Severská kombinácia

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Pravidlá súťaže: Toto pravidlo sa týka pretekov Svetového pohára. Pre turnaje (napr. majstrovstvá sveta, Európy alebo národné majstrovstvá, olympiáda, atď.) platí pravidlo 2). Všetky stávky sa vyplácajú na oficiálnu klasifikáciu v čase pódiovej prezentácie. Ak je súťaž prerušená alebo odložená, ale uskutoční sa do 72 hodín od pôvodného dátumu zahájenia, všetky stávky na udalosť zostávajú v platnosti. Ak sa udalosť neuskutoční do 72 hodín od pôvodného dátumu zahájenia, všetky stávky bud neplatné.

2.) Pravidlá veľkého turnaja: Všetky stávky sa vyplácajú na oficiálnu klasifikáciu v čase pódiovej prezentácie (ceremónia kvetov). Keď sa stávková udalosť v rámci športového turnaja (napr. majstrovstvá sveta, Európy alebo národné majstrovstvá, olympiáda, atď.) odloží v rámci oficiálneho času určeného na udalosť, všetky uzavreté stávky zostávajú v platnosti. Ak sa stávková udalosť nemôže začať v rámci oficiálneho prideleného času pre veľký športový turnaj, všetky stávky sú neplatné.

3.) Stávka Ante post / Celkový víťaz (ostatní na požiadanie): Ak je výber z akýchkoľvek dôvodov diskvalifikovaný, všetky stávky na tento výber budú považované za “prehraté”. Ak preteky vyhrá športovec/krajina, na ktorého nebol ponúknutý žiaden kurz, tak možnosť stávky “Akýkoľvek iný neuvedený” bude výherná, až na prípad, keď táto možnosť nie je ponúknutá - vtedy budú všetky stávky považované za “prehraté”.

V prípade možnosti “Ostatní na požiadanie”, môže byť na žiadosť zákazníkov ponúknutý kurz na športovcov, ktorí sa nenachádzajú na pôvodnom zozname účastníkov.

4.) Umiestnenie v Top 3 (ostatní na požiadanie): Toto pravidlo platí pre rôzne počty “Top”-umiestnení (napr. Top 5, Top 10). Ak je výber z akýchkoľvek dôvodov diskvalifikovaný, všetky stávky na tento výber budú považované za “prehraté”. Ak jedno alebo viac príslušných “Top”-umiestnení obsadí športovec/krajina, na ktorého nebol ponúknutý žiaden kurz, tak len stávky na športovcov/krajiny, ktorí sa umiestnia v “Top”-umiestneniach a na ktorých bol ponúknutý kurz, budú považované za “výherné”.

V prípade možnosti “Ostatní na požiadanie”, môže byť na žiadosť zákazníkov ponúknutý kurz na športovcov, ktorí sa nenachádzajú na pôvodnom zozname účastníkov.

5.) Stávky Head to Head (H2H): Víťazom bude športovec/národ, ktorý sa v udalosti umiestni vyššie. Ak je športovec/krajina diskvalifikovaný alebo z akéhokoľvek dôvodu udalosť nedokončí, tak druhý športovec/krajina sa považuje za víťaza. Ak sú obaja športovci/krajiny diskvalifikovaní alebo z akéhokoľvek iného dôvodu udalosť nedokončia, všetky stávky budú neplatné.

5.a) Časť - Skoky na lyžiach: Po tom, čo obaja športovci/krajiny začali kvalifikáciu, stávka H2H je platná. Oba výbery musia prísť z tej istej bariéry, aby boli stávky H2H platné, inak sú všetky stávky neplatné. Víťazom bude športovec/krajiny, ktorý má na konci turnaja vyššie umiestnenie. Ak sa jeden z dvoch športovcov/krajín nekvalifikuje na hlavnú udalosť, tak druhý športovec/krajina sa považuje za víťaza. Ak sa obom športovcom/krajinám nepodarí kvalifikovať na hlavnú udalosť, stávky budú vyplácané na výsledok z kvalifikácie. Ak sa obaja športovci/krajiny kvalifikujú na hlavnú udalosť, ale jeden z nich ju z akéhokoľvek dôvodu nedokončí, tak sa za víťaza považuje druhý športovec/krajina. Ak sú obaja športovci/krajiny diskvalifikovaní alebo z akéhokoľvek dôvodu udalosť nedokončia, všetky stávky budú neplatné.

5.b) Ak sa podujatie uskutoční s novými pravidlami (dĺžka nájazdu môže byť zmenená počas súťaže bez toho, aby sa začalo odznova), všeobecné stávky H2H budú považované za platné (vrátane "Kto zaznamená viac bodov?" a podobných stávok) nezávisle od dĺžky nájazdu. Stávky H2H na najdlhší skok sú neplatné.

6.) Stávky Triple: Víťazom bude športovec/krajina, ktorý sa v preteku umiestni najvyššie. Ak je športovec/krajina diskvalifikovaný alebo z akéhokoľvek dôvodu preteky nedokončí, tak tento výber sa považuje za prehrávajúci a stávka sa rozhodne medzi zostávajúcimi 2 športovcami/krajinami. Ak sú dvaja športovci/krajiny diskvalifikovaní alebo z akéhokoľvek dôvodu preteky nedokončia, tak sa za víťaza považuje zostávajúci športovec/krajina. Ak sú všetci 3 športovci/krajiny diskvalifikovaní alebo z akéhokoľvek iného dôvodu udalosť nedokončia, všetky stávky budú neplatné.

7.) Tím, ktorý bude viesť na 1., 2., 3. výmene: Všetky stávky budú vyplácané na oficiálnu klasifikáciu na príslušnej výmene oznámenú príslušným správnym orgánom (FIS/IOC).

8.) Štátna príslušnosť víťaza: Táto stávka sa týka štátu, za ktorý športovec preteká, bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa narodil.

9.) Najlepší športovec z “každého štátu”: Stávky budú vyplácané na najvyššie umiestneného športovca určitého štátu. Táto stávka sa týka štátu, za ktorý športovec preteká, bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa narodil.

10.) Časť skoky na lyžiach: Ak je udalosť skrátená, napr. kvôli zlému počasiu, všetky stávky budú platné a budú vyplácané podľa oficiálneho výsledku.


11.) Provizórne súťažné kolo: Ak je výsledok provizórneho súťažného kola použitý k určeniu štartového poradia pre beh na lyžiach, potom sú stávky na celé podujatie platné.