Vodné pólo

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Stávky 1 2: Všetky stávky budú vyhodnotené na základe konečného výsledku vrátane predĺženia a trestných hodov, pokiaľ nie je uvedené inak.

2.) Stávky na zápas (1x2): Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky stávky na zápas budú vyhodnotené na základe výsledku v regulárnom hracom čase.

3.) Víťaz 1., 2., 3. a 4. štvrtiny: Počítajú sa len góly strelené v danej štvrtine. Ak nie je stanovené inak, predĺženie sa nepočíta do výsledku 4. štvrtiny.

4.) Nedokončený zápas: Ak je zápas predčasne ukončený pred dohratím v regulárnom hracom čase, všetky stávky budú neplatné, okrem tých stávok, ktoré boli bezpodmienečne stanovené.

5.) Odložený zápas: Ak sa zápas nehrá alebo je odložený, budú všetky stávky, uzavreté pred plánovaným začiatkom, vyhlásené za neplatné. Všetky stávky platia pre každý zápas, ktorý je odložený pred naplánovaným začiatkom a uskutoční sa v rovnaký deň (lokálneho času). Jedinou výnimkou sú zápasy, ktoré sa uskutočnia počas pevne stanoveného časového rámca, napr. olympijské hry, finále európskeho šampionátu atď.

6.) Zmena miesta konania: Ak sa zápas neodohrá na avizovanom mieste, potom stávky zostávajú v platnosti. Toto pravidlo platí za predpokladu, že miesto konania nebolo preložené na ihrisko súpera (alebo v prípade medzinárodných zápasov, ak miesto konania zostane v rovnakej krajine).

7.) Majstri divízie: Ak sa sezóna z akéhokoľvek dôvodu skráti, stávky budú vyplácané na základe Majstra divízie, vyhláseného príslušným organizátorom.