Existujú limity vkladov?

O aktuálne platných štandardných limitoch vkladov sa môže zákazník informovať prostredníctvom svojho konta. Spoločnosť si vyhradzuje časovo neobmedzené právo kontroly týchto limitov, ako aj ich prípadnú zmenu. Pri určovaní osobných limitov užívateľa môžu byť zohľadnené výhry, vyplácané z užívateľovho konta, pričom povolená suma vkladov sa zvyšuje závisle od sumy výplat, ktoré boli uskutočnené počas predchádzajúcich 30 dní. Užívatelia môžu takisto štandardný vkladový limit znižovať. V tomto prípade je limit určovaný užívateľom a v prípade potreby môže stornovaný. Po dohode so Spoločnosťou sa môže užívateľ ďalej dohovoriť na osobnom vkladovom limite, ktorý je vyšší. ako štandardný limit vkladov. V tomto prípade si však Spoločnosť vyhradzuje právo tento limit kedykoľvek znížiť na štandardný limit