Zábava

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Jednotlivé pravidlá sem budú pridané vo vhodnej dobe. Ak nie je stanovené inak, platia všeobecné pravidlá pre športové stávky.

2.) Eurovision song contest: Pravidlo B1.4 (pravidlo 24 hodín) neplatí pre semifinále Eurovision song contest. Všetky stávky na semifinále budú vyhodnotené hneď ako budú zverejnené výsledky na oficiálnej webstránke.