Užívateľské podmienky

Užívanie tejto webstránky je povolené len za osobnými a nekomerčnými účelmi. Všetky ostatné účely užívania sú zakázané. Pokiaľ pristupujete na túto stránku alebo ju užívate, potom súhlasite:

  1. Nepoužívať túto webstránku na poskytovanie údajov, ktoré sa týkajú produktov alebo služieb spoločnosti akejkoľvek tretej strane za inými ako osobnými a nekomerčnými účelmi;
  2. Nepoužívať názov bwin, značku bwin alebo obsah webstránky www.bwin.com za inými ako osobnými a nekomerčnými účelmi;
  3. Nezbierať, nekopírovať, nevyťahovať a/alebo nereprodukovať na akejkoľvek inej webstránke alebo online prostredí akékoľvek údaje/materiály zo stránky www.bwin.com, či už použitím softvéru "screen scraping" software, "spiders" alebo inej metódy; a
  4. Byť právne zaviazaný k plneniu týchto užívateľských podmienok.