strelený gól, alebo strelené boli iba vlastné góly, akékoľvek tipy na hráča, ktorý strelí prvý alebo posledný gól budú platiť ako prehrávajúce tipy, ak sa zapojili v príslušnom časovom rozmedzí ako je uvedené v hore uvedených dvoch bodoch.

3.16 Koľko gólov strelí hráč? - Tipujete na: či menovaný hráč počas zápasu (minút plus nastavený čas) strelí 1+/2+ alebo 3+ góly v zápase (vlastné góly sú vynechané).

3.17 Akým spôsobom strelí hráč gól? - Stávkujete na spôsob, akým menovaný hráč skóruje s nasledovným možnosťami, ktoré sú k dispozícii (vlastné góly sú vylúčené):

 • Hlavička - menovaný hráč strelí gól, ktorý bude klasifikovaný ako gól, strelený hlavou alebo ramenami, či už úmyselne alebo nie.
 • Voľný kop - menovaný hráč skóruje z priameho kopu pre svoj vlastný tím.
 • Mimo pokutové územie - menovaný hráč strelí gól za svoj tím z pozície mimo pokutové územie.
 • Penalta - menovaný hráč strelí gól za svoj tím z penalty. Gól musí padnúť priamo z tejto penalty. Dorážka z penalty nebude hodnotená ako gól, skórovaný z penalty.

3.18 Kto dostane kartu alebo bude vylúčený? - Stávkujete na (pre okartovaný element): či menovaný hráč dostane žltú alebo červenú kartu.

Tipujete na (vylúčenie): či menovaný hráč dostane v priebehu zápasu červenú kartu. Platia len karty, ktoré budú hráčovi udelené počas jeho nasadenia v zápase. Neplatia karty, udelené po záverečnom hvizde. Vylúčeným hráčom môže byť každý aktívny hráč, ktorý dostane červenú kartu, pričom nezáleží na tom, či je to priama červená karta alebo 2 žlté karty, ktoré majú za následok automatické udelenie červenej karty.

 • Neplatia karty, udelené pred výkopom, v priebehu polčasovej prestávky alebo po uplynutí regulárneho hracieho času.
 • Neplatia karty, udelené hráčom alebo funkcionárom, ktorí nepatria medzi aktuálne aktívnych hráčov.
 • Prvá hráč s kartou - ktorý hráč dostane udelenú prvú kartu, či už žltú alebo červenú v zápase. Ak nie sú pre danú dobu udelené karty, potom tieto tipy budú prehrávajúce.
 • Prvý tím s udelenou kartou hráčovi – ktorý hráč dostane udelenú prvú kartu, žltú alebo červenú, pre svoj tím iba v zápase. Ak nie sú v danej dobe udelené karty, tieto tipy budú platiť ako prehrávajúce.

3.19 Koľko kariet? - Stávkujete na to, či bude celkový počet kariet vyšší, nižší aleobo presný ako celkový počet. Predĺženie sa nepočíta do celkového súčtu, ani body za udelenie kariet pred výkopom a/alebo po záverečnom hvizde. Platia len karty, ktoré boli hráčom udelené na ihrisku. Karty udelené trénerom alebo náhradníkom sa do celkového počtu nezapočítavajú.

 • Žltá karta = 1 bodov a červená karta = 2 bodov. Keď dostane hráč 2 žlté karty a následne červenú kartu, dostane celkovo 3 bodov. Žiaden hráč nemôže dostať viac ako 3 karty za účelom vyhodnotenia. Napríklad, ak hráč dostane žltú kartu a potom priamu červenú, potom dostane za účelom vyhodnotenia 3 karty. Hráč, ktorý dostane dve žlté karty a následne červenú kartu, dostane taktiež 3 karty za účelmi vyhodnotenia. Priama červená karta samostatne sa počíta ako 2 karty za účelmi vyhodnotenia stávky.

3.20 Čo je to dvojitá šanca? - Stávkujete na koniec zápasu (alebo špecifickej časti) na jeden zo zobrazených výsledkov. Napríklad, tím A/remíza vyžaduje, aby koniec zápasu (alebo špecifickej časti) sa sakončil výhrou tímu A, alebo remízou, aby šlo o víťazný tip.

3.21 Kto bude mať náskok v polčase/na konci zápasu? - Stávkujete na výsledok zápasu v polčase alebo na jeho konci. Oba musia byť správne, aby šlo o výherné típy.

3.22 Koľko tímových kariet? - Stávkujete na počet kariet menovaného tímu počas zápasu. Iba počet udelených kariet počas aktívných častí zápasu sa bude počítať. Karty udelené trénerom alebo náhradzníkom sa nepočítajú.

 • Iba žlté karty sa počítajú pre druhý udelený trest. Dve žlté karty následne vedú k červenej karte a počítajú sa celkovo za tri karty. To isté platí pre žltú kartu, po ktorej nasleduje priama červená karta. Maximálny počet kariet, ktoré môže jeden hráč dostať je tri.
 • Neplatia karty, udelené pred výkopom, v priebehu polčasovej prestávky alebo po uplynutí regulárneho hracieho času. Neplatia karty, udelené hráčom alebo funkcionárom, ktorí nepatria medzi aktuálne aktívnych hráčov.

3.23 Ako tím vyhrá? - Stávkujete na rôzne typy stávok ohľadne toho, ako tím vyhrá, vrátane:

 • Víťazný náskok - o koľko vyhrá menovaný tím.
 • Výhra na nulu - či menovaný tím vyhrá na nulu. Napríklad, Vami menovaný tím vyhrá 1-0, 2-0 atď. bude mat za následok, že toto ide o výherný tip.
 • Výhra z manka - či menovaný tím vyhrá zápas (alebo špecifickú časť), keď prehrával.
 • Výhra v predĺžení - či Vami menovaný tím vyhrá remízu v predĺžení. Aby šlo o výherný típ, Vami menovaný tím musí vyhrať predĺžení (2 x 15 minút a nadstavený čas, ak nie je uvedené inak). Ak zápas nepôjde do predĺženia, potom toto pôjde o prehrávajúci tip. Ak je zápas odložený, platia normálne pravidlá odloženého zápasu. Ak je zápas prerušený, platia normálne pravidlá prerušeného zápasu.
 • Výhra na penalty - či Vami menovaný tím vyhrá po remíze na penalty. Stávky sú vyhodnotené na výsledky zápasov, ktoré dospejú do penaltového rozstrelu. Ak zápas nepôjde do penaltového rozstrelu, potom toto pôjde o prehrávajúci tip. Ak je zápas odložený, platia normálne pravidlá odloženého zápasu. Ak je zápas prerušený, platia normálne pravidlá prerušeného zápasu.
 • Kvalifikácia - či Vami menovaný tím sa kvalifikuje do ďalšieho kola zápasov v špecifickom rozpise zápasov na turnaji/v pohári/lige. Ak je zápas prerušený, platia normálne pravidlá prerušeného zápasu. Ak je zápas prerušený, platia normálne pravidlá prerušeného zápasu. V prípade odstúpenia alebo zrušenia zo strany ktoréhokoľvek tímu, prosím, pozrite si pravidlá odloženia (2.7). [i] stávky podané na zápas sa vzťahujú na 90 minútový hrací čas plus nastavený čas, ak nie je doslovne uvedené, že stávka sa vzťahuje na predĺženie a/alebo penaltový rozstrel. O tom, či bolo odohraných plných 90 minút zápasu a nastavený čas, rozhodujú rozhodcovia zápasu. [i] Aktívne (v kontexte zápasu) znamená časť hry v zápase. Pred oficiálnym začiatkom zápasu, po polčasovom hvizde až do oficiálneho začiatku druhého polčasu a po konečnom hvizde sa nepočíta za aktívne časti. Aktívne v zmysle hráča sa týka hráča na ihrisku počas relevantných častí hry v zápase.

4. Pravidlá stávok na časti futbalového zápasu

4.1 Všetky dole uvedené časti (4.2-4.7) sú časti, ktoré môžu byť použité v typoch stávok (3.1-3.23). Napríklad, stávka obsahujúca: 90 min. (4.2) časť hry (Kto zvíťazí? 3.1), stávkujete na výsledok celého zápasu (90 minút a nadstavený čas).

4.2 90 minút - toto sa týka celého zápasu. Všetky stávky, týkajúce sa tipov na 90 minút, plus nadstavený čas. Delegáti zápasu určujú, či treba odohrať úplných 90 minút s nadstaveným časom alebo tieto boli odohraté. Akákoľvek udalosť pred začiatkom zápasu, počas polčasovej prestávky (kedykoľvek po polčasovom hvizde alebo pred začiatkom druhého polčasu) alebo po záverečnom hvizde sa nepočítajú.

4.3 1. 10 minút – toto sa týka prvých 10 minút zápasu (00:00 a 09:59). Napríklad, roh udelený v tejto časti, ktorý bol udelený alebo nebol zahratý po 10:00 sa nepočíta. Akákoľvek udalosť, ktorá sa uskutoční po 10:00 alebo nekôr v zápase sa nepočíta. Akákoľvek udalosť pred oficiálnym začiatkom zápasu sa nepočíta.

4.4 1. polčas – toto sa týka iba prvého polčasu v zápase, vrátane nadstaveného času, ktorý sa v ňom odohrá. Akákoľvek udalosť pred oficiálnym začiatkom zápasu alebo počas polčasovej prestávky (keykoľvek po polčasovom hvizde) sa nepočíta.

4.5 2. polčas – toto sa týka iba druhého polčasu v zápase, vrátane nadstaveného času a minút, ktoré v ňom treba odohrať. Akákoľvek udalosť pred druhým polčasom (prvý polčas alebo počas prestávky druhého polčasu), alebo po záverečnom hvizde sa nebudú počítať.

4.6 Každý polčas – toto sa týka udalosti, ktorá sa uskutoční v oboch polčasoch zápasu. Ak k vybranej udalosti nedôjde v žiadnom z polčasov alebo v jednom z dvoch polčasov bude považovaných za prehrávajúci tip. Akákoľvek udalosť, ku ktorej dôjde pred oficiálnym začiatkom zápasu alebo počas polčasovej prestávky (kedykoľvek po polčasovom hvizde a pred začiatkom druhého polčasu) alebo po záverečnom hvizde, sa nebude počítať.

 • Za ktorúkoľvek stávok ohľadne hráča na ‘každý polčas’, ak sa zapojený hráč zúčastní ktorejkoľvek časti, potom tento tip bude platiť. Ak sa nezapoja v prvom polčase, potom tento tip bude neplatný.

4.7 Niektorý z polčasov – toto sa týka udalosti, ktorá sa uskutoční v jednom, alebo oboch polčasoch zápasu. Ak sa vybraná udalosť neuskutoční v zápase, potom bude toto považované za prehrávajúci tip. Akákoľvek udalosť, ku ktorej dôjde pred oficiálnym začiatkom zápasu alebo počas polčasovej prestávky (kedykoľvek po polčasovom hvizde a pred začiatkom druhého polčasu) alebo po záverečnom hvizde, sa nebude počítať.

 • Pre akékoľvek stávky týkajúce sa hráč v ‘ktoromkoľvek polčase’, ak sa hráč zapojí kedykoľvek do zápasu, potom tieto tipy zostanú v platnosti. Napríklad, ak hráč skóruje v ktoromkoľvek polčase, ak zaskórujú v prvom polčase, ale nebudú hrať v druhom, potom bude toto výherný tip. Ak sa nezapoja vôbec v prvom polčase, potom tento tip bude neplatný.

5. Pravidlá stávok basketbalu

5.1 Tipy a stávkové pravidlá

Všetky basketbalové tipy musia vyhrať (žiadne remízy, vyrovnané výsledky alebo nerozhodné výsledky) stávku, aby boli považované za víťazné. Tip, ktorý nevyhrá, iba ak je to vysleovene špecifikované v rámci tohto dokumentu, bude vyhodnotený ako prehrávajúci.

Napríklad, tipy na víťazný tím v zápase, kde je remíza po predĺžení (alebo regulárny hrací čas, ak nehrá predĺženie) a to aj keď ide o remízu, alebo nerozhodný výsledok, toto by nemalo ponúknuté prostredníctvomVytvorenia stávkya toto by malo byť vyhodnotené ako prehrávajúce. Toto sa netýka NBA alebo zápasov NBL, kde sa hrá predĺženie, až dovtedy, kým tím vyhrá, ale môže sa týkať iných basketbalových líg alebo iných súťaží, ako je uvedené v individuálnych pravidlách súťaží. Podobne v tipoch ‘Lepší k X’, kde žiaden z tímov nedosiahne vybrané skóre, budú tieto vyhodnotené ak prehrávajúce, nezávisle od toho, keď ‘žiaden z tímov sa nedostane k X’ bol k dispozícii ako alternatívny tip alebo nie.

5.2 Predĺženie

Všetky basketbalové stávky budú vyhodnotené na základe oficiálneho výsledku, vrátane akéhokoľvek predĺženia.

5.3 Druhý polčas /Stávky na štvrté štvrtiny

Všetky tipy na druhý polčas a štvrtú štvrtinu zahŕňajú predĺženia, ak k nim dôjde. Napríklad, stávka na celkový počet bodov by zahŕňala skóre zaznamenané v oboch, druhom polčase a akékoľvek odohraté nadstavenia.

5.4 Hráčske stávky (špecifické)

Všetky tipy na hráča budú považované za aktívne, ak hráč nastúpi na palubovku kedykoľvek v príslušnom zápase, nezávisle od toho, či daný tip sa týka špecifickej časti hry v zápase. Ak sa hráč nezapojí do hry na palubovke v zápase, tipy, špecifické na hráča budú neplatné. Napríklad, tip na konkrétneho hráča na skórovanie 10.5+ bodov v druhom polčase bude aktívny (a preto vyhodnotená ako prehrávajúca), ak tento daný hráč odohrá prvé dve minúty zápasu, bol zranený a nevrátil sa do hry, nezávisle od toho, že nebol vôbec na palubovke v druhom polčase. Avšak, ak sa hráč zraní pred pokračovaním hry, potom bol stiahnutý z úvodnej zostavy (alebo lavičky) a nikdy sa nezapojil do hry na palubovke a preto bude stávka neplatná.

5.5 Odložené a nedokončené zápasy

Kde je zápas odložený, alebo nedokončený a následne bude pokračovať alebo sa odohrá do 24 hodín (vrátane) pôvodného začiatku, všetky zápasy zostanú v platnosti. Všetky stávky podané na odohraté zápasy, ktoré budú pokračovať po viac ako 24 hodínách po pôvodnom začiatku, budú neplatné Po vypršaní 24 hodín, všetky stávky sú neplatné a vklady budú vrátené.

5.6 Prerušené zápasy

Ak je hra prerušená pred pokračovaním, potom spadá do pravidla o 48 hodínach pre prerušené zápasy, ako je uvedené hore. Ak je zápas prerušený pred pokračovaním, ale pred pred svojím regulárnym koncom, platia nasledujúce pravidlá:

 • Vytvorenie stávkybude neplatné, ak nezahŕňa aspoň jeden tip na hráča, ktorý sa ešte nepostavil na palubovku ako aktívny hráč. Tieto pravidlá sú vysvetlené dole a podliehajú a následne sú použité týmto pravidlom.
 • Ak každý tip v rámci Vytvorenie stávky na zápas je už víťazom, kde skutočnosť prerušenia nemá dopad na výsledok každého tipu, Vytvorenie stávky v celom rozsahu je považované za víťazný tip. Napríklad, 2-tip s Vytvorením stávky, obsahujúci celkový počet bodov na tip a konkrétneho hráča, ktorý zaznamená 10.5+ bodov v zápase, kde bolo dosiahnutých bodov a hráč zaznamenal viac ako 10 bodov predtým, ako bola hra následne prerušená, bude považovaný za víťazný. V tomto prípade nemá prerušenie žiaden dopad na žiaden z tipov. To isté neplatí o tipe na menej bodov v momente, kde je hra prerušená, zatiaľ čo je celkové skóre menej ako vybrané číslo, keďže prerušenie by malo dopad na tento výsledok.
 • Ak jednoduchý tip vo Vytvorení stávky prehral a zápas je prerušený, ptom Vytvorenie stávky bude považované za prehrávajúcu stávku, kde nezávisle od skutočnosti prerušenia bol tip/boli tipy nepopierateľne skončené. Napríklad: Vytvorenie stávy, vrátane prvého hráča, ktorý skóruje na tip v zápase, kde iný hráč skóroval ako prvý a zápas je následne prerušený, potom toto bude považované za prehrávajúcu stávku. V tomto prípade stávka už prehrala a tento výsledok by nemal dopad v žiadnom zmysle na to, či bol zápas prerušený alebo nie.
 • Ak neexistujú prehrávajúce tipy v rámci Vytvorenia stávky a aspoň jeden neplatný tip v čase prerušenia zápasu, Vytvorenie stávky bude považované za neplatné. Toto pravidlo platí, kde jeden alebo viac tipov je stále nerozhodnutých v čase prerušeniaa mohol vyhrať alebo prehrať, ak je zápas dokončený, ako bolo naplánované. Napríklad Vytvorenie stávky, vrátane tipu na celkových bodov nad v zápase, ktorý bol prerušený, zatiaľ čo celkový počet bodv je pod požadovaným minimom, toto bude považované za neplatné. V prípade, že tip na celkové skóre stále nebolo rozhodnuté a mohlo vyhrať alebo prehrať, ale prehralo kvôli prerušeniu, potom stávka bude neplatná.

5.7 Zmena dejiska

Ak je miesto konania zápasu zmenené z pôvodného, všetky stávky na daný zápas budú neplatné.

6. Pravidlá stávok na americký futbal

6.1 Tip a výsledky stávky

Všetky tipy Vytvorte si stávku na americký futbal musia vyhrať (žiadne remízy, vyrovnané výsledky alebo nerozhodné výsledky) stávku, aby boli považované za víťazné. Tip, ktorý nevyhrá, iba ak je to vyslovene špecifikované v rámci tohto dokumentu, bude vyhodnotený ako prehrávajúci.

Napríklad, tipy na tím, ktorý vyhrá zápas, kde je po predĺžení remíza, a to aj v prípadoch, kde nemusela byť ponúknutá remíza alebo nerozhodný výsledok. Vytvorte si stávku bude vyhodnotené ako prehrávajúce. Podobne v tipoch ‘Lepší k X’, kde žiaden z tímov nedosiahne vybrané skóre, budú tieto vyhodnotené ak prehrávajúce, nezávisle od toho, keď ‘žiaden z tímov sa nedostane k X’ bol k dispozícii ako alternatívny tip alebo nie. Ak sa štvrtina, polčas alebo zápas skončí bez skóre, potom touchdown alebo skórovanie bodov pre dané tipy (napr. hráč skórujúci touchdown v 1. polčase) budú vyhodnotené ako prehrávajúce.

Ak sa v niektorej stávke stane neplatným ešte jeden tip z dôvodu neúčasti hráča (hráčov) v hre (podľa bodu 4), celá stávka sa považuje za neplatnú. Tipy, ktoré sú neplatné z iných dôvodov (obvykle z dôvodu prerušenia alebo odloženia hry), sa vyhodnotia podľa pravidiel uvedených v časti 6 tohto dokumentu.

6.2 Predĺženie

Všetkyzápasy amerického futbalu budú vyhodnotené na základe oficiálneho výsledku, vrátane akéhokoľvek predĺženia.

6.3 Stávky na 2. polčas / 4. štvrtiny

Všetky tipy na druhý polčas a štvrtú štvrtinu zahŕňajú predĺženia, ak k nim dôjde. Napríklad, stávka na celkový počet bodov by zahŕňala skóre zaznamenané v oboch, druhom polčase a akékoľvek odohraté nadstavenia.

6.4 Hráčske stávky (špecifické)

Všetky tipy na hráča budú považované za aktívne, ak hráč nastúpi na palubovku kedykoľvek v príslušnom zápase, nezávisle od toho, či daný tip sa týka špecifickej časti hry v zápase. Ak sa hráč nezapojí do žiadnej hry počas zápasu, tipy špecifické na tohoto hráča budú neplatné. Napríklad, tip na konkrétneho hráča na skórovanie + bodov v druhom polčase bude aktívny (a preto vyhodnotená ako prehrávajúca), ak tento daný hráč odohrá prvé dve minúty zápasu, bol zranený a nevrátil sa do hry, nezávisle od toho, že nebol vôbec na palubovke v druhom polčase. Avšak, ak je hráč zranený pred pokračovaním zápasu a nezapojil sa do vôbec zo žiadnych hier, potom tip a preto aj stávka budú neplatné.

6.5 Odložené a nedohrané zápasy

Ak je zápas odložený alebo nedohraný, všetky stávky budú platné, ak bude zápas následne obnovený alebo odohraný v rámci toho istého rozpisového týždňa NCAAF/NFL (štvrtok – streda miestneho času na štadióne) ako pôvodne plánovaný čas začiatku. Všetky stávky podané na zápasy, ktoré budú odložené a začnú sa mimo pôvodne určeného rozpisového týždňa, budú neplatné a vklady budú vrátené.

6.6 Predčasne ukončené zápasy

Ak je zápas prerušený pred začiatkom, vzťahuje sa naň rovnaké pravidlo pre odložené zápasy, ako je uvedené vyššie. Ak je zápas prerušený počas hry a potom obnovený a dokončený v tom istom rozpisovom týždni, všetky stávky tiež platia podľa bodu 5. Ak je zápas prerušený po začatí, ale pred koncom, a nie je obnovený a dohraný v tom istom rozpisovom týždni, platia nasledujúce pravidlá:

Vytvorte si stávku budú neplatné, ak zahŕňajú aspoň jeden tip na hráča, ktorý ešte nebol na ihrisku aspoň v jednej hre. Tieto pravidlá sú vysvetlené dole a podliehajú a následne sú použité týmto pravidlom.

 • Ak každý tip v rámci Vytvorte si stávku na zápas je už víťazom, kde skutočnosť prerušenia nemá dopad na výsledok každého tipu, Vytvorte si stávku sa v celom rozsahu považuje za víťazný tip. Napríklad, 2-tip Vytvorte si stávku obsahujúci celkový počet bodov na tip a konkrétneho hráča, ktorý zaznamená touchdown v zápase, kde bolo dosiahnutých potrebný počet bodov a hráč zaznamenal touchdown predtým, ako bola hra následne prerušená, bude považovaný za víťazný. V tomto prípade nemá prerušenie žiaden dopad na žiaden z tipov. To isté neplatí o tipe na menej bodov v momente, kde je hra prerušená, zatiaľ čo je celkové skóre menej ako vybrané číslo, keďže prerušenie by malo dopad na tento výsledok.
 • Ak jednoduchý tip vo Vytvorte si stávku prehral a zápas je prerušený, potom Vytvorte si stávku bude považované za prehrávajúcu stávku, kde nezávisle od skutočnosti prerušenia bol tip/boli tipy nepopierateľne skončené. Napríklad Vytvorte si stávku vrátane prvého hráča, ktorý skóruje na tip v zápase, kde iný hráč skóroval ako prvý a zápas je následne prerušený, potom toto bude považované za prehrávajúcu stávku. V tomto prípade stávka už prehrala a tento výsledok by nemal dopad v žiadnom zmysle na to, či bol zápas prerušený alebo nie.
 • Ak neexistujú prehrávajúce tipy v rámci Vytvorte si stávku a aspoň jeden neplatný tip v čase prerušenia zápasu, Vytvorte si stávku bude považované za neplatné. Toto pravidlo platí, kde jeden alebo viac tipov je stále nerozhodnutých v čase prerušenia a mohol vyhrať alebo prehrať, ak je zápas dokončený, ako bolo naplánované. Napríklad Vytvorte si stávku vrátane tipu na celkových bodov nad v zápase, ktorý bol prerušený, zatiaľ čo celkový počet bodov je pod požadovaným minimom, toto bude považované za neplatné. V prípade, že tip na celkové skóre stále nebolo rozhodnuté a mohlo vyhrať alebo prehrať, ale prehralo kvôli prerušeniu, potom stávka bude neplatná.

6.7 Zmena dejiska

Ak je miesto konania zápasu zmenené z pôvodného, všetky stávky na daný zápas budú neplatné.