Upraviť moju stávku

Upraviť moju stávku

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Funkcia Upraviť moju stávku je k dispozícii na vybraté udalosti, stretnutia a ponuku stávok pred zápasmi, alebo počas nich, na širokú škálu športov.
 2. Keď je podaná žiadosť o úpravu mojej stávky, aktuálna stávka podlieha Cash Out predtým, ako je podaná nová stávka s upravenými zmenami.
 3. Pri schvaľovaní žiadosti o úpravu mojej stávky môže dôjsť k oneskoreniu stávky. Ak sa zmení cena alebo ponuka stávok je v danom období pozastavená, potom žiadosť o úpravu mojej stávky nemusí byť úspešná.
 4. Akékoľvek existujúce nastavenia ohľadne zmien hodnoty Cash Out a/alebo zmien na stávkovom tikete budú platiť počas procesu úpravy mojej stávky. Tieto nastavenia môžu byť upravené v ‘Nastaveniach stávkovania’ na Vašom hráčskom konte.
 5. V prípadoch, keď je akýkoľvek výber tipov prerušený alebo uzavretý po žiadosti zákazníka a pred dokončením procesu úpravy mojej stávky, potom je úprava mojej stávky neúspešná.
 6. V prípade, že je žiadosť o úpravu mojej stávky neúspešná po jej potvrdení, pôvodná stávka mohla byť vybratá funkciou Cash Out, čo znamená, že hodnota Cash Out pôvodnej stávky je vrátená na konto hráča chybne. Budeme sa snažiť, aby takéto stávky boli vrátené v stave, v akom boli pred neúspešnou žiadosťou o úpravu mojej stávky za predpokladu, že stávka ešte nebola vyhodnotená. Vyhradzujeme si právo opäť získať akékoľvek prostriedky, ktoré boli nesprávne vrátané k zostatku na konte hráča. 
 7. Ak bola žiadosť o úpravu mojej stávky úspešná, nová vybratá stávka bude podaná s buď (i) sumou, ktorá sa rovná Cash Out sume pôvodnej stávky a, keď je to aplikovateľné, (ii) zvýšeným/zníženým vkladom, ktorý bol vybratý počas procesu úpravy mojej stávky. Údaje stávky sú zobrazené v sekcii “Moje stávky” na konte hráča.
 8. Hodnota Cash Out podlieha zmene v súlade s ponukou stávok počas procesu úpravy mojej stávky.  
 9. Keď bola stávka upravená s použitím našej funkcie Upraviť moju stávku, konečný vklad na poslednú vyhodnotenú stávku by prispel k podmienke obratu za predpokladu, že výber stávok spĺňa kvalifikačné kritériá. To znamená, že pôvodný vklad, ktorý bol podaný na pôvodnú stávku, nebude braný do úvahy za účelom kvalifikačnej podmienky.
 10. Použitie funkcie Upraviť moju stávku môže mať vplyv na kvalifikáciu Vašej stávky pre dostupné promočné akcie. Za kontrolu podmienok každej promočnej akcie pred použitím funkcie Upraviť moju stávku nesiete zodpovednosť Vy. 
 11. Dostupnosť funkcie Upraviť moju stávku nemôže byť garantovaná a nie je ponúkaná pri všetkých typoch stávok.
 12. Keď je úprava mojej stávky dostupná pred udalosťou a neponúkame ju live, funkcia Upraviť moju stávku bude k dispozícii iba pred udalosťou.
 13. Funkcia Upraviť moju stávku berie do úvahy všetky stávkové limity, ktoré sú vypočítané rovnakým spôsobom, ako pri akejkoľvek štandardnej stávke. Keď pri funkcii Upraviť moju stávku treba splniť limit, žiadosť o úpravu mojej stávky môže byť odmietnutá.
 14. Za nedostupnosť funkcie Upraviť moju stávku z technických príčin nenesieme zodpovednosť a stávky zostávajú v pôvodnej platnosti počas akéhokoľvek takého obdobia.
 15. Vyhradzujeme si právo akceptovať alebo zrušiť akúkoľvek stávku na akýkoľvek šport, súťaž, ponuku alebo typy stávok pri pokuse použiť úpravu mojej stávky.
 16. Vyhradzujeme si kedykoľvek upraviť, prerušiť alebo odstrániť funkciu Upraviť moju stávku pre akúkoľvek udalosť, stretnutie alebo ponuku stávky. Akékoľvek stávky podané na takéto udalosti, stretnutia alebo ponuky stávok pred takouto úpravou, prerušením alebo odstránením funkcie Upraviť moju stávku platia tak, ako boli pôvodne podané.
 17. Vyhradzujeme si právo zvrátiť vyhodnotenie stávky, ktorá bola upravená funciou Upraviť moju stávku, ak stávka alebo ponuka stávok bola vyhodnotená chybne.