Netball

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Tím, ktorý vypadne: Tieto stávky sa týkajú tímov, ktoré sa na konci sezóny nachádzajú na zostupujúcich miestach. Všetky budúce zmeny, ku ktorým môže z akéhokoľvek dôvodu prísť, sa pre túto stávku považujú za irelevantné.

2.) Handikepové stávky: Platí predĺženie a druhé predĺženie.

3.) Celkový počet gólov: Platí predĺženie a druhé predĺženie.