Ľadový hokej

(Posledná aktualizácia: 24.5.2017)

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Hracia doba: Ak je zápas predčasne ukončený pred oficiálnym výsledkom, tak sa výsledok považuje za oficiálny po

  • “55” minútach hry pri hre “Americký ľadový hokej” (NHL, AHL, UHL, WHL, OHL a QMJHL).
  • “60” minútach hry pri hre “Neamerický ľadový hokej”.

Ak nie je stanovené inak, toto pravidlo platí pre všetky druhy stávok.

2.) Stávky 1 2: Všetky stávky budú vyplácané na konečný výsledok, vrátane predĺženia a penaltového rozstrelu, pokiaľ nie je stanovené inak.

3.) Dátum: Pri “Americkom ľadovom hokeji” (NHL, AHL, UHL, WHL, OHL a QMJHL) musia byť všetky hry hrané v plánovaný kalendárny deň (platnom pre miesto konania) a na plánovanom mieste, aby stávky platili.

4.) Ktorý z týchto hráčov strelí 1. gól: Ak hráč nevstúpil do hry pred strelením prvého gólu, potom je tento hráč považovaný za “neštartujúceho”, čo znamená, že všetky stávky na tohto hráča sú neplatné. Predĺženie sa nepočíta.

5.) Víťaz 1., 2. alebo 3. tretiny: Počítajú sa len góly skórované v danej tretine. Ak nie je stanovené inak, predĺženie sa nepočíta do výsledku 3. tretiny.

6.) Majstri divízie: Ak sa sezóna z akéhokoľvek dôvodu skráti, stávky budú vyplácané na základe Majstra divízie, vyhláseného príslušným správnym orgánom.

7.) Stávka na góly (Správny výsledok): Ak je konečný výsledok mimo ponúkaných výsledkov, všetky stávky budú považované za “prehrané”.

8.) Nominovaní finalisti: Finalisti sú hráči/tímy, ktoré skutočne súťažia vo finále bez ohľadu na to, ako sa tam dostali, vrátane rozhodnutí prijatých akýmikoľvek právnymi orgánmi.

9.) Ak sa stávky na víťaza, total alebo hendikep skončia nerozhodne a pre túto možnosť neboli ponúknuté žiadne kurzy, všetky stávky sú potom neplatné.

10.) Body v základnej časti sezóny: Aby stávky platili, musia všetky tímy odohrať všetky zápasy základnej časti sezóny. Ak je sezóna z akéhokoľvek dôvodu skrátená, potom sú všetky stávky neplatné. Pokiaľ je dosiahnutá najvyššia možná varianta, potom zostávajú všetky v platnosti.

11.) „Grand Salami“/NHL: Táto stávka sa týka celkového počtu gólov skórovaných počas všetkých zápasov hraných v daný deň. Počítajú sa len zápasy hrané v daný deň (podľa rozpisu NHL). Ak budú akékoľvek zápasy odložené alebo pridané do rozpisu po oznámení počiatočných kurzov, potom všetky stávky strácajú platnosť. Ak sa skončí zápas v priebehu hry, potom sú všetky stávky neplatné.

12.) Koľko 2- alebo 5-minútových trestov bude udelených v X-tej tretine? V takejto stávke sa každý 2- alebo 5-minútový trest počíta ako 1 trest. Čiže v prípade, že bude udelených 3 x 2-minutových trestov, potom sa za výhru považuje 'Menej ako 3,5'. Ak je však udelený trest 2 + 2 minúty, potom sa tento počíta ako 2 x 2 minúty. Toto znamená, že keď sú udelené tresty 1 x 5, 1 x 2 a 2 + 2 minút, potom sa za výhru považuje 'Viac ako 3,5'. Všetky tresty, ktoré boli udelené pred začiatkom tretiny sa počítajú do predchádzajúcej tretiny. Príklad: ak je 2-minútový trest udelený počas 1. prestávky, tento sa počíta do 1. tretiny.

13.) Zvyšok regulárnej hracej doby/Zvyšok X. tretiny: Táto stávka je vyhodnotená na základe výsledku zápasu medzi podaním stávky a koncom riadnej hracej doby / tretiny. Správny výsledok je teoretický koniec zápasu, ak bolo skóre v danom čase podania stávky 0:0. Aktuálne skóre v čase podania stávky je zobrazené v hre kategórie, t.j. ‘Zvyšok regulárnej hracej doby – aktuálny výsledok 1:2’, čiže ak sa zápas skončí 2:3, potom bude remíza výhernou možnosťou. Stávka "Zvyšok X tretiny" je vyhodnotená patrične.