Hokej

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Ktorý z týchto hráčov strelí 1. gól: Ak sa hra v akomkoľvek momente predčasne ukončí a prvý gól už padol, potom všetky stávky platia. Ak do času predčasného ukončenia nepadol žiadny gól, potom sú všetky stávky neplatné. Ak hráč nevstúpil na hraciu plochu pred strelením prvého platného gólu, znamená to, že tento hráč „nenastúpil“ a všetky stávky na tohto hráča sú neplatné.

2.) Tím, ktorý bude zosadený: Tieto stávky sa týkajú tímov, ktoré sa na konci sezóny nachádzajú na zostupujúcich miestach. Všetky budúce zmeny, ku ktorým môže z akéhokoľvek dôvodu prísť, sa pre túto stávku považujú za irelevantné.

3.) Prijímame jednotlivé a vzostupné stávky na všetky hokejové zápasy: Všetky hokejové stávky budú vyhodnotené na základe 70-minútovej hry, pokiaľ nie je výlučne uvedené inak. Predĺženie sa nepočíta.

4.) Predčasne ukončené zápasy: Ak je zápas predčasne ukončený, všetky stávky budú neplatné, okrem tých stávok, ktoré boli bezpodmienečne stanovené. Ak je vyhlásený oficiálny výsledok, všetky stávky platia. Ak sa zápas nehrá v naplánovanom dátume, všetky stávky budú neplatné.