Futbal

(Posledná aktualizácia: 28.01.2019)

Okrem nasledujúcich špeciálnych futbalových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Špeciálne futbalové pravidlá, uvedené nižšie, však majú napriek tomu prednosť pred všeobecnými pravidlami, platnými pre športové stávky.

1.)       Regulárny hrací čas (1X2)

Všetky stávky na 3 možnosti sa vyhodnocujú podľa výsledku v rámci regulárneho hracieho času, pokiaľ nie je uvedené inak. Toto zahŕňa akýkoľvek nastavovaný čas, nie však plánované predĺženie alebo penaltový rozstrel (pokiaľ sa takéto vyskytnú). Ďalej, ak sa zápas uskutoční, ale nebude odohraný tak, ako bolo avizované (tj. ak nejde o 90 minútový zápas, ale zápas, ktorý je miesto 2 polčasov rozdelený do 3 tretín alebo do 2 polčasov po 40 minútach), vyhodnotené budú len stávky na 3 možnosti (1 X 2) a všetky ostatné stávky na tento zápas budú neplatné. Akýkoľvek zápas je ponúkaný počas hry ako bolo avízované (napr. 3 tretiny skôr ako 2 polčasy, alebo 2 polčasy po 40 odohratých minútach), potom stávky zostávajú v platnosti. Pričom zápas s 2 x 40 minútami je chybne ponúknutý počas hry, akékoľvek stávky na 1. polčas a zápasové stávky, ktoré sú určené iba na konci 1. polčasu, budú vyhodnotené a iné, ktoré neboli určené, budú neplatné. Táto výnimka platí iba pre stávky počas hry.

Vždy sa snažíme zistiť, či sa zápas hrá na neutrálnej pôde. Keď sa zápas hrá na neutrálnej pôde (či už je na túto skutočnosť poukázané alebo nie), platia stávky bez ohľadu na to, ktorý tím je uvedený ako domáci tím. Ak sú v oficiálnom programe podujatia uvedené iné údaje o tímoch ako pri našom plánovanom zápase, tak sú stávky neplatné, napr. pri zápasoch rezervných tímov/hráčov do 21 rokov/juniorov. To sa nevzťahuje na prípady, kedy uvádzame plánovaný zápas bez označenia 'XI' v názve tímu alebo pri priateľských klubových zápasoch, kedy zostávajú všetky stávky v platnosti bez ohľadu na to, či hráči ukončia regulárny čas zápasu, pričom môže dôjsť k výkyvom kurzov.

Špecifické stávky na predĺženie zostávajú aj napriek tomu v platnosti. Toto je zadefinované ako akákoľvek naplánovaná časť hry, bežne ako 2 polčasy po 15 minútach medzi koncom regulárnej hry a na konci hry. Čiže ak bol odohratý akýkoľvek čas, tieto stávky budú vyhodnotené príslušne a nezávisle od odohratého času (napr. 2 polčasy po 10 minútach).

2.)       Zrušené a odložené zápasy

2.a) Zrušené zápasy: Plánované zápasy prerušené pred dokončením regulárneho hracieho času budú neplatné, výnimkou sú všetky stávky, o ktorých výsledku bolo rozhodnuté už pred prerušením.

2.b) Odložené zápasy: Ak sa zápas nehrá alebo je odložený, budú všetky stávky, uzavreté pred plánovaným výkopom, vyhlásené za neplatné.

Jedinou výnimku z vyššie uvedeného pravidla pre prerušené/odložené zápasy predstavujú všetky klubové zápasy v Južnej Amerike. Stávky na tieto zápasy budú vyhodnotené podľa skóre v čase prerušenia, a to za predpokladu, že príslušná liga uzná tento výsledok za platný alebo - pri klubových priateľských zápasoch - rozhodca rozhodne, že zápas bol ukončený v regulárnom hracom čase. Všetky stávky zostávajú v platnosti tiež pri zápasoch, ktoré sú odložené ešte pred plánovaným výkopom a ktoré sa uskutočnia ešte v rovnaký deň, napr. výkop je odložený o 3 hodiny kvôli počasiu.

Ak bude zápas odohraný pred uvedeným dátumom alebo výkopom, tak môže byť zahrnutý do stávkovania, a to za predpokladu, že stávky neboli uzavreté neskôr ako upravený výkop, v opačnom prípade budú tieto stávky prehlásené za neplatné.

Ak sa zápas odohrá na inom mieste konania, zostávajú už uzavreté stávky v platnosti za predpokladu, že nové miesto konania nie je pôdou hosťujúceho tímu, pretože v takom prípade budú stávky, uzavreté na pôvodne vypísaný zápas, prehlásené za neplatné.

3.)        Stávky na presný výsledok: Všetky stávky budú vyhodnotené podľa konečného výsledku v regulárnom hracom čase. Existuje tiež možnosť „Iný výsledok“, ktorá zahŕňa výsledky, neuvedené na pôvodnom zozname výsledkov, na ktoré je možné staviť, a ktorá bude vyhodnotená zodpovedajúcim spôsobom.

4.)        Obidva tímy strelia gól: Tip na to, či obidva tímy strelia gól v regulárnom hracom čase. V prípade zrušenia zápasu, budú všetky stávky prehlásené za neplatné, s výnimkou prípadu, kedy už bolo o výsledku stávky rozhodnuté, napr. ak už vo chvíli prerušenia obidva tímy strelili gól, v takom prípade bude možnosť ÁNO vyhodnotená ako víťazná.

5.)        Celkové skóre –Viac/Menej: Tipujte, či bude celkový počet strelených gólov v regulárnom hracom čase vyšší alebo nižší ako určité číslo, napr. viac ako/menej ako 0,5 gólu, 1,5 gólu, 2,5 gólu atď. Ak je zápas prerušený pred uplynutím regulárneho hracieho času, budú všetky stávky prehlásené za neplatné bez ohľadu na to, či už bolo o ich výsledku rozhodnuté alebo nie.

6.)        Celkové skóre –Presný výsledok: Tipujte na presný počet gólov, ktoré budú strelené v regulárnom hracom čase.

7.)        Celkové skóre / 1. polčas – Presný výsledok a 2. polčas - presný výsledok: Tipujte na presný počet gólov, ktoré budú strelené v jednom z 45-minútových polčasov. 

8.)        Počet gólov - nepárny/párny: Tipujte, či bude celkový počet gólov párne alebo nepárne číslo (žiadny strelený gól sa počíta ako párne číslo).

9.)        Počet gólov/1. polčas - nepárny/párny: Tipujte, či bude celkový počet gólov 1. polčasu nepárne alebo párne číslo (žiadny strelený gól sa počíta ako párne číslo).

10.)     Počet gólov -viac/menej 1. polčas a viac/menej 2. polčas: Tipujte, či bude celkový počet strelených gólov v jednom zo 45-minútových polčasov vyšší alebo nižší ako určité číslo, napr. viac ako/menej ako 0,5 gólu, 1,5 gólu, 2,5 gólu atď. Ak je zápas prerušený pred uplynutím regulárneho hracieho času daného polčasu, budú všetky stávky prehlásené za neplatné bez ohľadu na to, či už bolo o ich výsledku rozhodnuté alebo nie.

11.)     Ktorý tím strelí prvý/druhý/ďalší gól: Vlastné góly platia ako góly tímu, ktorému sú pripísané.

12.)     Ktorý tím strelí posledný gól: Ak bude zápas zrušený, sú stávky neplatné.

13.)     1 X 2 a viac/menej ako (výsledok zápasu a viac/menej ako): Tip na to, kto vyhrá zápas a na celkový počet gólov, ktoré budú strelené v regulárnom hracom čase (viac/menej ako), napr. Bayern Mníchov vyhrá zápas a viac ako 2,5 gólu. Ak bude zápas zrušený, budú všetky stávky tohto typu prehlásené za neplatné.

14.)     Výsledok zápasu a obidva tímy strelia gól: Tip na to, kto vyhrá zápas a na to, že obidva tímy strelia gól v regulárnom hracom čase. Pri tomto type stávky sú k dispozícii aj všetky ostatné možné výsledky, vrátane možnosti, že tím 1 alebo 2 vyhrá a nedostane gól, obidva tímy nestrelia žiadny gól, obidva tímy strelia gól, a že zápas skončí remízou. Ak bude zápas zrušený, budú všetky stávky tohto typu prehlásené za neplatné.

15.)   Stávky na strelca gólu:

Všetky stávky na strelca gólu (prvý/posledný/kedykoľvek) sú k dispozícii pri vybratých dôležitých zápasoch. Stávky sa vyhodnocujú podľa hráča, ktorý strelí gól (prvý/posledný/kedykoľvek) výlučne v regulárnom hracom čase daného zápasu. Vlastné góly neplatia pri žiadnych stávkach na strelca gólu. Kurzy na hráčov, na ktorých nebol vypísaný kurz, budú k dispozícii na požiadanie, a títo hráči budú platiť ako víťazi v prípade, že strelia gól a nebol na nich vypísaný kurz.

15.a) Strelec 1. gólu zápasu: Stávky sú akceptované len na regulárny hrací čas. Tento typ stávky bude vyhodnotený podľa hráča, ktorý strelí prvý platný gól. Všimnite si, prosím, že vlastné góly pri vyhodnocovaní týchto stávok neplatia. Ak bude zápas v akejkoľvek fáze zrušený, platí prvý strelený platný gól. Ak v čase prerušenia nie sú strelené žiadne góly, budú všetky stávky neplatné. Ak hráč nevstúpil na hraciu plochu pred strelením prvého gólu, znamená to, že tento hráč "nenastúpil" a všetky stávky na tohto hráča sú neplatné.

  • „Vlastný gól“: Ak je prvý gól „vlastný gól“, bude tento typ stávky vyhodnotený podľa hráča, ktorý strelí ďalší platný gól, okrem stávok na hráčov, ktorí nenastúpili na hraciu plochu pred strelením prvého gólu, čo znamená, že títo hráči budú považovaní za „nenastúpených“. Všetky stávky na týchto hráčov sú neplatné.
  • „Nie sú na zozname“: Ak prvý gól strelí hráč, ktorý nie je uvedený na zozname hráčov, na ktorých možno staviť, sú všetky stávky „prehrané“, okrem stávok na hráčov, ktorí nenastúpili na hraciu plochu pred strelením prvého gólu, čo znamená, že títo hráči budú považovaní za „nenastúpených“. Stávky na týchto hráčov sú neplatné.

15.b) Strelec posledného gólu zápasu: Stávky sú akceptované len na regulárny hrací čas. Tento typ stávky bude vyhodnotený podľa hráča, ktorý strelí posledný platný gól zápasu. Ak je zápas v akejkoľvek fáze zrušený, sú všetky stávky neplatné. Ak niektorý hráč v priebehu zápasu vôbec nenastúpi na hraciu plochu, znamená to, že „nenastúpil“. Všetky stávky na tohto hráča sú neplatné.

  • „Vlastný gól“: Ak je posledný gól „vlastný gól“, bude tento typ stávky vyhodnotený podľa hráča, ktorý strelí ďalší platný gól, okrem stávok na hráčov, ktorí v priebehu zápasu vôbec nenastúpili na hraciu plochu. Títo hráči budú považovaní za „nenastúpených“ a všetky stávky na týchto hráčov sú neplatné.
  • „Nie sú na zozname“: Ak gól strelí hráč, ktorý nie je uvedený na zozname hráčov, na ktorých možno staviť, sú všetky stávky „prehrané“, okrem stávok na hráčov, ktorí v priebehu zápasu nenastúpili na hraciu plochu. Títo hráči budú považovaní za „nenastúpených“ a všetky stávky na týchto hráčov sú neplatné.

15.c) Strelec gólu v zápase: Stávky sa môžu vzťahovať len na regulárny hrací čas. Tento typ stávky bude vyhodnotený podľa všetkých hráčov, ktorí strelia platný gól. Ak hráč v priebehu zápasu vôbec nenastúpi na hraciu plochu, znamená to, že „nenastúpil“ a všetky stávky na tohto hráča sú neplatné. Ak dôjde v akejkoľvek fáze k prerušeniu zápasu a jeho následnému zrušeniu, zostávajú v platnosti stávky, o ktorých výsledku už bolo rozhodnuté, okrem stávok na hráčov, ktorí v priebehu zápasu nenastúpili na hraciu plochu.

15.d) Hráč strelí 2 alebo viac gólov: Stávky sa môžu vzťahovať len na regulárny hrací čas. Tento typ stávky bude vyhodnotený podľa všetkých hráčov, ktorí strelia 2 alebo viac platných gólov. Ak hráč v priebehu zápasu vôbec nenastúpi na hraciu plochu, znamená to, že „nenastúpil“ a všetky stávky na tohto hráča sú neplatné. Ak dôjde v akejkoľvek fáze k prerušeniu zápasu a jeho následnému zrušeniu, zostávajú v platnosti stávky, o ktorých výsledku už bolo rozhodnuté, okrem stávok na hráčov, ktorí v priebehu zápasu nenastúpili na hraciu plochu.

15.e) Hráč strelí 3 alebo viac gólov: Stávky sa môžu vzťahovať len na regulárny hrací čas. Tento typ stávky bude vyhodnotený podľa všetkých hráčov, ktorí strelia 3 alebo viac platných gólov. Ak hráč v priebehu zápasu vôbec nenastúpi na hraciu plochu, znamená to, že „nenastúpil“ a všetky stávky na tohto hráča sú neplatné. Ak dôjde v akejkoľvek fáze k prerušeniu zápasu a jeho následnému zrušeniu, zostávajú v platnosti stávky, o ktorých výsledku už bolo rozhodnuté, okrem stávok na hráčov, ktorí v priebehu zápasu nenastúpili na hraciu plochu.

15.f) Hráč strelí gól a jeho tím vyhrá zápas: Stávky sa môžu vzťahovať len na regulárny hrací čas. Tento typ stávky bude vyhodnotený podľa všetkých hráčov, ktorí strelia platný gól a ktorých tím vyhrá celý zápas. Ak hráč v priebehu zápasu vôbec nenastúpi na hraciu plochu, znamená to, že „nenastúpil“ a všetky stávky na tohto hráča sú neplatné. Ak dôjde v akejkoľvek fáze k prerušeniu zápasu a jeho následnému zrušeniu, zostávajú v platnosti stávky, o ktorých výsledku už bolo rozhodnuté, okrem stávok na hráčov, ktorí v priebehu zápasu nenastúpili na hraciu plochu.

15.g) Stávky Scorecast: Stávky sa môžu vzťahovať len na regulárny hrací čas. Tento typ stávky bude vyhodnotený podľa hráča, ktorý strelí prvý platný gól a podľa konečného výsledku zápasu. Ak hráč v priebehu zápasu vôbec nenastúpi na hraciu plochu, znamená to, že „nenastúpil“ a všetky stávky na tohto hráča/tento výsledok sú neplatné. Ak dôjde v akejkoľvek fáze k prerušeniu zápasu a jeho následnému zrušeniu, zostávajú v platnosti stávky, o ktorých výsledku už bolo rozhodnuté, okrem stávok na hráčov, ktorí v priebehu zápasu nenastúpili na hraciu plochu.

15.h) Strelci gólu v zápase - Head-to-Head: Stávky sa môžu vzťahovať len na regulárny hrací čas. Stávky platia, ak obaja hráči nastúpia v základnej zostave. Ak jeden z hráčov v základnej zostave nenastúpi, sú všetky stávky neplatné.

16.) Hendikepové stávky

V hendikepových stávkach sa konkrétnym tímom pred začiatkom zápasu pripočíta/odpočíta gól/-y. Stávky sa vyhodnocujú podľa oficiálneho výsledku po odčítaní alebo pripočítaní príslušného gólu/-ov.

17.) Polčas/regulárny hrací čas: Tieto stávky sú k dispozícii pri väčšine zápasov, na ktoré sú vypísané kurzy 1 X 2. Stávky sa vyhodnocujú podľa výsledku zápasu v polčase a po ukončení regulárneho hracieho času (tj. po 45 minútach plus nastavenie a po záverečnom hvizde). Ak bude zápas prerušený a následne zrušený pred ukončením regulárneho hracieho času, sú stávky neplatné.

18.) Dvojitá šanca: Stávky sa vyhodnocujú podľa nasledujúcich možných výsledkov konkrétneho futbalového zápasu:

1 alebo X - ak zápas skončí víťazstvom domácich alebo remízou, vyhrávajú stávky na túto možnosť.

X alebo 2 - ak zápas skončí remízou alebo víťazstvom hostí, vyhrávajú stávky na túto možnosť.

1 alebo 2 - ak zápas skončí víťazstvom domácich alebo víťazstvom hostí, vyhrávajú stávky na túto možnosť.

Ak sa zápas hrá na neutrálnej pôde, je pre stávkové účely tím, uvedený na prvom mieste, považovaný za domáci tím. Všetky stávky sa vyhodnocujú na základe regulárneho hracieho času.

19.) Pri remíze stávka neplatí

Ktorý tím vyhrá tento zápas? Ak zápas skončí nerozhodne, budú vklady refundované, napr. pri remíze stávka neplatí, pri víťazstve domácich stávka neplatí a pri víťazstve hostí stávka neplatí.

20.) Celkové skóre za deň - Celkový počet gólov za deň: Stávky sa môžu vzťahovať len na regulárny hrací čas. Pri vyhodnocovaní stávok sa zohľadňujú aj vlastné góly. Predĺženie a penaltový rozstrel neplatí.

21.) Celkový počet gólov na turnaji: Táto stávka sa vzťahuje na všetky góly strelené v regulárnom hracom čase (vrátane nastavenia) a v predĺžení. Góly strelené v penaltovom rozstrele neplatia.

22.) Stávky na turnaj

Pri vyhodnocovaní všetkých stávok vzťahujúcich sa na strelcov gólov v rámci turnaja (napr. najlepší strelec, Head-to-Head strelcov gólu, najlepší strelec tímu, najlepší strelec klubu, najlepší strelec ligy...) platia góly strelené v predĺžení. Penaltové rozstrely neplatia.

22.a) Víťaz turnaja alebo pohára: Ak sa tím, na ktorý bola uzavretá stávka, nekvalifikuje, odstúpi zo súťaže alebo je diskvalifikovaný, budú všetky stávky, uzavreté na tento tím, prehlásené za prehrané.

22.b) Najlepší strelec turnaja – Platia góly strelené v regulárnom hracom čase a v predĺžení. Góly strelené v penaltovom rozstrele neplatia. Platia pravidlá Dead Heat, ktoré majú prednosť pred získaním ceny Zlatá kopačka atď. (Tím, ktorý je uvedený pri hráčovi, slúži len orientačným účelom.)

22.c) Najlepší strelec tímu/klubu - Platia góly strelené v regulárnom hracom čase a v predĺžení. Góly strelené v penaltovom rozstrele neplatia. Platia pravidlá Dead Heat. Pri FA Cupe platia góly strelené od 1. kola.

22.d) Víťaz turnaja/najlepší strelec – Špeciálny kurz vypísaný na víťaza turnaja a súčasne najlepšieho strelca. Platia pravidlá Dead Heat.

22.e) Zlatá lopta – Tento typ stávky sa vyhodnocuje podľa víťaza súťaže Zlatá lopta (najlepší hráč turnaja, ako ho vyhlasuje FIFA)

22.f) Zlatá rukavica – Tento typ stávky sa vyhodnocuje podľa víťaza súťaže Zlatá rukavica (najlepší hráč turnaja, ako ho vyhlasuje FIFA)

22.g) Najlepší hráč turnaja UEFA – Tento typ stávky sa vyhodnocuje podľa víťaza súťaže Najlepší hráč turnaja (najlepší hráč turnaja, ako ho vyhlasuje FIFA)

22.h) Najlepší kontinentálny tím – Tento typ stávky sa vyhodnocuje podľa toho, kedy ktorý tím vypadne zo súťaže, bez ohľadu na predĺženie. Tím, ktorý vyhrá finále, bude považovaný za najlepší tím. Platia pravidlá Dead Heat.

22.i) Celkové skóre - turnaj/skupina/deň: Toto pravidlo sa vzťahuje na všetky stávky na celkový počet gólov, kariet, rohových kopov alebo penált v rámci turnajovej skupiny alebo v určitý deň turnaja, ktoré zahŕňajú stávkové možnosti „viac ako“ a „menej ako“.

Pre stávky na celkový počet žltých kariet, červených kariet, rohových kopov a penált v rámci turnaja/skupiny/dňa platia len udalosti, ku ktorým došlo v regulárnom hracom čase (vrátane nastavenia).

23.) Antepost

23.a) Víťaz ligy: Stávky sa vyhodnocujú podľa tímu, ktorý sa na konci sezóny umiestni na najvyššom mieste ligovej tabuľky, vrátane akýchkoľvek stretnutí, ktoré majú rozhodnúť o definitívnom víťazovi, a/alebo play-off, ktoré rozhoduje o víťazovi sezóny (ak nie je v názve stávky uvedené inak).

23.b) Najlepší strelec ligy – Stávky sa vyhodnocujú podľa hráča, ktorý strelí najviac gólov v lige, uvedenej v názve stávky, tj. že všetky góly musia byť strelené v jednej konkrétnej lige v priebehu jednej konkrétnej sezóny, bez ohľadu na klubovú príslušnosť. Platia len góly strelené v lige - bez zápasov play-off. Vlastné góly neplatia. Platia pravidlá Dead Heat.

23.c) Stávky na relegáciu – Ak je tím vyradený z ligy ešte pred zahájením sezóny, budú všetky stávky tohto typu prehlásené za neplatné a bude vypísaná nová stávka. Relegácia bude zahŕňať automatické umiestnenie a stretnutie, rozhodujúce o výsledku play-off o postup/zostup.

23.d) Víťaz sezóny/hendikep – Stávky sa vyhodnocujú potom, ako sa ku konečnému počtu bodov všetkých tímov pripočítajú hendikepové body. Platia pravidlá Dead Heat.

23.e) Najvyššie umiestnenie v sezóne – Stávky budú vyhodnotené podľa tímu, ktorý sa na konci sezóny umiestni na najvyššej priečke. Ak tímy ukončia sezónu s rovnakým počtom bodov, rozhodne o víťazovi vedenie ligy na základe gólového skóre, počtu strelených gólov alebo záznamov Head-to-Head.

23.f) Nový stály tréner: Stávky sa vyhodnocujú podľa nového stáleho trénera, ktorého oznámi oficiálne vedenie klubu. Dočasní alebo prechodní tréneri pre vyhodnotenie stávky neplatia.

23.g) Špeciálne stávky na prestup hráča: Stávky sa vyhodnocujú podľa nového stáleho angažmánu oznámeného oficiálnym vedením príslušného klubu. Zapožičaní hráči neplatia, ak nie je uvedené inak.

24.) Stávky na rohové kopy:

Rohové kopy, ktoré prizná rozhodca a ktoré nebudú uskutočnené, neplatia, tj. že rohové kopy, priznané pred záverečným hvizdom a neuskutočnené pred koncom regulárneho hracieho času pre vyhodnotenie stávky neplatia.

24.a) Počet rohových kopov v určitom 15-minútovom časovom rozpätí: Stávky budú vyhodnotené v presnom čase, keď budú rohy kopnuté a nie udelené alebo ako o nich informujú správy tretích strán. Ak niektorý z týchto rohových kopov nebude uskutočnený, tak pre vyhodnotenie stávky neplatí.

24.b) Počet rohových kopov (regulárny hrací čas) - celkovo viac/menej ako: Stávky budú vyhodnotené podľa celkového počtu rohových kopov v regulárnom hracom čase. V prípade prerušenia zápasu a jeho následného zrušenia pred odohraním regulárneho hracieho času, budú všetky stávky neplatné, pokiaľ nie je uvedené inak.

24.c) Počet rohových kopov - tím 1/tím 2 v 1. a 2. polčase: Stávky budú vyhodnotené podľa celkového počtu rohových kopov v regulárnom hracom čase, ktorý dosiahne stanovený tím v stanovenom polčase.

24.d) Najviac rohových kopov - tím (3 možnosti): Stávky budú vyhodnotené podľa tímu, ktorému bude v regulárnom hracom čase priznaných najviac rohových kopov. V prípade prerušenia a následného zrušenia zápasu pred odohraním regulárneho hracieho času, sú všetky stávky neplatné.

24.e) Najviac rohových kopov v 1. polčase/2. polčase (3 možnosti): Stávky budú vyhodnotené podľa polčasu regulárneho hracieho času, v ktorom bude najviac rohových kopov. V prípade prerušenia a následného zrušenia zápasu pred odohraním regulárneho hracieho času, sú všetky stávky neplatné.

24.f) Kto bude mať ako prvý 3 rohové kopy a Kto bude mať ako prvý 3 rohové kopy v 2. polčase: Stávky budú vyhodnotené podľa tímu, ktorý bude mať ako prvý uvedený počet rohových kopov. V prípade prerušenia a následného zrušenia zápasu pred odohraním regulárneho hracieho času, sú všetky stávky neplatné. Stávky sú neplatné, ak ani jeden z tímov nebude mať uvedený počet rohových kopov.

24.g) Počet rohových kopov - nepárny/párny: Tipujte, či bude celkový počet rohových kopov párne alebo nepárne číslo (žiadne rohové kopy sa počítajú ako párne číslo).

24.h) Počet rohových kopov/1. polčas - nepárny/párny: Tipujte, či bude celkový počet rohových kopov 1. polčasu nepárne alebo párne číslo (žiadne rohové kopy sa počítajú ako párne číslo).

25.) Stávky na karty:

Turnaj - stávky budú vyhodnotené podľa celkového počtu kariet, ktoré budú udelené v priebehu príslušného turnaja FIFA alebo UEFA. Vyhodnotenie bude vychádzať z oficiálneho výsledku uvedeného na webových stránkach FIFA alebo UEFA.

Platia len karty udelené v regulárnom hracom čase, a preto pre túto stávku prípadné karty v predĺžení neplatia. Neplatia karty, ktoré rozhodca počas zápasu odvolá, karty pre hráčov, ktorí sa nezúčastňujú aktívne zápasu a karty udelené pred výkopom alebo po záverečnom hvizde. Neplatia karty udelené medzi záverečným hvizdom regulárneho hracieho času a zahájením predĺženia.

25.a) 1. žltá/červená karta: Okrem „výsledkov“ tímu A a tímu B ponúkame aj možnosť „oba naraz“. K tomuto výsledku dôjde vtedy, keď medzi udelením prvej a druhej žltej karty (alebo medzi prvým a druhým vylúčením) hra nepokračuje. Napríklad: Hráč z tímu A dostane žltú kartu za faul. Ak hráč z tímu B reaguje odvetným faulom - predtým, než hra pokračuje (kope sa voľný kop) - a tiež dostane žltú kartu, platí výsledok “oba naraz”.

25.b) Počet žltých/červených kariet: Ak je hráč vylúčený po 2 žltých kartách, platí to pre túto stávku ako 2 žlté karty a 1 červená karta. Ak je zápas z akéhokoľvek dôvodu prerušený a následne zrušený, sú všetky stávky neplatné, s výnimkou stávok, o ktorých výsledku už bolo rozhodnuté; napríklad: možnosť „tím 1 viac ako 2,5 žltých kariet“ bude vyhodnotená ako vyhratá, pokiaľ tím A do prerušenia zápasu dostal 3 žlté karty.

25.c) Ktorý hráč dostane prvú kartu? V prípade, že dvaja alebo viac hráčov dostane kartu za rovnaký incident, bude za víťaznú možnosť považovaný hráč, ktorému rozhodca udelil prvú kartu. Ak vybratý hráč nenastúpi alebo ak nastúpi až po udelení prvej karty, sú stávky neplatné.

25.d) Dostane (hráč X) žltú kartu (len regulárny hrací čas)? Stávky na hráčov, ktorí v zápase nenastúpili, sú neplatné. Platia len hráči na ihrisku; karty udelené ne-hráčom, tj. trénerom alebo náhradníkom, neplatia.

26.) Stávka na polčas:

26.a) Všetky stávky podané na výsledky, ku ktorým dôjde počas 1. polčasu, sa vzťahujú na čas medzi začatím zápasu a koncom 1. polčasu (tj. behom prvých 45 minút vrátane nastavenia). Ak dôjde k prerušeniu a následnému zrušeniu zápasu, sú stávky neplatné, ak nie je uvedené inak. To zahŕňa stávky typu 'Polčas alebo reg. hrací čas‘ (stávka vyhráva, ak je správny výsledok v polčase alebo po reg. hracom čase). Ak je zápas po ukončení 1. polčasu predčasne ukončený, platí správny tip na túto časť zápasu a všetky ostatné stávky sú neplatné.
26.b) Všetky stávky uzavreté na výsledky, ku ktorým dôjde behom prestávky v polčase, platia pre výsledky, ku ktorým dôjde medzi koncom 1. polčasu a začiatkom 2. polčasu.
26.c) Všetky stávky uzavreté na výsledky, ku ktorým dôjde v 2. polčase, platia pre výsledky, ku ktorým dôjde medzi začiatkom 2. polčasu a koncom 2. polčasu.
26.d) Začiatok/koniec polčasu označuje hvizd rozhodcu, ktorý zahajuje/ukončuje príslušný polčas.
26.e) Neplatia karty udelené mimo regulárny hrací čas (polčasová prestávka a záverečný hvizd).

27.) Tím vyhrá obidva polčasy: 90-minútový zápas sa skladá z dvoch samostatných 45-minútových polčasov, a preto musí vybratý tím streliť viac gólov ako druhý tím v oboch polčasoch. Napríklad: ak vybratý tím strelí gól v prvom polčase zápasu a zápas skončí výsledkom 1:0, je aj napriek vyhratému prvému polčasu (1:0) skóre druhého 45-minútového polčasu 0:0, a preto ide o remízu. Ak sa taký prípad vyskytne, bude za správny tip považovaný len prvý polčas a stávky budú preto vyhodnotené ako prehraté.

28.) Vlastné góly:

28.a) Tímy: Pri stávkach týkajúcich sa tímov sa vlastné góly vždy počítajú pre tím, ktorému je gól priznaný v zápase. Napríklad: ak hráč tímu A strelí vlastný gól, tak gól bude pre stávkové účely priznaný tímu B.
28.b) Strelci gólov: pre stávky týkajúce sa strelcov gólov sa vlastné góly nepočítajú pre stávkové účely.
28.c) Pre všetky ďalšie stávky zahŕňajúce góly, sa pre stávkové účely vlastné góly nepočítajú, pokiaľ nie je stanovené inak.

29.) Akým spôsobom bude strelený prvý gól? Možnosť "voľný kop" vyhráva vtedy, keď hráč, ktorý voľný kop zahrá, strelí gól priamo z voľného kopu a je označený za autora gólu. Akýkoľvek strelený gól, ktorý nie je “Vlastný gól”, priamy “Voľný kop”, “Penalta” alebo “Hlavička”, je považovaný za “strelený”. Znamená to, že keď sa lopta dostane do siete ako platný gól z akejkoľvek časti tela okrem hlavy a nie je to “Vlastný gól”, priamy “Voľný kop” alebo “Penalta” , tak sa považuje za “strelený”. Toto pravidlo platí aj pre stávky na nasledujúce góly.

30.) Rozhodnutia videorozhodcu: Stávky sú vyhodnotené iba pri regulárnej hre. Ak rozhodca zmení rozhodnotie po konzultácii s video asistentom rozhodcu (VAR), potom sa toto rozhodnutie považuje za VAR rozhodnutie a stávky sú patrične vyhodnotené. VAR kontrola prebieha v pozadí a nie je uskutočnená rozhodcom. Všetky stávky sú vyhodnotené iba pri VAR rozhodnutí a nie VAR kontrolách. Napríklad: rozhodca urobí gesto s naznačením televízora, že prebieha VAR kontrola. Toto znamená, že sa uskutoční VAR kontrola a rozhodca preverí udalosť. Akékoľvek následné rozhodnutie, ktoré bude uskutočnené rozhodcom po VAR kontrole sa bude počítať za stávkovými účelmi. VAR kontroly sa nepočítajú. Ak je zápas nedohraný, akékoľvek stávky, pri ktorých došlo k rozhodnutiam, budú platné. Ostatné stávky budú neplatné.

31.) Priebeh zápasu: Táto stávka bude vyplácaná na prvý tím, ktorý sa dostane do vedenia v kombinácii s konečným výsledkom na konci regulárneho hracieho času bez ohľadu na to, ako často sa vedenie medzitým zmenilo.

32.) Časové úseky: Pri všetkých stávkach, ktoré sa týkajú udalostí alebo výsledkov vo vymedzených časových úsekoch, sú stávky vyhodnocované na základe presného času v časomiere poskytovateľov televízneho prenosu/mediálneho prenosu; napr. stávky na čas prvého alebo posledného gólu streleného v určitom 15-minútovom úseku. V prípade, že televízny prenos/mediálny prenos nie je k dispozícii alebo výsledky nie sú jednoznačné, budú stávky vyhodnotené na základe oficiálnych štatistík a údajov poskytnutých treťou stranou.

33.) Oficiálne nastavenie 1. polčasu/2. polčasu: Stávky na dĺžku nastavovaného času sa vyhodnocujú podľa počtu minút, ktorý ukáže štvrtý rozhodca na tabuli, a nie podľa skutočne odohraného času.

34.) Koľko gólov bude strelených v lige X (v zápasoch hraných v deň X)? Táto stávka sa vzťahuje na celkový počet gólov strelených v zápasoch v uvedený konkrétny deň, tj. všetky zápasy musia začínať v rovnaký čas. Ak budú akékoľvek zápasy odložené alebo pridané do rozpisu po oznámení počiatočných kurzov, tak všetky stávky strácajú platnosť. Ak sa skončí zápas v priebehu hry, potom sú (pokiaľ nie je uvedené inak) všetky stávky neplatné.

35.) Ktorý tím postúpi do ďalšieho kola? Ak je istý zápas v rámci určitého kola súťaže odložený, zostávajú stávky na postup v platnosti nezávisle od toho, s akým časovým odstupom sa odložený zápas uskutoční. Pravidlá pre odloženie/zrušenie neplatia. Ako správny tip bude vyhodnotený tím, ktorý v skutočnosti získa nárok na postup do ďalšieho kola, bez ohľadu na prípadné prerušenia/zdržania.

36.) Stávky Combi+/Price Boost/Vytvorte si stávku - Price Boost

36.a) Combi+ alebo Vylepšené kurzy: Táto kategória zahŕňa vybraté zápasy so špeciálnymi kurzami - kurzy týchto stávok sú vyššie ako kurzy stávok na rovnaké zápasy v rámci bežnej stávkovej ponuky. Stávky podané v tejto kategórii sú kombinované stávky pozostávajúce z dvoch, troch alebo štyroch tipov pri vylepšenej cene, napr. Bayern Mníchov, Borussia Dortmund a Werder Brémy vyhrajú (kurz 3,50 zvýšený na 4,20). Ak niektorý z uvedených tímov nehrá alebo zápasy nie sú dokončené v stanovený deň, potom sú všetky stávky neplatné.

36.b) Stávky Price Boost: Táto kategória zahŕňa jednotlivé tipy, ktoré sú k dispozícii ako jednoduché stávky s vyšším kurzom, napríklad: tím A vyhrá zápas a obidva tímy strelia gól. Ak jeden z uvedených tímov nehrá v uvedený deň, sú všetky stávky neplatné.

36.c) Vytvorte si stávku - Price Boost: Táto kategória je výberom niekoľkých stávkových tipov alebo súvisiacich udalostí, ktorý je k dispozícii ako jednoduchá stávka; napríklad: tím A strelí prvý gól, tím B vyhrá zápas, tím B dostane viac ako 3,5 žltej karty a hráč A strelí v priebehu zápasu gól. Ak jeden z uvedených tímov nehrá v uvedený deň, sú všetky stávky neplatné. Ak hráč vstúpi na ihrisko počas hry predtým, ako bude stávka vyhodnotená, napr. 1. gól ktoréhokoľvek strelca, potom stávky budú platiť.

37.) Zvyšok zápasu - aktuálne skóre/Zvyšok polčasu - aktuálne skóre (stávky live):
Táto stávka sa vyhodnocuje podľa výsledku zápasu od momentu uzavretia stávky do konca regulárneho hracieho času. Správny výsledok je teoretický koniec zápasu, ak bolo skóre v danom čase podania stávky 0:0. Aktuálne skóre v čase uzavretia stávky sa uvádza v názve stávky (napr.: 'Zvyšok zápasu - aktuálne skóre 1:2'). Stávka „Zvyšok zápasu - aktuálne skóre“ sa vyhodnocuje rovnakým spôsobom.

38.) Ktorý brániaci tím bude mať nastrelenú tyčku alebo brvno ako prvý:
Všetky nastrelené tyčky alebo brvná sa počítajú pre túto stávku nezávisle od toho, či nastrelená tyčka/brvno vyústili do streleného gólu alebo nie, napr. domáci, žiadna strela do brvna/tyčky, hostia.

39.) Konferencia - špeciálne stávky (špeciálne stávky na určité ligy):
Všetky stávky ponúkané ako ‘Špeciálne stávky na Ligu majstrov’, sa vzťahujú na špecifické ligy, začínajúce v špecifickom čase (informácie o zápasoch, na ktoré sa to vzťahuje, sú k dispozícii priamo pri príslušnej stávkovej udalosti). Výsledok stávok sa zakladá na súhrnných výsledkoch (t.j. góloch, kartách, trestoch ...) zúčastnených domácich a hosťujúcich tímov. V prípade odrieknutia, oneskorenia alebo prerušenia platia nasledujúce pravidlá:

  • V prípade, že najmenej jeden z príslušných zápasov začne neskôr ako hodinu po plánovanom prvom výkope, budú všetky stávky vyhlásené za neplatné. 
  • V prípade, že najmenej jeden z príslušných zápasov bude prerušený a následne ukončený pred ukončením polčasu, budú všetky stávky neplatné, s výnimkou tých stávok, o ktorých výsledku už bolo rozhodnuté.
  • V prípade, že najmenej jeden z príslušných zápasov bude prerušený a bude pokračovať o viac ako o 60 minút po prerušení, budú všetky stávky vyhlásené za neplatné.

Stávky na "Ktorý tím strelí 1. gól" budú vyhodnotené podľa toho, ktorý tím strelí prvý gól na základe stredoeurópskeho času a bez ohľadu na čas odohraný v priebehu príslušného zápasu.

40.) Cash Out - futbal: Výplata Cash Out bude k dispozícii pre vybratých zákazníkov. Úplné pravidlá výplat Cash Out nájdete v podmienkach.

41.) PROTEKTOR: Predzápasové kombinované stávky je možné poistiť pre prípad určitého počtu prehratých tipov na základe dostupnosti pre jednotlivé tipy stávok a vzniknuté náklady budú vychádzať z kurzu kombinovanej stávky, jej vkladu a počtu tipov, ktoré si chcete poistiť. Úplné pravidla funkcie PROTEKTOR nájdete v podmienkach.

42.) Regulácia v jednotlivých krajinách: Z dôvodu regulačných povinností v jednotlivých krajinách sa tu uvedené pravidlá môžu odlišovať.

43.) Vytvorte si stávku: Informácie o funkcii Vytvorte si stávku nájdete vo všeobecných podmienkach Vytvorte si stávkua v pravidlách stávkovania. Tieto pravidlá majú vždy prednosť pred vyššie uvedenými pravidlami futbalových stávok.

44.) Zrušené stávky: Zákazníci by sa mali uistiť, že ich stávky sú správne. Po podaní stávky stávky platia za účelmi vyhodnotenia. Akékoľvek žiadosti o zrušenie budú zvážené závisle od spoločnosti.