Hry Commonwealthu

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Všeobecné pravidlá: Ak je súťaž zrušená, všetky stávky sú neplatné. Vyhradzujeme si právo anulovať akékoľvek stávky na celkového víťaza (okrem iného na celkového víťaza, prvé 3 miesta, víťaza v skupine a pod.), ak akýkoľvek z najlepších 3 obľúbených tímov/účastníkov odstúpi pred začiatkom súťaže. Hneď ako súťaž začne, všetky stávky platia a akékoľvek následné odstúpenia nebudú mať žiadny vplyv na akékoľvek stávky.

2.) Konečné medailové poradie: Konečné medailové poradie vyhlásené športovým orgánom na konci súťaže bude použité na vyhodnotenie stávok o tom, koľko medailí môže súťažiaci alebo krajina vyhrať. Akékoľvek následné zmeny medailového poradia sa nebudú brať do úvahy.

3.) Head to Head stávky: Keď sa obaja súťažiaci dostanú do finále, vyhodnotenie bude vykonané na základe ich konečného poradia vo finále. Ak sú obaja súťažiaci vyradení v rovnakom kole súťaže pred finále, stávky budú neplatné.

Keď sú súťažiaci vyradení v odlišných kolách súťaže, súťažiaci, ktorý sa dostal ďalej, bude víťazom pre účely vyhodnotenia. Napríklad, ak jeden súťažiaci bude vyradený počas prvého kola, a druhý súťažiaci bude vyradený v semifinále, súťažiaci, ktorý sa dostal do semifinále bude považovaný za víťaza.

4.) Odložené súťaže: Ak je v hrách Commonwealthu akákoľvek súťaž/akýkoľvek zápas odložená(ý), stávky platia za predpokladu, že súťaž sa uskutoční pred záverečným ceremoniálom. Toto pravidlo nahrádza akékoľvek pravidlá odloženia jednotlivých športov.

5.) Výsledky: Všetky jazdy/súťaže budú vyhodnotené na základe ceremónie odovzdávania medailí, akékoľvek následné diskvalifikácie nebudú mať vplyv na účely vyhodnotenia. Ak by sa výsledok súťaže mal zmeniť na základe žiadosti, súťažiaci ocenení zlatou, striebornou a bronzovou medailou na pôvodom ceremoniáli odovzdávania medailí budú považovaní za 1., 2. a 3. na účely vyhodnotenia.

V prípade, že za rovnaké miesto bude udelená viac ako jedna medaila (napríklad, v boxe je možné získať 2 bronzové medaily), platia pravidlá nerozhodného výsledku.