Futsal

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Stávky na zápas: Všetky stávky budú vyhodnotené na základe regulárneho času (špecifikuje organizátor súťaže) vrátane času pridaného rozhodcom, ale bez predĺženia/extra času a penált, ak nie je uvedené inak. To zahŕňa zápas s nepárnym/párnym počtom gólov, ktorý bude v prípade bezgólového skóre vyhodnotený ako párny.

2.) Hrací čas: Nastavený hrací čas musí byť dohratý, aby stávky boli platné, v opačnom prípade je vyhodnotenie už stanovené.

3.) Nedokončený zápas: Ak sa zápas ukončí pred koncom nastaveného hracieho času, všetky stávky budú vyhlásené za neplatné, pokiaľ pred ukončením nebol vyhlásený definitívny výsledok pred takúto stávku.

4.) Stávky na polčas: Stávky na prvý a druhý polčas budú vyhodnotené na konci konkrétneho polčasu (vrátane akékoľvek času pridaného rozhodcom, ale bez akéhokoľvek predĺženia). V prípade, že konkrétny polčas sa nedohrá, stávky budú neplatné, pokiaľ vyhodnotenie už nebolo stanovené.

5.) Časové stávky: Pre účely vyhodnotenia je 1 minúta hry od 1 sekundy do 59 sekundy. 2 minúta je od 1 minúty do 1 minúty a 59 sekundy atď. Napríklad, ak je stávka podaná na gól, ktorý padne medzi 1 a 10 minútou, a gól padne v 10 minúte a 49 sekunde, stávka prehráva, pretože tento gól padol v časovom rozpätí medzi 11 a 20 minútou.

6.) Stávky na turnaj: Tip na to, ktorý výber vyhrá turnaj. Stávky na štartujúcich hráčov platia bez ohľadu na to, či súťažia alebo nie. Stávky sa vyhodnocujú na základe oficiálneho výsledku hneď po poslednom zápase v turnaji a akékoľvek následné zmeny alebo žiadosti nemajú vplyv na stávky. Stávky na kvalifikáciu/zdvihnutie trofeje/výherný penaltový rozstrel zahŕňajú predĺženie a penalty.

7.) Zosadenie: Tieto stávky sa týkajú tímov, ktoré sa na konci sezóny nachádzajú na zostupujúcich miestach. Všetky budúce zmeny, ku ktorým môže z akéhokoľvek dôvodu prísť, sa pre túto stávku považujú za irelevantné.