Plávanie

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Výsledky: Stávky budú vyhodnotené na základe výsledku umiestnenia na stupienku víťazov, bez ohľadu na akékoľvek následné diskvalifikácie. Ak sa neuskutoční žiadne slávnostné vyhlásenie víťazov, stávky vyhodnotíme okamžite na základe výsledku vyhláseného oficiálnym organizátorom, bez ohľadu na akékoľvek následné preskúmanie.

2.) Účasť: Stávky sú prijímané ako „Stávky na štartujúcich hráčov platia bez ohľadu na to, či súťažia alebo nie“ a ak plavec odstúpi skôr, nez sa zúčastní súťaže (akýmkoľvek spôsobom), vaša stávka prehrá. Ak je súťaž propagovaná ako „Nesúťažiaci, žiadna stávka“, stávky budú refundované na každého plavca, ktorý odstúpi pred začiatkom súťaže.

3.) Medailové poradie: Celkové medailové poradie bude stanovené podľa oficiálnych zverejnených výsledkov.

4.) Odložená súťaž: V prípade zrušenej alebo odloženej súťaže budú všetky stávky podané pred naplánovaným štartom neplatné. Všetky stávky platia pre každú súťaž, ktorá je odložená pred naplánovaným štartom a uskutoční sa v rovnaký deň (lokálneho času). Jedinou výnimkou sú súťaže, ktoré sa uskutočnia počas pevne stanoveného časového rámca, napr. olympijské hry, svetový šampionát atď.