Motocykle

1.) Kto povedie po 1. kole? V prípade, že sú preteky prerušené a znova sa v nich pokračuje zo štartových boxov z kvalifikácie, budú všetky stávky vyhodnotené podľa pretekára, ktorý bude viesť po 1. kole po tomto opakovanom štarte. Pokiaľ sú preteky prerušené a znova sa v nich pokračuje zo štartových pozícií, ktoré zodpovedajú poradiu v momente prerušenia, budú všetky stávky vyhodnotené podľa pretekára, ktorý bude viesť po 1. kole po pôvodnom štarte.

2.) Víťazi všetkých stávok na kvalifikáciu budú vyplácaní podľa oficiálnych kvalifikačných časov.

3.) Head-to-Head stávky (H2H):

  • Kvalifikácia: Ak aspoň jeden z dvoch pretekárov buď nenastúpi na svoju časť kvalifikácie alebo nedokončí svoju individuálnu časť s oficiálnym časom kola, všetky stávky budú neplatné.

  • Preteky: Ak aspoň jeden z dvoch pretekárov nenastúpi na štart, všetky stávky budú neplatné. Ak sa jeden alebo obaja pretekári neklasifikujú, tak pretekár, ktorý dokončil viac okruhov, je víťaz. Ak sa obaja pretekári neklasifikujú a majú rovnaký počet dokončených okruhov, všetky stávky budú neplatné. Ak bude jeden z pretekárov diskvalifikovaný, bude považovaný za porazeného. Ak budú diskvalifikovaní obaja pretekári, všetky stávky budú vyhlásené za neplatné.

4.) Bude pretekár X klasifikovaný v konečnom hodnotení pretekov?: Stávky budú vyhodnotené podľa oficiálnych výsledkov.

5.) Odložené/Preložené preteky: Akékoľvek stávky na podujatia, ktoré sa neuskutočnia do 72 hodín po pôvodne plánovanom dátume, alebo sa uskutočnia na inom mieste v čase, keď bola stávka podaná, potom budú stávky prehlásené za neplatné