Galské športy

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Stávky na celkové víťazstvo Všetky stávky zostanú v platnosti bez ohľadu na dĺžku sezóny, provinciu alebo formát kvalifikácie.

2.) Stávky na zápas Ak nie je uvedené inak, všetky stávky na galské športy sa vyhodnotia iba podľa regulárnej hracej doby (vrátane nadstaveného času). Predĺženie sa nepočíta, pokiaľ to nie je uvedené. Ak sú vypísané kurzy na predĺženie a zápas skončí remízou po predĺžení, potom budú stávky neplatné. Stávky budú vyhodnotené iba na základe GAA (Asociácie galských športov). Ak jeden z tímov nenastúpi, potom budú stávky neplatné. Ak bude zmenené miesto konania zápasu, podané stávky zostanú v platnosti za predpokladu, že domáci tím bude stále vedený ako domáci. Ak dôjde k prehodeniu domáceho tímu za tím hostí a naopak, budú všetky stávky podľa pôvodného rozpisu neplatné. Stávky na preložené zápasy budú neplatné, ak nebudú tieto znova odohraté do 24 hodín od pôvodného času začiatku dotknutých zápasov. Stávky na predčasne ukončené zápasy budú neplatné, okrem tých stávok, o ktorých výsledku už bolo rozhodnuté.

3.) Stávky na zápas (vrátane alternatív) Stávka sa vyhodnotí podľa celkového skóre zápasu (gól = 3, bod = 1).

4.) Dvojitý výsledok (5-kombinácia) Ak sa jeden/alebo oba výsledky polčasu alebo zápasu skončia remízou, potom bude ako víťazná možnosť vyhodnotená „Iný výsledok”.

5.) Strelec prvého gólu/Strelec posledného gólu/Strelec gólu Vlastné góly neplatia. V prípade, že je prvý gól vlastný, budú stávky vyhodnotené podľa strelca druhého gólu. V prípade, že je posledný gól vlastný, budú stávky vyhodnotené podľa strelca predchádzajúceho gólu. Strelec prvého gólu/strelec gólu tímu – ktorýkoľvek hráč, ktorý nastúpi ako striedajúci hráč po strelení prvého gólu, alebo sa nezapojí do zápasu, bude považovaný za nehrajúceho. Strelec posledného gólu -– ktorýkoľvek hráč, ktorý sa nezapojí do zápasu, bude považovaný za nehrajúceho. Strelec gólu – ktorýkoľvek hráč, ktorý sa nezapojí do zápasu, bude považovaný za nehrajúceho.

6.) Prvý bodujúci / Posledn ý bodujúci v 1. polčase / Prvý bodujúci v 2. polčase / Prvé body v 2. polčase / Posledný bodujúci / Tím, ktorý bude bodovať ako prvý Zahŕňa: voľné kopy, penalty, 65/45, odpal/kop z postrannej čiary. Vlastné góly sa počítajú.

7.) Stávkovanie na polčas Stávky platia, ak je daný polčas odohratý, okrem prípadov, keď už bolo o výsledku danej stávky rozhodnuté.

8.) Tím, ktorý zaznamená 1. gól Vlastné góly sa počítajú.

9.) Oba tímy zaznamenajú gól alebo viac Vlastné góly sa počítajú.

10.) Stávky na celkový počet gólovVlastné góly sa počítajú za účelom vyhodnotenia pre nasledovné prípady: Celkový počet gólov v zápase, Celkový počet gólov domácich / hostí, Celkový počet gólov (6-kombinácia), góly domácich/ góly hostí (5-kombinácia.

11.) Prvý gól a výsledok Víťazný tím je ten tím, ktorý vyhrá zápas a strelí prvý gól/nestrelí žiadny gól/dostane prvý gól. Vlastné góly sa počítajú.

12.) Celkové skóre zápasu - Párne/Nepárne Kombinované skóre oboch tímov bude použité na určenie víťaza. Ak je kombinované skóre nula, potom budú stávky neplatné.

13.) Celkové skóre tímu - Párne/Nepárne Vyhodnotenie sa uskutoční podľa celkového skóre, ktoré tímy zaznamenali. Ak bude skóre tímu nula, potom budú všetky stávky neplatné.

14.) Tím, ktorý zaznamená ďalší gó Žiadna z možností nie je k dispozícii.

15.) Kto zaznamená ako prvý 10/15/20/25 bodov Tím, ktorý zaznamená ako prvý 10/15/20/25 bodov (vrátane gólov), bude považovaný za víťaza.

16.) Líder po 20/30/40 atď. minútach hry Vyhodnotené na základe konkrétneho času v zápase. Napr. líder po 20 minútach sa vyhodnotí podľa výsledoku v zápase po 20:00 minútach hry. V prípade predčasného ukončenia budú všetky stávky neplatné, ak už nebolo o výsledku rozhodnuté.

17.) Stávky na 10-minútové úseky hry Určená časť 10 minút musí byť odohraná, aby stávky ostali v platnosti, ak už nebolo o výsledku konkrétneho úseku rozhodnuté.

18.) Víťazný náskok/Víťazný náskok (5-kombinácia) Možnosť remízy je k dispozícii.

19.) Počet 45’s/65’s Vyhodnotenie vychádza z udeleného počtu 45’s (65’s pre Hurling), nezávisle od toho, či boli zaznamenané, alebo nie.

20.) Top kanonier sezóny Hráč, ktorý zaznamená najviac All-Ireland Championship (vrátane kvalifikácií) bude považovaný za víťaza. Stávky sú neplatné, ak hráč nenastúpi aspoň v jednom zápase (vrátane kvalifikácie).

21.) Výkon tímu Tipujete na presnú fázu, v ktorej bude tím vyradený, alebo presné konečné umiestnenie, ktoré zaznamená.

22.) Tím, ktorý postúpi najďalej Ak budú vyradené oba tímy v rovnakej fáze, potom platia pravidlá Dead Heat. Provinčná séria sa nepočíta. Za víťaza bude považovaný tím, ktorý sa umiestni lepšie v kvalifikácii a vyraďovacej faze.

23.) Kvalifikuje sa/Zdvihne trofej/Vyhrá zápas/Vyhrá v predĺžení Vyhodnotenie berie do úvahy predĺženie, ak sa odohrá.