Bojové športy

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Všeobecné pravidlá: Výsledok súboja je prehlásený na konci oficiálnym hlásateľom a tento bude použitý za účelom vyhodnotenia. Akékoľvek nasledovné úpravy tohoto výsledku nebudú brané do úvahy. Ak oficiálny hlásateľ nevyhlási výsledok na konci súboja, potom bude stávka vyhodnotená na základe výsledku zobrazeného na príslušnej webovej stránke riadiaceho orgánu.
Ak sa súboj skončí remízou a za ňu nie je uvedený kurz, potom bude výsledok súboja považovaný za neplatný a všetky vrátené.
Ak je v potvrdených súbojoch súboj odložený a preložený do 48 hodín od pôvodne plánovaného začiatku, vaša stávka bude naplatná. Ak sa súboj neuskutoční do 48 hodín, vaša stávka bude neplatná. Ak sa preložený súboj uskutoční v inej ako pôvodne určenej krajine, potom budú stávky neplatné. Ak sa preložený súboj uskutoční na inom mieste, ale v rovnakej krajine, potom stávky zostávajú v platnosti.
Súboje sú považované za "No Contest" po predčasnom prerušení a všetky stávky budú vyhodnotené ako neplatné.

2.) Celkový počet bodov/kôl (Viac ako/Menej ako) Ak bojovník nezačne kolo, tak predchádzajúce dokončené kolo sa považuje za posledné kolo zápasu. Ak uplynie polovica kola, bude pre stávky „viac ako/menej ako” určujúci stav v polovici príslušného kola (1 minúta a 30 sekúnd za pre 3-minútové alebo 2 minúty a 30 sekúnd pre 5-minútové kolá).

3.) Knockdown/Počítanie v kole Pre účely stávky sa do úvahy berú len knockdowny, po ktorých bude rozhodca počítať, alebo ak rozhodca začne počítanie.

4.) Stávky na jednotlivé kolá Stávky budú vyplácané na kolo, v ktorom zápas skončí. Ak bojovník nezačne kolo, tak predchádzajúce dokončené kolo sa považuje za "výherný" výsledok pre túto stávku. Ak sa zápas skončí remízou a na túto možnosť nebol vypísaný žiadny kurz, budú všetky stávky neplatné.