Ľadový hokej

(Posledná aktualizácia: 19.10.2021)

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Dátum: Pri "Americkom ľadovom hokeji" (NHL, AHL, UHL, WHL, OHL a QMJHL) musia byť všetky hry hrané v plánovaný kalendárny deň (platnom pre miesto konania) a na plánovanom mieste, aby stávky platili.

2.) Predĺženie: Predĺženie (vrátane následných nájazdov) sa počíta pre všetky stávky, ak nie je uvedené inak. V prípade nájazdov sa víťaznému tímu započíta jeden gól, ktorý sa v prípade potreby započíta na všetkých stávkach.

3.) Hracia doba: Ak je zápas predčasne ukončený pred oficiálnym výsledkom, tak sa výsledok považuje za oficiálny po

  • "55" minútach hry pri hre "Americký ľadový hokej" (NHL, AHL, UHL, WHL, OHL a QMJHL);
  • "60" minútach hry pri hre "Neamerický ľadový hokej".

Ak nie je stanovené inak, toto pravidlo platí pre všetky druhy stávok.

4.) Stávky 1 2: Všetky stávky budú vyplácané na konečný výsledok, vrátane predĺženia a penaltového rozstrelu, pokiaľ nie je stanovené inak.

5.) Stávka na rozptyl: Stávka na rozptyl je stávka, kde je k tipu pridaný hendikep. Výsledok použitý na vyhodnotenie je výsledok zápasu upravený pre líniu hendikepu, ktorá je dostupná v momente podania stávky. Napríklad , Tampa Bay +1,5 v Calgary -1,5, výsledok: Tampa Bay 2-3 Calgary. Tampa Bay vyhrá na hendikepe. Predĺženie sa započítava pre všetky stávky na rozptyl.

6.) Celkový počet gólov/góly tímov: Celkový výsledok hry je kombinácia gólov oboch tímov vrátane predĺženia. Aby boli stávky platné, musí v tretej tretine uplynúť aspoň 15 minút oficiálneho času, pokiaľ celkový počet gólov už nebol prekročený. V prípade, že celkový počet gólov zodpovedá presnému kurzu, ale nie je ponúknutá presná cena, všetky vklady sa vrátia.

7.) Lepší k X gólov: Víťazom bude tím, ktorý ako prvý dosiahne stanovený počet gólov. Táto stávka zahŕňa predĺženie a všetky následné nájazdy. V prípade nájazdov bude výhernému tímu pripočítaný jeden gól.

8.) Ktorý z týchto hráčov strelí 1. gól: Ak hráč nevstúpil do hry pred strelením prvého gólu, potom je tento hráč považovaný za "neštartujúceho", čo znamená, že všetky stávky na tohto hráča sú neplatné. Predĺženie sa nepočíta. V prípade prerušenej hry sa stávky uzatvárajú na už dosiahnuté výsledky.

9.) Stávky na výsledky hráča(ov): Príslušný(í) hráč(i) musia nastúpiť, aby stávky boli platné. Predĺženie sa započítava do všetkých ponúkaných stávok, okrem tých, ktoré sú založené na konkrétnych tretinách hry. Aby boli stávky platné, musí v tretej tretine uplynúť aspoň 15 minút oficiálneho času.

10.) Víťaz 1., 2. alebo 3. tretiny: Počítajú sa len góly skórované v danej tretine. Ak nie je stanovené inak, predĺženie sa nepočíta do výsledku 3. tretiny. Pravidlá nerozhodného výsledku sa vzťahujú na stávku na tretinu s najvyšším skóre.

11.) Stávka na góly (Správny výsledok): Ak je konečný výsledok mimo ponúkaných výsledkov, všetky stávky budú považované za "prehrané".

12.) Ak sa stávky na víťaza, total alebo hendikep skončia nerozhodne a pre túto možnosť neboli ponúknuté žiadne kurzy, všetky stávky sú potom neplatné.

13.) Body v základnej časti sezóny: Aby stávky platili, musia všetky tímy odohrať všetky zápasy základnej časti sezóny. Ak je sezóna z akéhokoľvek dôvodu skrátená, potom sú všetky stávky neplatné. Pokiaľ je dosiahnutá najvyššia možná varianta, potom zostávajú všetky v platnosti.

14.) Koľko 2- alebo 5-minútových trestov bude udelených v X-tej tretine? V takejto stávke sa každý 2- alebo 5-minútový trest počíta ako 1 trest. Čiže v prípade, že bude udelených 3 x 2-minutových trestov, potom sa za výhru považuje 'Menej ako 3,5'. Ak je však udelený trest 2 + 2 minúty, potom sa tento počíta ako 2 x 2 minúty. Toto znamená, že keď sú udelené tresty 1 x 5, 1 x 2 a 2 + 2 minút, potom sa za výhru považuje 'Viac ako 3,5'. Všetky tresty, ktoré boli udelené pred začiatkom tretiny sa počítajú do predchádzajúcej tretiny. Príklad: ak je 2-minútový trest udelený počas 1. prestávky, tento sa počíta do 1. tretiny.

15.) Zvyšok regulárnej hracej doby/Zvyšok X. tretiny: Táto stávka je vyhodnotená na základe výsledku zápasu medzi podaním stávky a koncom riadnej hracej doby / tretiny. Správny výsledok je teoretický koniec zápasu, ak bolo skóre v danom čase podania stávky 0:0. Aktuálne skóre v čase podania stávky je zobrazené v hre kategórie, t.j. 'Zvyšok regulárnej hracej doby – aktuálny výsledok 1:2', čiže ak sa zápas skončí 2:3, potom bude remíza výhernou možnosťou. Stávka "Zvyšok X tretiny" je vyhodnotená patrične.

16.) "Grand Salami"/NHL: Táto stávka sa týka celkového počtu gólov skórovaných počas všetkých zápasov hraných v daný deň. Počítajú sa len zápasy hrané v daný deň (podľa rozpisu NHL). Ak budú akékoľvek zápasy odložené alebo pridané do rozpisu po oznámení počiatočných kurzov, potom všetky stávky strácajú platnosť. Ak sa skončí zápas v priebehu hry, potom sú všetky stávky neplatné. Body získané v predĺžení sa započítajú. V prípade nájazdov bude výhernému tímu pripočítaný jeden gól.

17.) Zápas hviezd: Každá hra trvá 20 minút. Na to, aby stávky boli platné, sa musí odohrať celá hra. Predĺženie sa započítava pre všetky stávky. Víťaz zápasu hviezd je tím, ktorý vyhrá vo finále

18.) Majstri divízie: Ak sa sezóna z akéhokoľvek dôvodu skráti, stávky budú vyplácané na základe Majstra divízie, vyhláseného príslušným správnym orgánom.

19.) Nominovaní finalisti: Finalisti sú hráči/tímy, ktoré skutočne súťažia vo finále bez ohľadu na to, ako sa tam dostali, vrátane rozhodnutí prijatých akýmikoľvek právnymi orgánmi.

20.) Výnimka hracieho času: Zápasy v Russian Liga Pro sa hrajú po 30 minút (3*10-minútových tretín), čo sa v tejto lige považuje sa regulárny hrací čas.

21.) Krátke hokejové ligy uvádzajú hrací čas 3 x 10 alebo 3 x 15 minút - tieto hracie časy sú považované za regulárny čas týchto líg.