Rally

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Bude pretekár X klasifikovaný v konečnom hodnotení pretekov?: Stávky budú vyhodnotené podľa oficiálnych výsledkov.

2.) Tím Head-to-Head stávky (H2H): Stávky budú vyplácané na tím s najlepšie klasilifikovaným automobilom v oficiálnom výsledku FIA. Ak oba tímy nemajú žiadne klasifikované automobily, všetky stávky budú neplatné.

3.) Pretekár Head-to-Head stávky (H2H): Ak aspoň jeden z dvoch pretekárov nenastúpi na štart, všetky stávky budú neplatné. Ak sa obaja pretekári neklasifikujú v konečnom umiestnení pretekov, všetky stávky budú neplatné.