Plochá dráha

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Vyhodnotenie stávky Všetky stávky sú vyhodnotené v súlade s oficiálnymi pravidlami súťaže, ak nie je uvedené inak. Na podujatiach Grand Prix sa vyhodnotenie stávky na celkového víťaza a hendikep sezóny riadi poradím na stupni víťazov po skončení daného podujatia. Akékoľvek následné diskvalifikácie sa nezapočítavajú.

2.) Zrušené preteky Všetky stávky na zrušené preteky budú neplatné, pokiaľ nie je uvedené inak, alebo už bola stávka vyhodnotená.

3.) Odložené/Preložené preteky Všetky stávky na podujatie, ktoré sa neuskutoční najneskôr do 72 hodín od plánovaného termínu alebo pri ktorom sa zmení miesto konania, v čase uzavretia stávky, budú vyhlásené za neplatné. Ak na podujatiach Grand Prix dôjde k posunutiu podujatia pred štartom, stávky budú prenesené za predpokladu, že nedošlo k zmenám medzi jazdcami alebo zmene miesta.

4.) Kurzy na jednotlivé jazdy pretekov Výherné stávky musia správne tipovať na jazdca, ktorý vyhrá danú jazdu pretekov. Štyria jazdci uvedení v konkrétnej stávke sa musia zhodovať s jazdcami v jazde, na ktorú sa daná stávka vzťahuje, inak budú stávky neplatné. Ak je jazdec, uvedený pre danú jazdu, vylúčený, pretože nie je schopný odštartovať v rámci dvojminútovej lehoty, potom bude pre účel tejto stávky braný ako porazený. Keď rozhodca na štarte zoradí jazdcov a ustúpi bokom, preteky sa považujú za odštartované. Po odštartovaní pretekov nemajú následné vylúčenia jazdcov alebo opakované jazdy vplyv na výsledok stávky, výnimkou je situácia, ak je jeden z jazdcov nahradený a v takom prípade sú všetky stávky neplatné. Ak sú všetky štyri kolá v jazde dokončené bez zastavenia rozhodcom, použijú sa umiestnenia v tejto jazde na vyhodnotenie stávky bez ohľadu na opakované jazdy. Pri jazdách Grand Prix musia byť uvedené oficiálne výsledky umiestnenia. Ak jazdci postúpia do ďalšieho kola po tom, čo vypadli dvaja jazdci, budú stávky neplatné. Bonusové body sa pre účel týchto stávok nepočítajú.

5.) Kurzy na správne skóre Výherné stávky musia správne tipovať na skóre rozjazdy. Pre účely týchto stávok musia dokončiť jazdu aspoň traja jazdci, ak rozhodca neurčí oficiálny výsledok pre troch jazdcov podľa svojho uváženia v nedokončenej jazde kvôli nehode alebo zraneniu jedného z jazdcov.

6.) Celkový víťaz Výherné stávky musia tipovať víťaza podujatia. Vyhodnotenie stávok na ligové súťaže a poháre sa uskutoční podľa oficiálnych konečných výsledkov podujatí bez ohľadu na prípadné neskoršie diskvalifikácie alebo zmeny v bodovom skóre.

7.) Hendikepové stávky Výherné stávky musia tipovať celkového víťaza podujatia po úprave konečného skóre hendikepom. Na to, aby stávky na hendikepy zostali v platnosti, musí byť dokončených aspoň 12 jázd.

8.) Stávky na podujatia Výherné stávky musia správne tipovať jazdca, ktorý získa najviac bodov. Pri stávkach na podujatie Grand Prix určí výsledok pre najlepších štyroch jazdcov finále, inak budú stávky vyhodnotené na základe najvyššieho počtu získaných bodov. Ak jazdci získajú rovnaký počet bodov, budú stávky neplatné. Bonusové body sa pre účel týchto stávok nepočítajú.

9.) Skupinové kurzy Výherné stávky musia tipovať na víťaza skupiny. Bonusové body sa pre účel tejto stávky nepočítajú.

10.) Najvyšší počet bodov tímu v jazde Výherné stávky musia tipovať, ktorý tím zaznamená najviac bodov v danej jazde. Pre účely tejto stávky je ponúkaný kurz na remízu. V prípade remízy budú preto všetky stávky na niektorý tím považované za prehraté.

11.) Celkové body a zhody Grand Prix Všetky preteky sa musia uskutočniť, aby stávky platili. Body získané v semifinálových a finálových jazdách sa tiež počítajú, pokiaľ nebolo vopred uvedené inak.

12.) Plochá dráha v Spojenom kráľovstve Všetkých 15 pretekov sa musí uskutočniť, aby stávky platili, pokiaľ už výsledok nebol stanovený. Celkové body a zhody jazdcov: Vyhodnotením bude oficiálny súčet bodov tímov. Dvojnásobné body jazdcov, substitúcie a jazda 15 sa počítajú. Vyplatené jazdy (+1) sa nepočítajú. Elitná liga majstrov: Stávky budú výsledkom záverečného playoff sezóny, pokiaľ nie je špecifikované inak.

13.) Plochá dráha vo Švédsku/Poľsku Stávka na jazdu alebo hendikep: Stávky platia len v prípade dokončenia všetkých jázd.