Bandyhokej

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Tím na postup (tím, ktorý dosiahne nasledujúce kolo a pod.): Tieto stávky sa vzťahujú na výsledok hry vrátane predĺženia a nájazdov.

2.) Hracia doba: Ak sa z akýchkoľvek dôvodov zmení časový formát zápasu z 2 x 45 minút na 3 x 30 minút, potom všetky stávky platia, okrem tých stávok, ktoré sú podané buď na prvý alebo druhý polčas.

3.) Tím, ktorý bude zosadený: Tieto stávky sa týkajú tímov, ktoré sa na konci sezóny nachádzajú na zostupujúcich miestach. Všetky budúce zmeny, ku ktorým môže z akéhokoľvek dôvodu prísť, sa pre túto stávku považujú za irelevantné.

4.) Prijímame jednotlivé a vzostupné stávky na bandy zápasy:

Platia nasledujúce pravidlá:

  • Všetky stávky sa vyhodnocujú na základe 90-minútovej hry, ak nie je uvedené inak (okrem predĺženia).
  • Ak 90-minútový zápas nie je dohratý – všetky stávky sú neplatné, pokiaľ nie je vyhlásený oficiálny výsledok.
  • Ak sa budú hrať 3 x 30-minútové tretiny namiesto 2 x 45-minútových polčasov – stávky budú vyhodnotené na základe 90-minútovej hry.

5.) Odložené zápasy: Akékoľvek stávky na zápasy, ktoré neprebehnú v čase alebo v lokalite naplánovanej v čase podania stávky, budú vyhlásené za neplatné.