Volejbal

(Posledná aktualizácia: 21.10.2019)

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Keď sa začatý zápas nedohrá z akéhokoľvek dôvodu, sú všetky stávky, ktoré boli uzavreté na výsledok zápasu, neplatné; výnimkou sú len tie typy stávok (napr. boj o 10 bodov alebo víťaz konkrétneho setu), ktoré už boli vyhodnotené. 
 
2.) Stávka na sety (Správne skóre): Stávka sa týka správneho konečného skóre v setoch.

3.) Víťaz setu: Táto stávka sa týka víťaza konkrétneho setu. Ak majú byť stávky platné, musí byť príslušný set ukončený podľa pravidiel danej súťaže.

4.) Nominovaní finalisti: Finalisti sú tímy, ktoré skutočne súťažia vo finále bez ohľadu na to, ako sa tam dostali, vrátane rozhodnutí, ktoré boli prijaté akýmikoľvek správnymi orgánmi.

5.) Tím, ktorý bude zosadený: Tieto stávky sa týkajú tímov, ktoré sa na konci sezóny nachádzajú na zostupujúcich miestach. Všetky budúce zmeny, ku ktorým môže z akéhokoľvek dôvodu prísť, sa pre túto stávku považujú za irelevantné.

6.) Ak bude zápas odložený a presunutý na iný termín, ležiaci do 48 hodín od pôvodného termínu začiatku, ostane vaša stávka na zápas nezmenená. Ak však bude odložený zápas na olympijských hrách alebo majstrovstvách sveta, ostanú stávky platné za predpokladu, že daný zápas bude presunutý na termín pred záverečným ceremoniálom. 

7.) Ak sa zápas neodohrá v avizovanom dejisku, potom stávky zostávajú v platnosti. Toto platí za predpokladu, že miesto konania nebolo preložené na ihrisko súpera (alebo v prípade medzinárodných zápasov, ak dejisko zostane v rovnakej krajine). 
 
8.)
V prípade neuskutočnenia zápasu alebo ak hráč/tím nenastúpi (w/o), stratia stávky platnosť. 
 
9.) Ak bude hráč/tím stiahnutý ešte pred začiatkom turnaja, vyhradzujeme si právo uplatniť odpočet, uvedený v pravidle č. 4).