Lakros

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Nominovaní finalisti: Finalisti sú tímy, ktoré skutočne súťažia vo finále bez ohľadu na to, ako sa tam dostali, vrátane rozhodnutí, ktoré boli prijaté akýmikoľvek správnymi orgánmi.

2.) Tím, ktorý vypadne: Tieto stávky sa týkajú tímov, ktoré sa na konci sezóny nachádzajú na zostupujúcich miestach. Všetky budúce zmeny, ku ktorým môže z akéhokoľvek dôvodu prísť, sa pre túto stávku považujú za irelevantné.

3.) Nerozhodný zápas: Ak sa stávky na víťaza, total alebo hendikep skončia nerozhodne a pre túto možnosť neboli ponúknuté žiadne kurzy, všetky stávky sú potom neplatné.

4.) Vyhodnotenie stávky: Stávky budú vyhodnotené na základe oficiálneho výsledku vyhlásené príslušným organizátorom. Pokiaľ nie je stanovené inak, predĺženie sa vzťahuje na všetky stávky okrem tých, ktoré sú podané špecificky na štvrtinu alebo polčas.

5.) Odložené zápasy: Ak sa zápas nehrá v naplánovanom dátume, všetky stávky budú neplatné.

6.) Predčasne ukončené zápasy: Všetky zápasy sa musia dohrať (celých 60 minút), aby stávky platili. Stávky budú neplatné, ak sa nedohrá celých 60 minút, pokiaľ výsledok pre špecifickú stávku bol už stanovený.

7.) Víťaz turnaja/konferencie: Tieto stávky budú vyhodnotené na základe toho, kto vyhrá príslušný turnaj alebo šampionát konferencie po akomkoľvek playoff turnaji/vyraďovacom turnaji. Záznamy regulárnej sezóny sa nevzťahujú.