Aussie Rules Football

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Stávky na zápas: Prijímame jednoduché tipy na všetky zápasy, ak nie je uvedené inak. Všetky stávky podľa austrálskych pravidiel sú vyhodnotené na základe 80-minútového zápasu. Ak je výsledok zápasu remíza, stávky budú vrátené, pokiaľ sa ponúkaný kurz nevzťahuje na remízu. Stávky budú vyhodnotené iba podľa oficiálneho výsledku AFL. Ak je zápas predčasne ukončený pred odohraním 80 minút, všetky stávky na tento zápas sú neplatné, okrem tých stávok, ktoré boli bezpodmienečne stanovené. Všetky stávky na zápas, ktorý nebol odohraný v naplánovanom dátume alebo sa hral na inom mieste, v momente podania stávky, budú vyhlásené za neplatné.

2.) Prvý skórujúci hráč: Tento kurz bude vyplácaný na hráča, ktorý dá prvý právoplatný gól. Ak je hra kedykoľvek predčasne ukončená, počíta sa prvý právoplatne skórovaný gól. Ak v čase predčasného ukončenia nebol skórovaný žiaden gól, všetky stávky stratia platnosť. Ak hráč nevstúpil na hraciu plochu predtým, ako bol skórovaný prvý gól, tak tento hráč sa považuje za „pretekára, ktorý nenastúpil“. Všetky stávky na tohto hráča stratia platnosť.

3.) Posledný skórujúci hráč: Ak hráč nevstúpil na hraciu plochu pred koncom hry, tak všetky stávky na tohto hráča sa považujú za stávky na „pretekára, ktorý nenastúpil“ a stratia platnosť.